רשימת הבלוגים שלי

יום ראשון, 4 במרץ 2012

למי התכוון ישראל'צע כשזעק נגד אינטרנט ווידאו, לחסידיו או לאהרוני ולסאטמאר?

כמה לעג הוא לדבר נגד ווידאו ואינטרנט מיד אחרי חתונה שהיה בה הכל, תמונות שהוא הזהיר נגדם, ווידאו, והרבה דיווחים באינטרנט, הוא ידע מהכל, אבל לא יכל לומר דבר, מפני שרשמית מדובר היה בחתונה המתנהלת על ידי סאטמאר

מעניין, מיד אחרי אותה חתונה הוא פתח בסדרת נאומים ואזהרות נגד האינטרנט, הטלפונים הלא כשרים, וידאו ודומיהם. מה קרה עד אז, האם הווידאו הוא דבר חדש? האם בחתונות ווינזיץ לא צילמו בווידאו? חסידיו דאגו במשך שנים להנציח הכל, כולל ריקודיו במצוה טאנץ. מדוע הוא יוצא בקול זעקה גדולה ומרה עתה, האם רק עתה נודע לו כי הוידאו הוא זה שהוביל לאינטרנט - כדבריו?

אין ספק כי הטלפונים הידניים היא רעה חולה, ולאו דוקא בגלל האינטרנט, הטלפונים הללו לקחו את החירות מן האדם והפכו אותו לעבד נרצע לכל חייו. אבל זה לא התחיל אתמול. ר' ישראל'צע מנהל עדתו כבר כמה שנים, אז היכן הוא היה כל הזמן

ועל כולם מבקש אני לשאול אותו שאלה אישית. בדבריו בסעודה שלישית הוא הזהיר את חסידיו כי היכן שימצא שמצלמים בוידאו הוא לא יבא לשמחה. האם הוא הזהיר אזהרה כזו את האהרוני וסאטמאר בטרם השמחה האחרונה של נכדו? האם באמת הוא לא ידע מראש כי יהיה שם ווידאו כמנהג האהרונים מסאטמאר?

צביעות היא להזהיר את החסידים אזהרה כזו מיד לאחר חתונה שהיה בה וידאו ושהוא השתתף בה בגדול והיכן שרואים אותו רוקד מבלי שהזהיר שיסגרו את הוידאו. האם הוא כזה פחדן שלא יכל לבקש מגיסו האהרוני שיורה לאסור את הוידאו בחתונה שהוא משתתף בה?