רשימת הבלוגים שלי

יום שני, 19 במרץ 2012

לצלם את ר' ישראל מותר או אסור? האם הוא שכח מה הורה לפני מספר שבועות בלבד?

היכן שאין זה בשליטתו איני בא בטענות. הצלמים אינם חסידיו ואינם מחוייבים לשמוע בקולו. אבל בביתו שלו שם חייבים למלאות את הוראותיו, ופלא גדול עליו שתוך שבועות בודדים בלבד הוא שכח מה הורה לחסידיו ולצלמים

ר' ישראל אסר לצלם אותו, הוא ביקש שלא יפרסמו את תמונותיו הוא לא רוצה בהם. והנה, הוא ישב 'שבעה' בבית שבו הוא המחליט, רק הוא יכול להורות, כולם שם קיבלו את מרותו, הוא רואה כיצד מצלמים מול פניו, ולא פעם אחת אלא כל השבוע, גלריות מלאות התפרסמו מכל כך הרבה שהגיעו למקום לנחם, ולא שמענו ממנו קול מחאה