רשימת הבלוגים שלי

יום שלישי, 30 ביולי 2013

חסידי חב"ד קוראים להחרים את 'עוז והדר' בגלל שהם משמיטים בכוונה תחילה כל איזכור של אדמור"י חב"ד


מאת

לכבוד ידידנו שי' אנ"ש חסידי חב"ד בכל אתר ואתר

זכינו בתקופה האחרונה לתופעה מבורכת של ספרים רבים חשובים ומועילים בכל מקצועות התורה, כמו גם להוצאה חדשה ומפוארת של כל ספרי היסוד מן החומש עד להלכה. תופעה זו זכתה לעידוד רב מכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו, שדחף ועודד את כל העוסקים בתחום זה.
לצד השמחה על הלימוד הנוח והאיכותי, עלינו החסידים לגלות מודעות ליחידים העושים מעשים חמורים בתחום זה, לפעמים בכוונה ובמזיד, ולעיתים מתוך חשש תמוה. אך למעשה מתעלמים מחידושי התורה של רבותינו נשיאנו. ובכך מונעים מרבבות רבים של אחינו בני ישראל, לימוד ביאורים אלו, ויתרה מכך את ההכרה בגדלותם התורנית של רבותינו נשיאנו.
בחוצפתם, הם מעוניינים לקבוע לכלל ישראל מיהו גדול בתורה. ואלו שאינם לרוחם ילחמו בכל דרך על מנת להוציא את דברי תורתם מכל ליקוט ומכל מקום מתאים, משום שלדעתם אין זה ענין עבור כלל ישראל.
דברים פרועים אלו, לצערנו נעשים, ולא רק בתקופה האחרונה.
תורת הנגלה המודפסת והידועה לכל מרבנו הזקן, הצמח-צדק, וכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו. הוצאה בפועל מכו"כ ספרים חשובים שהפכו לנחלת הכלל.
הזעזוע הטבעי ושאט הנפש העוברים על כל חסיד ממעשים אלו, גדולה שבעתיים אצל כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו, עובדות ומענות קודש בענין זה יפורסמו בקרוב. רק נצטט משפט ממענה על התעלמות משו"ע רבנו הזקן בספר מסויים:"עס גיסט בלוט" (דמי נשפך כתוצאה מכך)
ואם על העבר יש למחות מחאה גדולה ומרה, הרי שבזמננו זה, הוצאה לאור ידועה ומפורסמת מוציאה לאור בכל שנה ושנה ספרים חדשים ואיכותיים, ובהם ליקוטים חשובים ומקיפים בכו"כ נושאים. ולא זו בלבד שמובאים בהם מכל החצרות והעדות ממש חוץ מליובאוויטש, הרי שראש ההו"ל אמר כו"כ פעמים בעזות מצח (ואף לא ניסה להביא איזו אמתלא או הצטדקות) כי לעולם לא יצטט מאומה מרבותינו נשיאנו.
וכן הוא עושה, מלבד מספר קטן (ביחס להיכן שהיה מתאים ונחוץ להביא) של ציטוטים משו"ע אדמו"ר הזקן, אין הוצאת "עוז והדר" מביאה לפני הלומדים מאוצרות תורת הנגלה והחסידות של נשיאי חב"ד.
במדור כפתור ופרח בגמרא מתיבתא, בו מובאים ענינים קצרים בעבודת ה' הקשורים לגמרא מכל ספרי החסידות בעולם, לא תמצאו שם דבר מכל ספרי חסידות חב"ד.
בהגדה של פסח שיצאה לאור בשנה זו, תמצאו ליקוט מקיף מכל ההגדות בעולם, אך הגדה של פסח עם ליקוטי טעמים ומנהגים שהאוצרות שבה אינם מפסיקים להפליא כל דורש תורה מכל החוגים זה שישים ושש שנים, לא הוזכרה אפילו פעם אחת.
ביאוריו הייחודיים של הרבי בסוגיית והלכות חנוכה, מתרצים את כל הקושיות מכל פינה בנגלה שבתורה. אך במשנת המועדים על חנוכה, העדיפו להשאיר בשאלה, ולא לצטט מתורת הרבי.
