רשימת הבלוגים שלי

יום שישי, 2 במרץ 2012

ומה עם המחבלים השונאים האהרונים הזאלונים בעלזא מכנובקה וכו' וכו'

פני הדור האמיתי הוא זה שמחפש במקומות אחרים רק לא בסביבתו, הוא מוצא את כל הרעות החולות את כל  הצרות בסין בתקשורת ואצל השמאלנים, ומתעלם מן המחבלים הליטאים, מן השונאים הליטאים, מן האהרונים הסאטמארים הזאלונים הסאטמארים, בעלזא, מכנובקה ועוד מאות מחלוקות קשות הפוקדות אותנו

איני בטוח שעמלק הוא סין סוריה רוסיה או אל קאידה, יש לי סיבות הרבה יותר טובות להגיע למסקנה שאשר קרך הם אלו אשר לוחמים באחיהם בשריהם, אין שטן המשחית גרוע ממחבלים הלוחמים בשונאים, אהרונים הלוחמים בזאלונים ולהיפך, זה פני הדור האמיתי