רשימת הבלוגים שלי

יום שני, 7 באוגוסט 2017

*כשהאדם מתפלל הוא מעלה את כל הבריאה*

כאשר יהודי מתפלל, צריך לכוון בדעתו שהוא כשליח ציבור של כל הבריאה כולה, והוא מבקש בשביל ובשם כל הבריאה כולה.

*****
וידועים דברי המגיד ממעזריטש זצוק"ל בספר מגיד דבריו ליעקב (אות רעד) וזלש"ק "אמנם הענין הוא בקיצור גדול, שכשאיש הישראלי עומד להתפלל בדחילו ורחימו, אז ממילא אומרים שירה בכל העולמות, כל המלאכים והשרפים ושאר כיתות כי הם כולם כלולים בו. וזהו (שה"ש א, א) שיר השירים, רצונו לומר שיר אחד ששר איש הישראלי למטה, ממילא נעשה השירים בכל העולמות, כשהוא אומר במסירות נפש בכל ליבו וכוחו וכוונתו, וזהו אשר לשלמה, למלך שהשלום שלו, רצונו לומר כשיודע לפני מי הוא מתפלל" עכ"ל.

****
ובדברי רבנו האר"י הקדוש זצוק"ל בליקוטי תורה (פרשת כי תישא ד"ה. ועתה הורד עדיך) בביאור הפסוק (בראשית א, כו) "ויאמר אלוקים נעשה אדם" וזל"ק, וכבר דקדקו חכמינו ז"ל על לשון "נעשה" בלשון רבים, שהרי הקב"ה הוא אחד יחיד ומיוחד, והיה ראוי לומר "אעשה אדם". 

ומצאנו ביאור נפלא לכך בזוהר הקדוש (פרשת פנחס רלח ע"א) ובתרגום: ויאמר אלוקים נעשה אדם. אחרי שהשלימו עבודתם כל אומן ואומן, אמר להם הקב"ה, אומנות אחת יש לי לעשות שתהא בשיתוף של כולם, התחברו כולכם יחד לעשות בו כל אחד ואחד מחלק שלו, ואני אשתתף עמכם לתת לו מחלק שלי, והיינו "נעשה אדם בצלמנו כדמותנו". ופירשוהו רבנן, שאין אדם אלא ישראל, וזהו שאמר הכתוב "ואתן צאני צאן מרעיתי אדם אתם", אתם אדם ולא גויים, ולכן ישמח ישראל בעושיו. וממשיך רבנו האר"י זצוק"ל בדברי הזוהר הקדוש, שהנה האדם כלול מכל הבריאה כולה.

****
ולכן כאשר האדם מתפלל, משפיע על כל הבריאה כולה ונותן כח לכל הבריאה כולה, משום שהוא כלול מכל הבריאה כולה. ולכן צדיקים וחסידים שלטו על הבריאה, משום שמהחלק של הבריאה שנמצא בהם, הם תיקנו אותו ושלטו בו, ומשם היה להם הכח לשלוט על הבריאה כולה. 

ולכן כאשר יהודי מתפלל, יכוון שהוא שליח צבור של הבריאה כולה.

*(מפי כבוד האדמו"ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט"א)*

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה