רשימת הבלוגים שלי

יום שני, 7 באוגוסט 2017

על מיקרופון וזיץ חרבה ביתר

דההוא יומא דאזמין ראשא דמתא זמרא חדא לבוא ולזמרא ולחנגא בעירא דביתר    ביומא דבין זימניא לבדרא לקהלא קדישא המה וצעיריא 

קמו הני סיקריקי דעירא חסידי דהנא דוביא וקאמרו :   הלא נהיגי קמאי דקרתא קדישא דירושלים דלא לישמע לקלא דזימרא הדין 

שאלו ליה בבי מדרשא למה אסירי הני זימריא אמרו רבנן משום עירבובא דנשי אמרי דבי רבי מאיר והלא עשינן לגבריא בלא נשיא 

אמרי דבי דוביא דאתא לאפרועי להני תושבי דשכני בגוויה אמרי ליה דבי ר מאיר והלא קיימא אתרא דמירחק ממתא ואיתקריא גבעה סי במקום המופרד מדיירי ולא מיפרעא

אמרי דבי דוביא דלא יאה לקרתא קדישא דמיחזי לההוא גוברא דיתיב בראשא דממשלה ומדמייתינן לראשא דממשלה וכולא כספא אזלא לכיסא דראשא דמתא ולא יהיב ליה לדוביא פורתה מינה ושתקינן לא נישתיק הכא 

ואי אייתינן ליה לזמרא, נייתי פטישא רבא וכתתינן לההוא כורסיא דראשא דמתא ומייתינן למנחם זיידא דאתיא למירש להאי כורסא טבא דיתבא בקומה תליתאה 

מדשמע ר מאיר להאי מילתא אתא לביתא דר צבי דמדפיס לשבועא טבא ואמר ליה דייתי ספרא וקיינא ומיכתב ומיחתם בחתימה רבה דלא לייתי האי זימרא להאי מתא

ויקראו סופרי העיתון בהאי זימנא ויכתבו ככל אשר ציוה מאיר וסייעתו  ויחתמו בחתימה רבה

 וישלח ספרים ביד הרצים בסוסים רוכבי הרכש האחשתרנים בני הרמכים

פתשגן הכתב להינתן דת בכל מדינתא דלא ליתי להאי גוברא מזמרא בהאי קרתא ודלא ליחבל להאי כורסא יקירא והעיר ביתר נבוכה

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה