רשימת הבלוגים שלי

יום שלישי, 8 במאי 2018

לא ״להוציא את העיניים״ - בבקשה!

לא ״להוציא את העיניים״ - בבקשה!

אמנם ׳הלכה בידוע שעשו שונא ליעקב׳ אבל הנושא הוא לא איך עוקרים את השנאה מכל וכל, אחרי הכל מקובלנו (שבת פט.): 'מאי הר סיני הר שירדה שנאה לעכו"ם עליו'. פירש״י ׳שלא קבלו בו תורה׳.

אלא הנקודה היא איך לא להגדיל לא להגביר את השנאה.

וכבר הבהירו (חגיגה ט:) ׳יאה עניותא ליהודאי כי ברזא סומקא לסוסיא חיורא׳.

ידועה ההתרעה של ה׳כלי יקר׳ על פ׳ דברים: "רב לכם סב את ההר הזה" - ׳רבים אומרים כי פסוק זה נוקב ויודר עד התהום, ... "פנו לכם צפונה" - ודרשו בזה: אם הגיע שעתו של עשו, הצפינו עצמכם.
אם ימצא האיש הישראלי איזו הצלחה, זעיר שם, אזי יטמינו ויצפינו הכל בפני עשו, כי אין לך אומה שמתקנאת בישראל כמו עשו, כי לדעתם הכל גזולים בידם מהם מן ברכת יעקב אבינו שלקח ברכותיו של עשו במרמה, וכן יעקב ציווה לבניו (בראשית מב1) למה תתראו, פירש רש"י: בפני בני ישמעאל ועשו, כאילו אתם שבעים, כי שניהם סוברים שיצחק גזל הצלחת ישמעאל ויעקב גזל הצלחת עשו ע"י השתדלות, על-כן ציווה דווקא על עשו פנו לכם צפונה, שלא יתקנא בכם. וזה היפך ממה שישראל עושין בדורות הללו בארצות אויביהם, כי מי שיש לו מנה הוא מראה את עצמו במלבושי כבוד ובתים ספונים וחשובים, כאילו היו לו כמה אלפים, ומגרים האומות בעצמם, ועוברים על מה שנאמר פנו לכם צפונה, ומנהג זה הוא ברבת בני עמינו, והוא המסבב את כל התלאה אשר מצאתנו, והמשכילים יבינו ליקח מוסר׳.
ע״כ מה׳כלי יקר׳.

יתכן שיש ברכה בעשירים מסויימים (ואפילו יש ביניהם מפורסמים) שנוהגים ב׳סימן ברכה׳ הסמוי מן העין, ולא מנפנפים ושירותים בראש חוצות. וד״ל.

אגב, כאיש פשוט, עצה טובה קא משמע לן בנסיעות בחו״ל (כמו בקיץ הבעל״ט למשל) להשאיר טיפים, ובכך להנמיך את אש הקנאה. והמשכיל יבין.
—-
אגב,
מהעשירים הכי גדולים כיום שהם לא יהודים:
‏Bezos
‏Buffet
‏Gates

לא שזה משנה בהרבה, אבל (בניגוד למה שנכתב כאן) נשיא גואטמלה לשעבר אלבארו ארזו לא היה יהודי.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה