רשימת הבלוגים שלי

יום שישי, 14 בינואר 2022

"היום בתניא" יום ו' יב שבט

 
"היום בתניא" יום ו'  יב שבט
תניא לקוטי אמרים
המשך פרק כ עמ' כו
שנה מעוברת
דבר ה' כחיות העולמות:
החיות הנמשכת מהקב"ה להוות את העולמות והנבראים ולהחיותם, מוגדרת כדיבורו יתברך, כנאמר "בדבר ה' שמים נעשו וברוח פיו כל צבאם".
על ערכו של האור האלוקי הזה המתלבש בדיבורו יתברך, בהשואה ל"אור אין סוף" כפי שהוא בעצמותו יתברך. ניתן ללמוד (כנאמר ,"מבשרי אחזה אלוקה"), מערכו של הדבור באדם, כפי שהוא ביחס לכל הגורמים הנפשיים שמהם הוא נמשך:
א. הדיבור בפועל בהשואה לכח הדיבור שבנפש - הנה, מצד כח   הדיבור יכול האדם לדבר ללא כל הגבלה. כך שכל דיבור בפועל הוא "כלא חשיב", לגבי מקורו הבלתי גבולי שבכח הדיבור.
ב. הדבור בפועל לעומת המחשבה - בודאי שאינו תופס מקום.  שכן, כמות האותיות שביכולת הנפש לחשוב מרובה היא מכמות האותיות  שביכולתה לדבר. ויש לצין, שבכלל, איכות המחשבה נעלית מכח הדיבור.
ג. ובודאי, שאין הדיבור בפועל תופס מקום ו"כלא חשיב".
לגבי השכל והמידות, שבהם עדין כ"ב האותיות הקבועות בנפש, לא באות לידי גילוי.
...
הדיבור כ"הארה" בלבד מהנפש:
נוסיף את המבואר  במקום אחר, שהדיבור בפועל הוא רק הארה חיצונית מהנפש, כך שאינו פועל   חיסרון או שינוי, לא בכח הדיבור, ולא בכל הגורמים הנפשיים, שמהם  הוא נובע.
 כך זה בנפש האדם, וכך הוא גם בנמשל בדבר ה' המהוה את העולמות: אין החיות הנמשכת לעולמות פועלת, שום חיסרון ושום שינוי בעצמות  "אור אין סוף", וכמובא לעיל  בתניא ש"אני ה' לא שניתי".
...
חבר נכבד:
*מומלץ לשלב את התניא היומי, בדברי התורה הנאמרים בשלחן שבת.
בתודה ובברכה!
הרב יקותיאל גרין כפר חב"ד מחבר באור התניא "משכיל לאיתן" ועשרות ספרי "חסידות לעם", שניתן להשיגם אצל מפיצי תורת חב"ד.
*לעילוי נשמת רעיתי היקרה  מרת רחל ע"ה, נפטרה ז' שבט תש"פ, יהי זכרה ברוך.
*לזכות הרה"ח ר' דוד מיכאל בן אידה גיטל, לרפואה שלמה ובריאות איתנה

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

שים לב: רק חברים בבלוג הזה יכולים לפרסם תגובה.