רשימת הבלוגים שלי

יום חמישי, 12 בינואר 2012

'המבשר' מכת המכות של חסידי גור

היום מלאו שלש שנים מאז החל להופיע 'המבשר', מדובר בעובדה קיימת, מציאות שאי אפשר עוד להכחישה. היום הם השלימו את שנות החזקה, ושאלת השאלות היא, מי צריך את זה, או יותר נכון מי לא רוצה את זה, למי זה מפריע

ברחוב החרדי, כל עיתון חדש הוא קונקורנציה מפני שהוא לוקח נתח של ציבור קוראים ונתח של פרסום, ברור שגם 'יתד נאמן' וגם 'המודיע' היו שמחים לולא היה קיים. אבל מי שהוכו יותר מכל הם אנשי 'המודיע' והכוונה לחסידי גור, הם משלמים את המחיר הכי כבד, הם לא עוד הבעלי בתים על מה שהציבור החסידי יידע או לא יידע, מה ידווח ואיך ידווחו, מעתה הכל פתוח

למי שהספיק לשכוח, העיתון הזה קם אך ורק בגלל התעקשותם של חסידי גור שלא לפרסם את מכתבו של ר' מנחם פרוש ז"ל תשובה על מכתבם של חסידי גור נגד 'שלומי אמונים' ונגד מועמדותו של ר' מאיר פרוש לראשות עירית ירושלים. הם בטוחים היו כי אף אחד לא יוכל להם וכי הם יכולים להרשות לעצמם כל מה שירצו כולל סתימת פיות. אז הם למדו, כי לא עוד, גור אינה חזקה עוד, ואפשר להעמידה במקומה כשיש צורך בכך

'המבשר' הוא מכת המכות של חסידי גור, שלא רצו להאמין כי העיתון יחזיק מעמד, הם הצהירו כי זה לא יחזיק שלשה חדשים. הם חשבו כי מדובר במשהו זמני. אז הם למדו, כי זה המחיר שהם משלמים על הטפשות שלהם להלחם בירושלים למענו של מועמד חילוני ונגד מועמד חרדי לראשות עירית ירושלים

טוב ש'המבשר' בא לעולם, מפני שזה פתח את הפתח לכל חלקי הציבור להתבטאות, מי שלא מאפשרים לו כאן הולך לשם, פחות או יותר כמעט כולם מוצאים עתה את מקומם באחד מן העיתונים, ובשל כך בלבד טוב שהוא חי וקיים

יחד עם זאת, זו לוקחת מגור את יכולת ההשתלטות על הציבור, וכאן עשה 'המבשר' שירות גדול וחשוב, וחבל רק שר' מנחם פרוש ז"ל לא ראה וקלט זאת בטרם סתמו את פיו. אם הוא היה חש את אשר חשו אחרים לפניו במצב דומה, הוא היה אולי אז מקים עיתון מתחרה. חבל שזה היה צריך לקרות בנסיבות כאלו, אבל טוב שזה קרה, וטוב שזה קיים, אסור לאפשר לציבור כלשהו להשתלט על כלל הציבור. שכל קהילה תנהל את עניניה בעצמה ובשום אופן לא תשלוט על אחרים

גם המחבלים הליטאים חטפו כאן מכה קשה, מפני מה ש'יתד נאמן' לא מפרסם, מתפרסם עתה ב'המבשר'. 'יתד נאמן' לא יכתוב 'מרן' על הגאון רבי אהרן לייב שטיינמן, אז ב'המבשר' כותבים עליו 'מרן'. רבני הליטאים דוגמת הגאון הגדול רבי בערל פוברסקי שאת שמו מוחקים ב'יתד נאמן' ב'המבשר' ששים ושמחים לדווח על הופעותיו, ככה לומדים רואים ויודעים היכן ומה סירסו ב'יתד נאמן', ובשל כך בלבד טוב ש'המבשר' בא לעולם