בזמירות שבת שיצא לאחרונה הובא מנהג להדליק נרות שבת ויו"ט לבנות גם קודם נישואיהם, בשם שו"ת אז נדברו, צוות עוז והדר לא שמע שכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו בירר הלכה ומנהג זה מן היסוד. ועוד עשרות ספרים שהם נקיים מחשש תורת נשיאי חב"ד רח"ל לא תהא כזאת בישראל. 
כך בחידושי הש"ס וההלכה, הרמב"ם וההדרנים ועוד ועוד.
מה אפשר לעשות
אלפי ורבבות בלעה"ר חסידי חב"ד וכלל מעריצי כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו אינם מסוגלים לתאר לעצמם שבלא יודעין הם נעשים תומכים מלאים במעשים פרועים ונתעבים אלו.
אלפי הגמרות הנקנים בכל שנה ע"י למעלה משישים ישיבות חב"ד בלעה"ר כ"י בכל שנה, מאות הש"סים הנקנים לכל בית שמוקם, מאות ספרי הסמיכה והכמות העצומה משאר כל הספרים מהווים הכנסה אדירה, ותמיכה איתנה להוצאת עוז והדר.
גם התורמים בתום לב להוצאת הספרים אינם מודעים להשמטת ליובאוויטש ע"י אנשי הצוות, וללא ספק שרובם אינו מסכים
ואינו מוכן להיות שותף להחרמת ליובאוויטש רח"ל, ראשי עוז והדר מתהלכים בהנחה
שמעשיהם האפלים יעברו בשקט, ואיש לא יתבע את כבוד חסידות חב"ד.
ברור הדבר כי אנו החסידים חובתנו לוודאות כי אין לנו שום קשר לאנשים אלו, ואף פרוטה חב"דית לא תעבור לקופתם.
ומכאן ולהבא אף חסיד לא ישלח את ידו לקנות ספר מהוצאתם,
ופרי הוצאתם לא ייראה ולא ימצא בבתינו, ישיבותינו, ובתי מדרשינו.
ואם ישאל השואל. הרי הגמרות בהוצאתם מהודרת ומשוכללת.
אי בעית אימא, שאפילו אם היינו צריכים ללמוד מתוך כתבי יד ומגילות קלף בכדי למנוע שותפות לחילול כבוד רבותנו נשיאי חב"ד, היינו עושים כך.
ואי בעית אימא, ישנם כיום בשוק שלוש הוצאות חדשות ומפוארות של הש"ס מלבד עוז והדר. ובפרטים מסויימים אף עולים עליהם. כך שאין צורך לוותר על נוחות ותענוג בלימוד.
החותמים בתפילה כי מעשים אלו יעברו תיכף מן העולם וייתמו חטאים ולא חוטאים
חסידי חב"ד, ומעריצי כ"ק אדמו"ר נשיאי חב"ד מכלל החוגים
נ.ב. חובתנו לציין, כי קודם לפירסום מכתב זה נעשו התייעצויות ארוכות וממושכות עם רבנים ומשפיעים העוסקים עשרות שנים בתחום כאוב זה שהתכנסו יחד, והם העומדים בראש הנהגת הוועד. וכן עוד כו"כ מגדולי הרבנים והמשפיעים.
"הגמרא החב"דית"
כאותו 'דבר אחר' הפושט טלפיו ומכריז טהור אני,  הסכים ברוב חסדו ראש עוז והדר להדפיס את גמרתו עם ביאורי רבותנו נשיאנו עבור חסידי חב"ד בלבד.
להגיש את הביאורים לכלל ישראל אינו מוכן בשום אופן, לא מיניה ולא מקצתיה, אך אם החסידים דוקא מעונינים, יעשו לעצמם גמרא, יכתבו שם כל מה שליבם חפץ, בתנאי שזהו אך ורק עבורם.
גם כאן, לא הסכים להשקיע אפילו פרוטה אחת  בהוספות, המסירות נפש מצידו הסתכמה בגביית הכסף על כל גמרא שמכרו.
הדפסה זו, היא ניצחון כפול ומכופל עבור פושעים אלו
לא רק שהחסידים קונים את ספריו, אלא קונים דוקא את ספריו, וחייבים לעשות זאת מצד התקשרות.
רחמנא ליצלן

