רשימת הבלוגים שלי

יום רביעי, 13 באוקטובר 2021

"היום בתניא" יום ד' ז חשון

 
"היום בתניא" יום ד' ז חשון
תניא אגרת הקדש
המשך פרק כו, תחילת קטע רביעי  עמ' קמד
שנה פשוטה
השאלה המתבארת:
בתחילת הקטע הרביעי שבאגרת כו, מתיחס רבנו לבעיה הבאה:
לעיל הובא בשם הזהר הקדוש, שהמשניות "הן הן גופי תורה שבעל פה, שהיא היא ספירת מלכות דאצילות". ולכאורה, איך זה מתישב עם מה שאמר האריז"ל "שהמשניות הן (במקןם נמוך יותר) במלכות דיצירה"?!
...
הבהרת אדמו"ר הזקן:
אין סתירה בין דברי האריז"ל לנאמר בזהר. שכן, כל אחד מהם, מציג פרט אחר במעלת המשניות:
הזהר בדבריו, בהתיחסותו למעלה העצמית של המשניות (שאינם מבחינת עץ הדעת טוב ורע), מדגיש שהם מבחינת "מלכות דאצילות" (וזאת היא איפוא מעלתם).
ואילו האריז"ל מתיחס למצב שאליו יורדות המשניות (כמשימה רוחנית המוטלת עליהם) לפעול בעולם (שזהו המצב שבו המשניות "מתלבשות" במלכות דיצירה).
...
דוגמא מהווי החיים שלנו:
נתאר לעצמו, שליח של הרבי מליובאוויטש הנמצא אי שם ב"הרי החושך".
אם ישאלו, מי הוא פלוני זה?
האחד ישיב, שהוא אברך מיוחד  מ770. והאחר ידגיש שהוא שליח מ"הרי החושך". תלוי איזו נקודה רוצים להדגיש.
...
חבר נכבד:
*קראת ונהנית, העבר את "היום בתניא" לחבריך ולמכריך.
בתודה ובברכה!
הרב יקותיאל גרין כפר חב"ד מחבר באור התניא "משכיל לאיתן" ועשרות ספרי "חסידות לעם", שניתן להשיגם אצל מפיצי תורת חב"ד.
*לעילוי נשמת רעיתי היקרה  מרת רחל ע"ה, נפטרה ז' שבט תש"פ. יהי זכרה ברוך.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

שים לב: רק חברים בבלוג הזה יכולים לפרסם תגובה.