רשימת הבלוגים שלי

יום שלישי, 10 בינואר 2012

משה גפני, צבוע, שקרן, נוכל ורמאי, מי אם לא הוא לחם כארי להכרה במועצה הדתית בבני ברק נגד כל גדולי ישראל?


צריך הרבה יותר מחוצפה בכדי לומר דברים כאלו, רק גס רוח מסוגל לעשות סיבוב שכזה, כאשר מצד אחד הוא זה שלחם בכל כוחו להכרה ב'מועצה הדתית' של בני ברק, כאשר הרב שך רצה למנות רב לעיר ולא הצליח מפני שרוב רובו של העיר רצה בהגאון החסיד רבי משה לנדא לרב העיר, הוא רצה בחיים שאול קרליץ, ושיגר את משה גפני  להלחם בכל כוחו להכרזה כי רב העיר הוא רק רב של 'המועצה הדתית' וביקש כי המועצה הדתית תמנה את חיים שאול קרליץ לרב העיר, באותם הימים משה גפני היה זה שזעק כי חייבים 'מועצה דתית' בבני ברק וכי אסור לאפשר מצב של עיר בלי מועצה דתית

מזימתו לא צלחה, רוב גדולי ישראל כולל החלק הגדול מן הציבור הליטאי היה נגד מעשיו של הרב שך בענין זה, וחיים שאול קרליץ נותר הרב של 'שארית ישראל'. אבל משה גפני, במקום שיזכור מה עשה אז, עתה כשדגל התורה לא מצליחה למנות בירושלים רב מטעמה, הוא קורא למלחמה ותובע לסגור את כל המועצות הדתיות ככה לנקום בש"ס

איני נכנס לוויכוח אם צריך או לא צריך 'מועצה דתית' בכל עיר. היו מלכתחילה מי שהתנגדו להקמת 'מועצות' כאלו. אבל לשחק משחק, היום כך ומחר אחרת, על פי איך שזה משרת את המפלגה ומטרותיה, זה מוכיח כי יש לנו עסק עם צבוע, שקרן, רמאי ונוכל