14 תגובות:

 1. הינה התשובה, רחימאים. כשם שלא נצטט את יש"ו ישו"ז כך לא נחזור בספרינו על דבריהם של מי שהטיפו למשיחיות שקר והדיחו לאמונות שוא רבים וכן טובים. כלכו ולכו לכם אצל האפיפיורים, הפאפסטים והחשמנים שהם בני אמונתכם, והניחו לעם ישראל וליהדות הנאמנה ולספריה.

  השבמחק
 2. אתה חוזר כקוף על דברי הבלע והנאצה ששמעת מן הסתם בישיבה הליטאית-שכיסטית ברוח ההשקפה של נתי גרוסמן ושות'.

  עליך להפנים שרוח הטומאה הזו של הנ"ל ודומיו כבר עוברים מן העולם ואנו בעיצומה של תקופה חדשה. כיום הציבור הליטאי כבר לא הולך שבי אחר גחמותיו של "איש ההשקפה היורד לשורשם של דברים". גדולי התורה הליטאים כבר אינם חוששים להביע דעתם וסלידתם מן המחלוקת המיותרת של הנ"ל נגד חסידות חב"ד.

  כיום נקעה נפש הציבור ממחלוקות ומחרמות של קהילות ועדות. הציבור כבר לא קונה את הלוקשים בענין המחלוקת עם חב"ד שאין לה ולא כלום עם אידיאולוגיה ו"השקפה".

  השבמחק
 3. ואולי, התורם שמחזיק את ההוצאה הזו הוא שמבקש מהם את זה? למה אתה חושב שהתורמים בתום לב לא יודעים את זה? הרי ההוצאה לאור הזו מבזבזת הון עתק לפרסומת ברור שמישהו תורם להם לכך ואולי הוא ליטאי שעדיין לא קלט שהמלחמה נגד חבד זה כמעט פסה?

  השבמחק
 4. מה הבעיה שילת ישלם ועוז והדר ידפיסו אפילו מהדורה מיוחדת של ליקוטי שיחות וכל מה שהוא יבקש...

  השבמחק
 5. מה לא טוב בגמרות שטיינזלץ שהרבי המליץ להשתמש בהן?

  השבמחק
 6. ואיך זה מסתדר עם העובדה שעוז והדר הוציאו מהדורה של שו"ע הרב, וחב"ד אפילו תבעו אותם ע"ז? יכול להיות שיש קשר? אולי הם קצת מפחדים להסתבך? ובכלל, מי לומד את תורתו של הרמ"ש מליובוויטש? הרי חב"ד לא עוסקים יותר מידי בנגלה והאחרים לא ממש מתעניינים. אולי כדאי שחב"ד יפסיקו את ריקודי המה יפית לפני החילונים והד"לים ויילחמו בשיגעון המשחיסטי ויראו את עצמם כחלק מהציבור החרדי ולא הד"ל ואז נדבר על החרמה וכדומה א"א לפסוח על שני הסעיפים.

  השבמחק
  תשובות
  1. ניכרים דבריך שלא מתוך ידיעה דיברת. לימוד הנגלה בישיבות חב"ד תופס את מרבית היום (שתי שליש). מידת הלמדנות בישיבות חב"ד אף היא ידועה. ודי שתעלעל באחד מקבצי החידושים של תלמידי ישיבות חב"ד, היוצאים לאור כדבר שבשגרה כמה וכמה פעמים במשך השנה (בישיבת "אהלי תורה" בניו יורק יוצא אחת לשבועיים - מופיע גם כאן: haoros.com).

   נולד דור חדש שלא נולד מימינו לשמאלו. הרב בעל התניא, אדמו"ר הזקן, ידוע גם בשם "הפוסק" או "הרב" משום שהשלחן ערוך שכתב (בהוראת רבו הרב המגיד ממזריטש) היה מקובל על כל בית ישראל ברוסיא ובפולין ושאר הגלילות דשם. מאז ומתמיד היה מקובל על כל קהילות החסידים כפוסק האחרון שעל פיו יישק דבר ולנרו היו הולכים. (רק בדור האחרון ובניהם אשר לא ידעו, נשכח הרב מליבם, מסיבות כאלה ואחרות, ולפעמים גם בלי משים ומסיבות טכניות, כגון שלא היה נדפס לפנים השו"ע בא"י, ועוד).

   וגדולתו בתורה היתה לפלא בעיני כל דורו עד שאמרו עליו "רב תנא ופליג"!

   ומי הם אלה אשר יש להם העוז (ולא ההדר) להשמיטו ולהאביד זכרו?! הלא למשמע אלה דאבה נפשנו!

   וכל זה מלבד החטא הגדול אשר חוטאים הם לציבור הלומדים בהעלימם מהם את יקר המציאה הלא המה חידושיו אשר כל נפש צמאה תרווה מהם! ועונג רב תשבע בצחצחות! ואפילו בלשונו הזהב טמונים פנינים ומרגליות!

