רשימת הבלוגים שלי

יום שני, 13 בספטמבר 2021

מזעזע - הטרוריסטים של גור מסלקים את פוסק הדור הגאון רבי מנדל שפרן מבית המדרש של גור

 
מאת גערער

משה אדלר, בן 25, מרח' אלעזר בן יאיר בערד, משטיבל בית שלמה.
בנו של אברהם מרדכי מרח' חזון איש בבני ברק, משטיבל ימין צדק (בן של יהושע אדלר, וחתן של  ישראל מאיר שיינפלד מרמת אהרן)
חתן של ישעיה רוטנברג מרח' אבני נזר בבני ברק, משטיבל רבנו תם (בן של יצחק אברהם רונטברג, וחתן של אבא יצחק וקסמן).
נבלה נעשתה בישראל, בשבת סליחות האחרונה: בחור שלא קרא ולא שנה, כמיטב מסורת המזימונים, רפה מוח, שגם במושגי השטיבל שלו בערד נחשב לבוק וכסיל - העז פניו בגאון המפורסם, מעמודי ההוראה בדורנו, הרה"ג ר' מנחם מנדל שפרן שליט"א. מבעוד מועד בא הוא וחבר מרעיו לשטיבל של הרב שפרן, על מנת להתנכל לרב שליט"א. כאשר בא הרב שפרן לשבת על מקומו, העמיד אדלר הנ"ל אברך על מקומו, ופיקד עליו לחסום בגופו (!) את הרב שפרן מלבוא אל מקום תפילתו. בעזות מצח גוראית אף משך אותו משה אדלר את השולחן, למנוע את הרב שליט"א לשבת על מקומו הקבוע, כשהוא מנסה להותירו עומד בלי שיוכל לשבת. גם כאשר הגרמ"מ שפרן הלך לשבת במקום אחר בסמוך,  בא אדלר הנבל ומשך ממנו את סידור התפילה, ועוד הרקיעה חוצפתו של אדלר בכך שסימן בידו לפוסק הדור שיצא מהשטיבל הקבוע בו הוא מתפלל מזה כמה עשורים. אוי לו לדור שכך עלתה בימיו! אוי להם לבריות, שרואים בהלבנת פנים, ביזוי כבוד התורה, חוצפת נערים נקלים, ושותקים. חוששים מאימת בשר ודם, ואינם חוששים ממלך מלכי המלכים. אוי להם לבריות מעלבונה של תורה, אוי להם לבריות ממידת הדין.
לדאבונינו כך עלתה בימינו, חוצפא יסגא... והמלכות תהפך למינות, ואין תוכחה ... וחכמת סופרים תסרח, ויראי חטא ימאסו , והאמת תהא נעדרת , נערים פני זקנים ילבינו, זקנים יעמדו מפני קטנים , בן מנוול אב, בת קמה באמה, כלה בחמותה, אויבי איש אנשי ביתו, פני הדור כפני הכלב, הבן אינו מתבייש מאביו

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

שים לב: רק חברים בבלוג הזה יכולים לפרסם תגובה.