רשימת הבלוגים שלי

יום שישי, 30 בספטמבר 2016

ר' ישראל מעיד על עצמו כי הוא סוחר 'חסידים' ומבזה קשות את אחיו ר' מנדלי שולח את חסידיו למונסי רק שם יש הערליכער איד

זכותו המלאה לדבר בכבוד דודו, על זה איש לא יבא אליו בטענה למרות שאולי יש מן החסידים שרואים בכך פגיעה קשה באביו שלחם בכל כוחו באחיו הרבה שנים הם לא דיברו, ובשל כיבוד אב ר' ישראל צריך להזהר, אבל אדלג כרגע על החלק הזה, ואגש למשהו אחר וחמור  מאוד הזועק לשמים, מפני שיש כאן שפך דם ובזיון גדול

ר' ישראל מויזניץ דיבר בשלש סעודות ואמר כי הוא רק 'סוחר' של חסידים ומי שמחפש הערליכער איד שיסע לדודו במונסי, כאילו שאין בארץ ישראל הערליכער איד אחר. וגם אם נאמר שהכוונה לחסידי ויזניץ המחפשים רבי ויזניצער, הלא אחיו ר' מנדלי טוען כי הוא קדוש וגם ירא שמים נמצא בשכנות ממש, אם מי לא טוב לו ר' ישראל, מדוע הוא לא שולח לאחיו

כאשר הכריז כי מי שמחפש הערליכער איד שיסע למונסי הוא אמר במילים אחרות כי אחיו ר' מנדלי אינו הערליכער איד, מפני שאם הוא הערליכער איד, אז לשם מה לרוץ מבני ברק עד למונסי כאשר ברחוב עזרא הקרוב מאוד לשיכון ויזניץ נמצא הערליכער איד אחר רבי ויזניצער והוא אחיו ר' מנדלי

חכמים הזהרו... אבל מה עושים כאשר עוסקים במי שלא נמנה על ה'חכמים'...

חיים שאולזון

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה