רשימת הבלוגים שלי

יום רביעי, 11 בינואר 2012

זייפנים, בני זייפנים, בני בניהם של זייפנים


הם חשבו שלעולם חוסן, יזייפו את חתימות הרבנים וישתקו יפחדו מהם. מתברר, כי לא עוד פחד, וכאשר מזייפים ישנם מי אשר לא מוכנים לעבור על כך לסדר היום וקוראים למלחמה

לא היה ספק שרשימת הרבנים כפי שהופיע השבוע במודעת 'יתד נאמן' נגד 'משפחה' חלקם לפחות הסבירות אמרה כי לא יחתמו. לדוגמא, בנו הגדול של הרב ניסים קרליץ לא יכול לחתום על מסמך כזה מפני שמדובר בסכין בגבו של אביו. אין זה סוד כי 'עיתד נאמן' פוגע באביו בצורה גסה, ומדוע שיתן יד לסייע לעיתון כזה. לא רק הוא, עוד כמה אחרים הביעו דעתם כמה פעמים נגד עיתונות בכלל שזה כולל את 'יתד נאמן', ולכן לא היה צריך אלא להמתין לראות מה יקרה, ולא עבר יותר מיום וקבוצת רבנים קוראים למלחמה על 'יתד נאמן' הם זועקים כי זייפו חתימותיהם. כמה אחרים אומרים כי לא זייפו אבל הונו אותם, הראו להם חתימות מזוייפות של הרבנים ניסים קרליץ וחיים קנייבסקי על המכתב, ועל סמך זה הצטרפו, ולמעשה הרבנים הללו כלל לא הופיעו ברשימת החתומים. וכאשר נשאלו לאחר הופעת המודעה האם ידעו עליה לפני כן אמרו כי מעולם לא פנו אליהם וכי מעולם לא הורו על הפצת מכתב כזה

זה מלמד אותנו שוב, כי יש לנו עסק עם נחשים ועקרבים, שקרנים ורמאים, זייפנים בני זייפנים בני בניהם של זייפנים. אין זו הפעם הראשונה שמזייפים, כל חייהם זיוף אחד גדול, הרבה מן המכתבים שהתפרסמו במשך השנים מן העבר גם הם מזוייפים. המכתבים מופצים על ידי אינטרסנטים, והציבור נבוך

הגיע הזמן לקלוט ולהבין, כי גם מי שחותם על מכתב, זה לאחר שמוסרים לו אינפרומציה חלקית או חד צדדית. מציאות היא, שרוב רובם של הרבנים לאחר שהם שומעים שני צדדים ימתינו ולא ימהרו לחתום

כך כותב 'ככר השבת' המדווח על הזיופים ועל מכתב הרבנים המכריזים ומודיעים כי זייפו את חתימותיהם:

מסע שנערך להחתמת רבני השכונות נגד כניסת 'משפחה' לשכונתם, אצל חלק מהרבנים הופיע על המכתב גם חתימתם של מרנן הגר"ח קנייבסקי והגר"נ קרליץ, זאת מלבד כך שהמחתימים אמרו לרבנים כי גדולי ישראל ביקשו להחתים את רבני השכונות.
לאחר פרסום המכתב התברר כי גדולי ישראל כלל לא הביעו את דעתם בנושא וחתימתם היא ממכתב ישן, זאת מלבד העובדה שהמכתב פורסם בסופו של דבר ללא חתימת הגר"ח קנייבסקי והגר"נ קרליץ, או בשל תמיכתם השקטה ב'משפחה' או מחמת כך שאינם מעוניינים לצאת נגדם.
ביממה האחרונה עלו הגאון רבי יהודה סילמן והרב אברהם ישעיהו קרליץ למעונו של הגר"נ קרליץ ושאלו אותו האם הורה לחתום על המכתב. רבי ניסים הכחיש זאת מכל וכל, ואף השמיע דברים חריפים נגד 'יתד' והמלחמה השקרית המונעת מאינטרסים כלכליים.
חלק מהרבנים שחתמו על המכתב המקורי אומרים כי החתימה הוצאה מהם במרמה, ואחרים אף טוענים כי מעולם לא חתמו על המכתב וחתימתם שפורסמה - זויפה.
במכתב ששוגר הערב אל רבני 'יתד' נאמן', מבקשים הרבנים שלא יעשו שימוש בחתימתם ושלא יפרסמו שוב את המכתב בו מופיעים חתימותיהם, כמו כן הם מבהירים כי אין בדבריהם משום הכשר לשבועונים, והם רומזים כי המריבה בין 'יתד' ל'משפחה' אינה קשורה לכשרות השבועונים וד"ל, ומרמזים כי השבועון 'משפחה' אמור לקבל הכשר באחריותו של הגר"י סילמן.
וכך לשון המכתב שנשלח אל הגאונים רבי שמואל דויטש ורבי נתן זוכובסקי:
"א. מאחר ונעשה שימוש ע"י יתד במכתב שעליו חתמנו בהקשר אחר ובצורה אחרת נגד שבועונים, והנכם עושים בו שימוש למריבה שביניכם לבין 'משפחה' [מריבה שאינה קשורה למכשול שבשבועונים בכלל וד"ל]. הננו אוסרים את השימוש במכתב עד להכרעת האב"ד הגאון רבי יהודה סילמן שליט"א שהוא גברא דמריה סייעי' לעשות דברים לביצור חומות הקדושה וכידוע שרבותינו גדולי ישראל מנהיגי העדה שליט"א סומכים ידיהם עליו.
"ב. מאחר ועלול להיות שמכתבינו זה יתפרסם, אנו רואים לנכון להבהיר כי אין במכתבינו זה שום הכשר לשבועונים ובודאי שאין ללמוד ממכתב זה שדעתנו נוחה משאר דברים המתפרסמים בעיתונכם".
בין הרבנים החתומים על המכתב הגאונים רבי שריאל רוזנברג, רבי מנחם מנדל לובין, רבי נפתלי קופשיץ, רבי שלמה גוטפריד, רבי יחיאל במברגר, רבי ישראל מרמרוש, רבי יהושע מאיר רוזנטל.
חלק מן הרבנים שצירפו חתימתם למכתב, הוסיפו וכתבו כי חתימתם זוייפה. בנו הגדול של הגר"נ קרליץ, הגאון רבי אברהם ישעיהו קרליץ, הוסיף וכתב: "מעולם לא חתמתי על המכתב שפורסם".
רבה של קרית הרצוג וגאב"ד אשדוד הגאון רבי ישראל בונים שרייבר, הוסיף בכתב ידו: "החתימה שלי במודעה שפורסמה הינה מזויפת, מעולם לא חתמתי, ואין לי מושג במה מדובר, ישראל בונים שרייבר".
הגאון רבי אריאל בוקוולד, תלמידו של הגר"ש אויערבאך, הוסיף וכתב: "הבעתי את דעתי מעיקרא שבחתימה על נושאים אלו שייכת לגדולי התורה שליט"א ולא לקטן כמותי, אין להשתמש בחתימתי כאשר חלק מהגדולים שליט"א נמנעים מלחתום".
רב שכונת עזרת תורה בירושלים, הגאון רבי יעקב גדליה ולדנברג הוסיף וכתב: "לא היה בחתימתי גבוי והסכמה לשום עיתון ואין להשתמש בזה לכך".
ל"כיכר השבת" נודע כי גורמים מטעם 'יתד נאמן' החלו להפעיל לחץ על הרבנים שלא יחזרו בהם בטענה כי "הם קוברים את הגרי"ש אלישיב בחיים", ושבמכתבם החדש הם בעצם מגבים את 'משפחה'. גורם המקרוב ל'יתד' אף איים הערב כי "אם המכתב יוצא אנחנו פותחים במערכה נגד הגר"ח קנייבסקי הגר"ג אדלשטיין והגר"נ קרליץ".