   ועד"ז כל שאר רבותינו הקדושים נשיאי חב"ד ועד לרבינו זי"ע אשר היה חד בדרא, אשר כל רז לא אניס ליה בכל חדרי התורה, וגאונותו וחריפותו היו לנס!

   מי הוא זה ואיזהו אשר הרהיב עוז (ולא הדר) בנפשו למנוע אוצרות פז יקרים אלה מקהל ה'?!

   אוי להם מיום הדין בזה ובבא!

   מצד האמת, היתה קול זעקה זו צריכה לבוא מאלה אשר אינם חסידי חב"ד - כי לחסידי חב"ד האוצרות גלויים וידועים, ותמיד יהגו בתורת רבותיהם. אך אלה אשר באמת זקוקים לזה, ומרגישים חסרונם של דברי תורתם וחידושיהם של אדמו"רי חב"ד, הם שאר לומדי התורה (אלא שמידת אהבת ישראל החקוקה וטבועה בנימי נפשם של חסידי ליובאוויטש, וגם החרדה הגדולה על ביזוי ת"ח וכבוד רבותיהם, היא אשר הביאם להקים את קול הצעקה על העוול הגדול הזה).

   מחק
  2. ניכרים דבריך שלא סיפורי מעשיות בלבד כתבת אלא אף לא קראת את דבריי. עיין שוב ותראה שכתבתי שהוצאת עוז והדר הוציאו לאור שו"ע הרב, וחב"ד תבעו אותם על הפרת זכויות יוצרים אז מה לכם כי תלינו? (ואין בדעתי לזלזל כלל בבעל התניא חלילה וידוע לכל שהוא הפוסק אחריו הולכים כל קהילות החסידים) ומדוע על צ"צ לא יתבעו? פשוט וברור שהם מפחדים להתעסק עמכם שוב, ובקשר ללימוד ה"נגלה" הבה לא נרחיב בדיבור אציין רק שעיינתי פעם בקובץ חידושים של "ישיבה" חב"דית ומצאתי שם דיוקים נפלאים ופלפולים בנוסח "יחי אדוננו" (איני צוחק!)ראיתי כבר כיצד נראה סדר נגלה בישיבותיכם אז אנא אל תספרו סיפורים. ומעניין מדוע חידושי ר"ש או שפת אמת ואבני נזר נמצאים בכל בית מדרש ואין צורך לדחפם בעלונים ובחוברות ולהרבות בתעמולה בכדי שאי מי יעיין בהם.

   מחק
  3. סבור הייתי שת"ח אתה, שמעצמך תבין את ההבדל שיש בין הדפסת ספר שלם על-כל-חלקיו שלא ברשות, כשזכויות היוצרים שייכים למישהו, ובין שילוב ד"ת (של הרביים לבית חב"ד) בספרי הוצאת עוז והדר במדורים ובמקומות המתאימים.

   הטענה שהם חששו מתביעות נשמעת מאוד מגוחכת.

   ***

   הזלזול שלך ברמת הלימוד בישיבות חב"ד - לא מפתיעה! הרי מאז ומתמיד היתה קבוצה מסויימת (בדר"כ הליטאים) שסברה שהתורה שייכת אך ורק להם. ההתנשאות הזו אין בה ולא כלום. היא ריקה מתוכן.

   (בישיבות חב"ד אכן עוד לא הגיעו לאופן הלימוד כמו בפונוביז' למשל, ששם הלימוד כולל גם זריקת סטנדרים וספסלים אחד על השני).

   ולגבי הדיוקים הנפלאים שראית פעם באיזה קובץ (לא קשה לשער מאיזו ישיבה יצא הקובץ הזה...) - ההכללה הגורפת שעשית מזכירה לי את התנהלות התקשורת החילונית.

   בשבילם מספיק שחרדי אחד, גם אם הוא מהשוליים, יעשה מעשה, ואז זה נהפך ל"כל החרדים".

   כך בדיוק נהגת עתה.

   ***

   לגבי הדבר האחרון שכתבת - לא על זה בכלל הדיון כרגע. אדרבה, ברובם ככולם של בתי המדרש מצויים השלחן ערוך של בעל התניא. הדיון הוא על ההתעלמות השיטתית של אנשי עוז והדר מתורתם של גדולי עולם - אדמו"רי בית חב"ד, בעוד שאת דברי שאר גדולי ישראל מביאים הם.

