רשימת הבלוגים שלי

יום שישי, 20 בנובמבר 2020

מעדני הפרשה - חמש שנים


מאת הרב ישראל אהרן קלצקין

בס"ד.

ערש"ק פר' תולדות כסלו תשפ"א,

לידידיי ומכריי קוראי ומתענגי הגליון 'מעדני הפרשה'.

נהוג בעולם המעשה, לסכם שנה בסופה, ולאו דוקא שנה קלנדרית, אלא כל תחום בחיים, כמו יום הולדת ויארצייט וכו', הוא זמן להודות על העבר ולבקש על העתיד ולערוך חשבון נפש איך להמשיך ומה לשפר.

 השבוע מסתיימת השנה החמישית של הוצאת הגליון 'מעדני הפרשה' ומתחילים בעזהי"ת שנה שישית, כה יתן ה' וכה יוסיף עד אין סוף.

 תחילת הגליון היה בגלל חשבון פשוט, השי"ת חנן אותי בחידושים ולא מצאתי את הזמן וגם לא את מלוא ישוב הדעת לערוך אותם לספר, וכל שבת הייתי אומר פה ושם את חידושיי לסובבים ולפעמים בדרשות שנשאתי פה ושם, אך היה לי חמוץ שהדברים לא מתבדרים בעלמא.

 לפני 5 שנים החלטתי להקליד דף אחד על פרשת וישלח ולצלם בכמה עשרות עותקים ולשים בבית כנסת שאני מתפלל וגם לשלוח באימייל לאנשי הקשר, ולראות את התגובות.

 ההמשך ידוע, ב"ה כיום הגליון נשלח למעל 2500 מנויים שביקשו להצטרף, הגליון גם מועלה לאתר 'לדעת' והרבה יהודים מספרים לי על הדברים שבגליון שמשמשים נושא לשיחות בשולחן השבת, ותועלת גדולה יצאה גם לי מכך שעצם הכתיבה העצימה את הכמות והאיכות ואין לי מילים להודות להשי"ת על כך ועל כל הטובות שעושה עמי ועם כל ב"ב.

 ההקדמה המצורפת לגליון, שלא על זאת גאוותי, אך אני שמח שזה משמח יהודים רבים, ולדעתי, יש משהו מיוחד במאמרים שגורמים לאנשים לחכות לזה ולקרא אותם בשקיקות.

 בד"כ, כל סופר מקובע לדעות מסויימות ו/או צריך לרצות קהל מסויים, לעבור ביקורת של העורך וגם חייב לשמור על אתיקה מסויימת ולא להרגיז אנשים שמשלמים על עיתון לדוגמא, ובמקרים של אתרים ברשת, החיים מפרסומות, צריך גם להיזהר לא ללכת עם צד מסויים שיגרום לזהות האתר בצד מסויים.

תודה לקל יתברך, אינני מחוייב לאף אחד מכל הנז' לעיל ולא חלים עלי כל ההגבלות הנ"ל ולכן אני יכול להתבטא בחופשיות ולהגיד את האמת כפי שאני רואה אותה ומאמין בה ללא כחל ושרק, בלי כפפות ובלי פוליטיקל קורקט, לפעמים דעה שונה מהמקובל עם מחשבה מחוץ לקופסא, או העלאת נושאים שהם כמו טאבו שאין לנגוע בהם, וזכותו של כל אחד לחלוק עלי ולא להסכים איתי, וזה מה שאנשים אוהבים, ובלשון התקופה הייתי מגדיר את זה 'קצת טראמפי' רק בלי לנבל את הפה ובלי לפגוע באנשים אישית.

 תודתי נתונה בזאת לכל הקוראים המאירים ומעירים ושולחים משוב והערות בונות, וגם לאלו שתוקפים כל מיני מאמרים, לפעמים אני לוקח הדברים לתשומת לב ולפעמים זה דוקא מחשל אותי, וגם לאלה שלא מגיבים, המשוב מגיע אלי.

 השבוע נסעתי לנחם את גיסי החשוב הרב אייזיק מאנדעל שליט"א היושב שבעה על פטירת אמו החשובה שנסתלקה במיטב שנותיה לאחר מחלה קשה וביושבי מול הבעל הדגול ושמונת הנרות המאירים באור יקרות, נזכרתי בדברי הגמרא במס' יומא מז. 'ת"ר שבעה בנים היו לה לקמחית וכולן שמשו בכהונה גדולה אמרו לה חכמים מה עשית שזכית לכך? אמרה להם מימי לא ראו קורות ביתי קלעי שערי. אמרו לה הרבה עשו כן ולא הועילו'

 ראשית, יש כאן מסר עמוק בסיפור שבדברי הגמ', כל אחד מנסה להבין למה לפלוני יש ילדים טובים ואף האמא עצמה מעידה מה היא חושבת שגרם שיצאו לה ילדים טובים, ובאים חכמים ואומרים בפה מלא: רבים עשו כן וזה לא כל המתכון (רעסיפי בלע"ז). וכמובן יש את הכיוון השני, שכל אחד יודע להצביע על המגרעות והחסרונות של הזולת ולומר בוודאות כי פלוני שלא זכה לנחת כ"כ, זה בגלל חוסר צניעות וסמארטפונים למיניהם וכדו'

 אז זהו, שדברי חז"ל אינם צריכים חיזוק, אבל בעינינו ראינו בתים של בני תורה וחסידים צנועים ופאפרומטע ללא קץ שהתנזרו מכל מחשב וטכנולוגיה וכל שום וחניכי דאית ליה ולא הצליחו בחינוך הילדים ואולי, כי מרוב התמקדות בצניעות ואדיקות, אטמו את הילדים ורק הטיפו להם מוסר ולפעמים זה בא יחד עם שלילת הזולת. ולעומת זאת ראינו בעלי בתים פשוטים עם כל מה שמכונה 'פירצות' והילדים בונבוניירות.

 ואם חז"ל בכל זאת שאלו את קמחית במה זכתה, כנראה שיש תשובה שכן היתה מספקת אותם.

 לדעתי, התשובה נעוצה בשמה של האם, שמה היה 'קמחית', וחז"ל דרשו בשמות ור' מאיר אף היה מתייחס לשם האדם כמהות האדם ואמר 'שמא קא גרים'. ושם האם היה קמחית, שקיימה בעצמה 'אם אין קמח אין תורה' וכפה פרשה לעני וביתה היה פתוח לנדכאי לב, וליבה היה שופע חסד לכל נצרך, ולא השמיצה אף אחד, רק קירבה כל נזקק. וזה, יחד עם צניעותה, אכן מהווה מתכון לילדים כהנים גדולים ומחונכים למופת.

 לזה זכתה המחותנת מרת מאנדעל ע"ה, טוב ליבה ואהבת הבריות ונתינת כבוד לכל דל ונדכא יחד עם דרכיה בקודש שלא רק שלא סתרו זה את זה רק שולבו יחדיו, הניבו את 8 בניה הנרות המאירים את עולם החסידות בניו יורק רבתי באור יקרות.

 בהמשך דרכיה הנפלאים ימצאו נוחם ושברם הגדול ירפא, ויזכו להמשיך דורות ישרים ומבורכים כדרך שהתוותה להם, ונזכה בקרוב לביאת גואל צדק ולתחיית המתים אמן.

 בברכת שבת שלום ומבורך

  ישראל אהרן קלצקין 

אין תגובות:

פרסום תגובה