רשימת הבלוגים שלי

יום שישי, 13 במאי 2022

"היום בתניא" שבת קודש יג אייר

 
"היום בתניא" שבת קודש יג אייר
תניא ליקוטי אמרים
 המשך פרק מ"ח
שנה מעוברת

חידוד ההגדרות:
בקטע התניא הנאמר היום, מחדד רבנו את הפרטים הבסיסיים המאפינים את שתי  הבחינות, "ממלא כל עלמין" (שהוא אור מוגבל) ו"סובב כל עלמין" (שהוא אור בלי גבול).
...
האור ה"ממלא":
"ממלא כל עלמין", הוא האור הנמשך להחיות את העולמות והנבראים, באופן שבו ההשפעה מלמעלה "מתלבשת" בעולמות.
"התלבשות" זו היא מושג בקבלה. המתיחס למצב, שבו, העולמות  מקבלי האור "מלבישים ומשיגים את ההשפעה שמקבלים".
ויש לצין, כי ההשגה אודותיה מדובר כאן, אינה "השגה" במשמעות של הבנה (כ"הבנה והשגה"). אלא "השגה" במשמעות של "רכישה וקניה" - שכן, כשנשפע  האור ה"ממלא", העולמות מרגישים את האור כאילו השיגוהו, והוא כדבר הקנוי להם.
...
האור ה"סובב":
האור ה"סובב כל עלמין" (אינו מאיר בכל אחד לפי ערכו, אלא הוא) מאיר לכולם בשוה.
האור ה"סובב" אינו "מתלבש" בעולמות. ואף שהוא משפיע בהם חיות, אין העולמות "משיגים" אותה. ולמעשה, השפעת אור זה, אינה בבחינת גילוי בנבראים, אלא בבחינת "העלם והסתר" מהנברא.
נוסיף ש"סובב כל עלמין" הוא מושג הנזכר בזהר. ויש שסברו, שהוא מביע, שאור אלוקי זה אינו נמצא בתוך העולמות, אלא הוא מקיף את העולם מלמעלה ומאיר בו בשלט רחוק.
ורבנו שולל כאן בקצרה את דעתם. והוא מביע את דעת החסידות, שגם האור ה"סובב כל עלמין" נמצא בכל מקום בעולם ללא כל יוצא מהכלל. ומה שנקרא בשם "סובב", הוא על שם היותו סובב ומקיף בהשפעתו את כולם בשוה, השפעה שהיא כאמור לעיל בתוך תוכם של הנבראים, אלא רק שהיא מאירה בהם באופן שהיא נעלמת מהם כנ"ל.
חבר  נכבד:
קראת ונהנית, העבר הלאה את "היום בתניא" לחבריך ולמכריך. מומלץ לשלב את התניא היומי, בדברי התורה הנאמרים בשלחן השבת.

חדש! "היום בתניא" באמצעות המייל. להצטרפות נא לשלוח בקשה hayombatanya@gmail.com
הרב יקותיאל גרין  ע"ה מחבר באור התניא משכיל לאיתן *ועשרות ספרי *חסידות לעם הנמצאים בכל בית כנסת, בכל בית חב"ד ובכל בית חסידי. הביאור היומי מובא כאן במקורו מכתביו של הרב גרין ע"ה ומופץ על ידי בני משפחתו.
🕯️ לע"נ הרה"ח הרה"ג הרב יקותיאל גרין ע"ה נפטר ב' אדר א תשפ"ב ומרת רחל גרין ע"ה  נפטרה ז’ שבט תש”פ

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

שים לב: רק חברים בבלוג הזה יכולים לפרסם תגובה.