רשימת הבלוגים שלי

יום שני, 3 במאי 2021

"היום בתניא" יום ב' כא אייר


 "היום בתניא" יום ב' כא אייר

תניא לקוטי אמרים

תחילת פרק נ

שנה פשוטה

אהבת ה' גבוהה יותר:

כפי שאנו רואים, אהבת ה' מהוה מסכת רחבה ומגוונת.

בתחילת פרק נ' מודגש, שאת כל בחינות האהבה שדובר עליהן לעיל (בפרקים מג-מט),  מאפינים שלש נקודות: "הן מסטרא  דימינא" (הצד הימני משלשת הקוים של הספירות שבהם נמשך האור למטה). הם מבחינת "כהן איש חסד" (שהאהבה שהמשיכו הכהנים היא מבחינת החסד העליון, שניתן לראותה כ"אהבה כמים"). וכן הם נקראים "כסף הקדשים" (כביטוי לכיסופים אל הקב"ה שאהבה זו מביאה).

ועתה, כותב רבנו, אנו עוברים לאהבת ה' גבוהה יותר, "אהבה העולה (בחשיבותה) על כולנה" (על כל בחינות האהבה הנ"ל) "כמעלת הזהב (היקר יותר) על הכסף". "והיא, אהבה כרשפי אש" הנמשכת מהגבורות העליונות שבבינה העליונה (שבאצילות).

...

האהבה כרשפי אש שלפנינו:

נצין, שהאהבה כרשפי אש שלפנינו, אף גבוהה מכל בחינות האהבה הנושאות שם זה שדובר עליהם לעיל.

כאשר האדם מתבונן, כיצד כל העולמות אינם תופסים מקום לפני עצמותו יתברך, וכפתגם הזהר  "שכולא קמיה כלא חשיב". הנה, על ידי התבוננות זו תתלהב ותתלהט נפשו באהבה רבה ועצומה, עד כי תרצה להתעלות מעניני הגוף ומגבלותיו.

ובהמשך, ממצב התחלתי זה, יתעורר בו צמאון לאלוקות, "צמאה לך נפשי". ואחר כך יגיע לבחינת "חולת אהבה". ובהמשך, הוא יבוא ל"כלות הנפש".

...

הלויים לעומת הכהנים:

בעוד שעבודת הכהנים, היא מבחינת החסד וקו הימין, ובאהבה שהיא "כמים". הנה, שורש עבודתם של הלויים היא האהבה שמבחינת הגבורות דאצילות, האהבה שהיא בהתלהבות וכרשפי אש שלהבת י-ה.

השיא של האהבה כרשפי אש בא לידי ביטוי בכלות הנפש שענינו "רצוא" לאלוקות.

ובפרטיות יותר: ה"רצוא" של הלויים לא היה סתם "רצוא", אלא "רצוא" המביא לידי "שוב" - וכפי שהתבטא הדבר בעבודתם שהיתה "להרים קול רינה ותודה בשירה וזמרה בניגון ונעימה"  (בקולות העולים ויורדים וחוזרים חלילה).

...

חבר נכבד:

*קראת ונהנית, העבר את "היום בתניא" הלאה למכריך ולחבריך.

*בתודה ובברכה!

הרב יקותיאל גרין כפר חב"ד

*לעילוי נשמת רעיתי היקרה  מרת רחל ע"ה, נפטרה ז' שבט תש"פ. יהי זכרה ברוך.

*לעילוי נשמת ההרוגים באסון מירון, ולזכות רפואתם השלמה של הפצעוים.

אין תגובות:

פרסום תגובה

שים לב: רק חברים בבלוג הזה יכולים לפרסם תגובה.