רשימת הבלוגים שלי

יום רביעי, 25 בינואר 2012

שאלה גלויה לחסידי בעלזא: מדוע בכל שנתיים אתם רצים שוב לבקש שלום עם מי שעושים מכם לעג וקלס? השכחתם כבר מן 'הברית החדשה'?

כאשר קצת נרגעו בענין השלום שבין בעלזא לפלג אחד של הסאטמארים נשאלת השאלה הקשה והפעם דוקא לחסידי בעלזא, האינכם חשים כי עושים מכם צחוק, בכל שנתיים משחקים איתכם משחק, אתם נכנעים ועושים מצדכם צעדי פיוס, ובכל פעם סיפור אחר מדוע שזה נכשל

כך היה בשעתו לאחר שחתמתם הסכם עם 'העדה החרדית' וכך היה כבר כמה פעמים עם האהרוני מאז הפך לאדמו"ר של פלג אחד מסאטמאר. לפני כשנתיים היה זה בפורים שלחתם 'משלוח מנות' לאהרוני בתקוה כי הנה זה יביא פיוס, חשבתם כי הנה תבא מצידו של האהרוני צעד של פיוס והוא ממשיך לשחק איתכם. עתה שלחתם משלחת של דיינים לקברי הסאטמארים, ולא הופתע אם גם עתה יקרה מה שקרה בעבר הוא ימציא תירוץ מדוע זה לא מספיק

מציאות היא, כי לא ראינו מן הצד של האהרונים שהם יקריבו את כבודם למען השלום. בינתיים רק אתם משחקים 'שלום' עם אנשי מחלוקת מאז קיומם