   מחק
  4. לכותב הנכבד ראשית זכויות יוצרים אינם תקיפות רק על ספר אלא אף על וורטים וחלקים וכדומה ועל כן אין זו טענה מגוחכת כלל אלא אדרבה סבירה מאוד
   ***
   שנית אין חלקי עם יושבי פוניבז' ודומיהם רק אעיר שלאור המתרחש בהיכלי חב"ד ב770 טובה הייתה לך השתיקה, ולצערנו לא ראינו ספרי חידושי תורה מחסידי חב"ד בדור האחרון כך שטענתי בעינה עומדת.

   מחק
  5. ניתי ספר ונחזי. ראה בכל ספר שיוצא (והרי דורנו הוא דור הליקוטים - וגם שלא בספרי ליקוטים) שמעתיקים ווארטים, ענינים, חידושים וכו' וכו', ומעולם לא שמעתי שיתבעו על כך. אדרבה, אם שמעת אי פעם על תביעת זכויות יוצרים על דבר שבכיו"ב - אנא הואל בטובך לספר לי על כך.

   ולמה להרחיק לכת, הנה הוצאת עוז והדר, יש לה כל מיני מדורים במהדורת הש"ס שהו"ל ושם עיונים וביאורים ומביאים שם מהרבה ספרים ולא שמעתי שיתבעו אותם על זה.

   ***

   כתבת: "ולצערנו לא ראינו ספרי חידושי תורה מחסידי חב"ד בדור האחרון כך שטענתי בעינה עומדת"

   אתה לא נמנה על חסידי חב"ד ולא מעורה במתרחש בקרבם, ולכן היה עליך לבדוק לפני שהפרחת סיסמאות.

   ועכשיו לעובדות. להלן רשימה אקראית של גאונים מחברים ופוסקים מחב"ד.

   הגר"מ לנדאו אב"ד בני ברק.
   הגר"ד ליברמן אב"ד אנטוורפן.
   הגר"מ אשכנזי אב"ד כפר חב"ד, בעמ"ח הערות וציונים בהלכה 10 כרכים.
   הגרח"י אייזנבאך, בעמ"ח "מחנה יוסף" על הש"ס, ועוד.
   הגר"מ גרוזמן ר"י בכפ"ח, בעמ"ח "אמרי צבי" על הש"ס.
   הגר"י קלמנסון ר"י צרפת בעמ"ח "מי טל" על מלאכות שבת 12 כרכים, ועל הש"ס 9 כרכים.
   הגר"י פרקש דומ"צ בירושלים בעמ"ח ספרים נודעים בהלכה.
   הגר"יש פרידמאן ר"י בניו יורק בעמ"ח הערות וציונים על הרמב"ם.
   הגר"יצ קלמנסון ר"י בניו הייבן בעמ"ח "קובץ שיעורים" עמ"ס נזיקין ונשים.
   הגר"ע שוחט ר"י בלוס אנג'עלעס בעמ"ח "חידושים וביאורים בש"ס".
   הגר"ל קפלן ר"י במונטרעאל בעמ"ח חידושי תורה על סוגיות הש"ס.
   הגר"מ הערץ ר"י בלונדון בעמ"ח קובצי תורה על הש"ס.
   הגר"פ לעווין מו"צ במלבורן בעמ"ח "עיוני הלכה" ה"ח.

   ועוד לא מניתי כרוכל את כל הרבנים מורי ההוראה במאות קהילות חב"ד בכל העולם. ועדיין לא הזכרנו את "החוזר" הגאון רבי יואל כהן שליט"א (כידוע היה חוזר על תורות האדמו"ר, שנמשכו לעיתים כשש שעות, מילה ובמילה, והוסף לזה עוד את גאונותו בניתוח מעמיק כניכר מספריו).

   מחק
 7. אבל מה עם תורת אדמה"ז, הצמח צדק, האם הם לא היו חלק מכלל ישראל רח"ל? האם כלל ישראל לא מתעניינים בתורתם רח"ל?

  השבמחק
 8. כאחד שמכיר חלק מהעורכים בעוז והדר בכל המדורים וגם יודע על הפקודה לא להכניס מכ"ק הרמ"מ זי"ע אבל גם יודע שהכניסו מדי פעם ללא שישימו לב ולפעמים כתבו רק בשם תורת מנחם וכדו' ללא לכתוב מי בעל הספר ולפעמים אם זה מובא בספר אחר אז כתבו בשם הספר האחר,

  השבמחק
 9. זה מכיון שהתורמים וכן לייפר עצמו משוייכים לסטמר ולקנאים אשר אצליהם חב"ד זה ח"ו אפיקורסים

  השבמחק