רשימת הבלוגים שלי

יום רביעי, 13 בינואר 2021

"היום בתניא" יום ד' כט טבת


 "היום בתניא" יום ד' כט טבת

תניא "לקוטי אמרים",

תחילת פרק יח

שנה פשוטה


"כי קרוב אליך הדבר מאד":

בתחילת פרק י"ח,  מובא תוספת באור במשמעות המילה מאד, המופיעה בפסוק "כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשותו".

את האהבה והיראה השכליים, יכול האדם להשיג רק לאחר שילמד בהרחבה ויכיר את הנושאים המתאימים בגדולת הבורא ויתבונן בהם כראוי - כך שאי אפשר לומר על השגת המידות השכליות שזה דבר שהוא "קרוב מאד".

מסביר התניא, שיש עוד אהבה אצל היהודי, אהבה המסותרת בלבו של כל יהודי, אהבה שהיא ירושה לנו מאבותינו - ואת האהבה הזו קל לכל יהודי לעורר. די לו, שיזכיר לעצמו כי יהודי הוא  ואהבה זו קימת בקרבו.

ובהתאם יש לומר: שהוראת התורה "כי קרוב אליך הדבר מאד" אמורה על קיום התורה ומצוותיה, מתוך אהבה מסותרת זו.

...

"האבות הן הן המרכבה":

פתגם זה מביע את גודל הביטול התמידי של האבות להקב"ה - שהוא (לא כביטול של העגלה, אלא)  כביטול הסוס לרוכב עליו, שמוכן ללכת לכל אשר יטנו.

...

לאור התנהגותם זו, זכו האבות לפעול:

א. ששלשת חלקי הנר"נ (הנפש רוח ונשמה) שהיו כלולות בנשמת אדם הראשון,   ימשכו עד עולם רק לבניהם אחריהם ולא לבני אומות העולם. (ונזכיר את המבואר לעיל תחילת פרק ג', שבנר"נ כלולים אהבת ה' ויראתו הטבעיים שבנשמה).

ב. תוספת של אור בנשמות - שכן, הנשמה מצד עצמה מושרשת בחכמה דאצילות, והאבות הוסיפו "אור אין סוף" לחכמה דאצילות, וממנה  לכל נשמה גם לנמוכה ביותר - ונצין כי ב"אור אין סוף" זה, מושרשת האהבה המסותרת "העל שכלית" שגם  אותה המשיכו והורישו האבות לישראל (כמבואר ענינה של אהבה זו בפרק שלפנינו).

...

"האהבה המסותרת העל שכלית:

אהבה זו, אף ששורשה מאד נעלה, היא "מתפשטת בכל בחינות הנפש כולה, להחיותה". ואז כמובן כל הכחות הפנימיים של הנשמה, כשכלה ומידותיה, מתפקדים בצורה נעלית יותר.

...

חבר נכבד:

*קראת ונהנית, העבר את "היום בתניא" לחבריך ולמכריך.

בתודה ובברכה!

הרב יקותיאל גרין כפר חב"ד מחבר באור התניא "משכיל לאיתן" ועשרות ספרי "חסידות לעם", שניתן להשיגם אצל מפיצי תורת חב"ד.

*לעילוי נשמת רעיתי היקרה  מרת רחל ע"ה, נפטרה ז' שבט תש"פ. ולעילוי נשמת אמה,  חמותי מרת פרידה לוין ע"ה נפטרה ג' שבט תש"פ. יהי זכרן ברוך.

אין תגובות:

פרסום תגובה

שים לב: רק חברים בבלוג הזה יכולים לפרסם תגובה.