רשימת הבלוגים שלי

יום שישי, 13 במאי 2022

"היום בתניא" יום ו' יב אייר

 
"היום בתניא" יום ו' יב אייר
תניא ליקוטי אמרים
 המשך פרק מ"ח
שנה מעוברת
הצמצומים באורו יתברך:
לעיל, בתחילת הפרק (מח) למדנו, שהחיות הנמשכת מהבורא להוות את הנבראים, אינה המשכה מבחינת "עצמותו" יתברך (כדוגמת מים הנמשכים מהמאגר, שעצם המים שבמאגר מגיעים לברז שבבית, שאז בכל טיפה הנמשכת לבית נחסר מים במקור). אלא מבחינת אורו יתברך (הכלול בעצמותו, כאור הכלול בשמש).
וכן, הבהיר רבנו, שבהורדת האור מטה כדי להוות את העולמות המוגבלים, לא היה די "בהשתלשלות עילה ועלול", אלא היה גם צורך בשילוב ה"צמצומים".
ונצין, כי דברים אלו של אדמו"ר הזקן הם כשיטתו, שהצמצום שהיה בו צורך להתהוות העולמות, לא היה בעצמותו יתברך, אלא בבחינת אורו בלבד.
...
מהות הצמצומים:
נושא הצמצומים הוא מאד רחב. וכאן רק מובאת בקצרה ההבהרה: שבדרך כלל הם מורים על "בחינת העלם והסתר המשכת האור והחיות".
ונראה, שבהדגשת פרט זה, מבהיר רבנו את שיטתו,  שאין לראות את ענין הצמצום כפשוטו (שהקב"ה סילק את עצמותו לגמרי מהעולם). אלא רק כענין של העלם והסתר על אורו יתברך (שנמשך ונמצא בעולם) - וכמובן, שגם בהעלם והסתר זה גופא, ישנן כמה וכמה בחינות.
...
שני סוגי אורות:
א. אור המכיל הארה מועטת ומצומצמת מאד, המתלבשת בתוך העולמות להחיותם - הנקרא "ממלא כל עלמין".
ב. אור שאינו מצומצם כל כך ואינו מתלבש בעולמות להחיותם בבחינת גילוי, כך שכל השפעתו לעולמות היא בבחינת מקיף בלבד - אור הנקרא "סובב כל עלמין".
והנה, אף ששני האורות הללו נמשכים לאחר הצמצום, יש הבדל משמעותי ביניהם. שכן, האור ה"סובב" הוא בבחינת בלי גבול, ואילו האור ה"ממלא" (הנמשך ממנו) הוא בבחינת גבול. ורבנו מבהיר כאן בהרחבה, שאין כל ערך בין האור שהוא בבחינת גבול, לאור שהוא בלי גבול.
חבר  נכבד:
קראת ונהנית, העבר הלאה את "היום בתניא" לחבריך ולמכריך. מומלץ לשלב את התניא היומי, בדברי התורה הנאמרים בשלחן השבת.

חדש! "היום בתניא" באמצעות המייל. להצטרפות נא לשלוח בקשה hayombatanya@gmail.com
הרב יקותיאל גרין  ע"ה מחבר באור התניא משכיל לאיתן *ועשרות ספרי *חסידות לעם הנמצאים בכל בית כנסת, בכל בית חב"ד ובכל בית חסידי. הביאור היומי מובא כאן במקורו מכתביו של הרב גרין ע"ה ומופץ על ידי בני משפחתו.
🕯️ לע"נ הרה"ח הרה"ג הרב יקותיאל גרין ע"ה נפטר ב' אדר א תשפ"ב ומרת רחל גרין ע"ה  נפטרה ז’ שבט תש”פ

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

שים לב: רק חברים בבלוג הזה יכולים לפרסם תגובה.