רשימת הבלוגים שלי

יום רביעי, 14 במרץ 2018

בסוד שיח - ויקרא - החודש

מאת הרב שאול יצחק שיף

קמחא דפסחא: סח הרה"ק מליסקא בשם  הרה"ק  ר' מרדכי מנדבורנא :המחבר בשולחן ערוך כתב, "שואלין ודורשיןהלכות חג הפסח  קודם הפסח שלושים יום" וכתב על כך הרמ"א: "והמנהג לקנות חטים ולחלקם לעניים  לצרכי הפסח". וקשה, מה עניין זה לזה, מדוע מוסיף הרמ"א  דבר שבפשטות אין לו קשר לאמור בדברי המחבר בשולחן ערוך. אלא עלינו לומר, שזו כוונתו: אין לי שום נפקא מינה אם תדרוש או לא תדרוש בהלכות הפסח, העיקר שתקנה חיטים ותחלקם לעניים‎.
נוהג היה הרה"ק ר' יהושע מבעלז זי"ע לקרוא אליו לפני הימים הנוראים את בעלי התפילה שבמחוזו, ולבחון אותם האם יודעים הם לכל הפחות את פירוש מילות התפילה. באחת הפעמים שאל לבעל התפילה מה פירוש המילים: "אתאנו לחננך כעני בפתח". נאנח בעל התפילה מעומק לבו, פרש את ידיו לצדדים והשיב: "גם עני שמסתדר בדרך זו או אחרת במשך כל ימות השנה אינו יודע מה לעשות כאשר מגיע חג הפסח שהרי הוצאותיו מרובות" ['פתח' ללא דגש באות תיו נשמע בהברה אשכנזית כמו פסח...] חייך הרבי ואמר: "אם בשברון לב כזה אתה מתפלל בימים הנוראים , הרי שבעל תפילה הגון אתה".
בתקופת מלחמת העולם הראשונה, כאשר החפץ חיים התגורר בעיר סמילוביץ, נודע לו  שעשירי העיר לא נענים ביד רחבה למגבית "מעות חיטים" לפסח, וקיים חשש שעניי המקום ידעו סבל בחג. הזעיק החפץ חיים מיד את כל התושבים לבית המדרש. עלה על הבמה ואמר: ' הלא רואים אתם שכבר זקנתי, ועוד מעט יקראו אותי לעולם האמת, ובו יחקרו אותי על אנשי סמילוביץ, אם הם נותנים צדקה, ואם הם תרמו מעות חיטים. ובכן, אני שואל  אתכם מה אשיב לפמליה של מעלה. אם אומר שאתם נותנים , הרי זה שקר ומעולם לא שיקרתי. ואם אומר שאתם לא נותנים, אדבר לשון הרע, ובשום אופן איני רוצה בכך' . הוא לא הספיק לסיים את דבריו, ומכל הצדדים התחילו לזרוק מאות רובלים ובו במקום נאסף סכום גדול שהספיק לכל צרכי הפסח לעניי העיר.
משסיים הגאון רבי אייזיל חריף זצ"ל את דרשת שבת הגדול , לחש לו עני, "רבי, מה לי אם אדע מהו שיעור מצה כשאין לי מצה. את הכסף שקיבלתי לקמחא דפסחא  נאלצתי להוציא על מחלת אשתי". מיד הסתובב רבי אייזיל ועלה שוב אל הבימה, דפק עליה והכריז: "רבותי, דברים שאמרתי בעניין שיעורי מצה, טעות הם בידי. דעו לכם ששיעור מצה הוא עד שלכל יהודי מבני העיר יהיו מצות בריווח לו ולבני ביתו, ובפחות מכך אין יוצאים ידי חובה".
שבת שלום ומבורך  , ניסן, שני נונין , נסי נסים לכלל ולפרט. כל הישועות.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה