רשימת הבלוגים שלי

יום ראשון, 6 בינואר 2013

מי אתה נתי גרוסמן?

מאת שלמה מרקוביץ:

בשבוע שעבר הופצו חוברות בגנות "תקיפתו המחרידה של נתי גרוסמן", לאורך חוברת זו כמו לאורך קונטרס "תחת שלוש רגזה הארץ", המסר המרכזי הוא: "נתי גרוסמן הוא היודע דעת מרן הגרא"מ שך זצוקללה"ה, והוא פועל בכדי למצוא את ה"גדול" המתאים לדעותיו", ואכן, נוכחנו לראות כי נתי גרוסמן הוא הוא אבי ההשקפה הצרופה, ולא הרבנים אותם הוא מתיימר לייצג. כאשר העמידו יפה גם את האויב המרכזי שלו - מרן הגראי"ל, הוא ולא אחר.
מבלי לעסוק באישיותו של נז"ג, במידותיו, ברמת יראת השמים שלו וכו', שבהם גם הקרובים לדעתו סולדים ממנו, עד כדי כך שלא רבים הם האנשים, אפילו מידידיו (האמת שדווקא הם... הם מכירים אותו טוב יותר...), שמוכנים לקנות ממנו מכונית משומשת, ולא בכדי. ומבלי לעסוק בשאלה מהי דעת תורה, למי וכיצד היא נקנית.
אעסוק אך ורק בנושא עצמו, האם אכן נתי גרוסמן קיבל מהרב שך דעת תורה, ומה הוא עושה בכדי לשמר אותה.
ובכן, עיתון יתד אכן הוקם בשנת תשמ"ה, העורכים אז היו גרילק חסידה ועוד, גרוסמן צורף למערכת אך ורק בשנת תשמ"ח, ושנים בודדות לאחר מכן הגיעו גדולי ישראל (הרב אלישיב והרב שטיינמן להבחל"ח) למסקנה, כי בבית הרב שך ההחלטות לא מתקבלות בצורה הראויה, ונטלו את המושכות לידיהם, אם נאמין לאריה דרעי (ולנינו הבכור של הרב שך שהתחתן לא מכבר), אזי כבר בשנת תשנ"ב, היו בני הבית, כנראה בהוראתו\ברוחו של נז"ג מונעים כניסת "אנשים בלתי רצויים" לביתו של הרב שך, בכדי לשמור על השקפתו טהורה מהשפעות "זרות", ובכל מקרה בשנת תשנ"ד היה הסיפור הידוע של רבנות קרית ספר (ובאמצע עוד כמה סיפורים קטנים של: ראשות החינוך העצמאי, רבנות פתח תקווה ועוד), שהוכיחו לכל עם ישראל כי ההכרעות לא מתקבלות ע"י מרן הרב שך בדעתו הבהירה כבעבר, כך שיוצא כי בכל מקרה את ההשקפה ינק נז"ג במשך 4-6 השנים האחרונות (בתפקוד) של מרן זצ"ל, ובסופם הוא כבר התחיל לנסות להשיג שליטה על הרב שך ודעותיו, האם לדוגמא אפשר להעמיד אותו לצד: יחזקאל אסחייק, רפי וולף, דוד צימרמן (וזה מבלי לעסוק בדמויות התורניות כמו למשל הגרח"ש קרליץ, הגר"י ישראלזון, הגרמ"א ברוורמן, ועוד רבים רבים, ובלי לעסוק ב"תלמידים", כדוגמת הרבנים יעבץ גרבוז לוי ועוד) שהיו צמודים להרב שך במשך עשרות שנים וליוו אותו עוד מהזמנים בהם היה בשיא כוחו.
ולאחר עידן הרב שך, נתי מספר לנו כי הרב שך גילה בפניו את דעתו כי הרב אלישיב הוא הראוי להמשיך את הנהגת הדור (אגב, היום בכדי לנשל את הגראי"ל מההנהגה, לא מועילים דבריו המפורשים של הרב אלישיב, היום השתנתה הדרך בה אמור הציבור להחליט מיהו ה"מנהיג", ע"פ נז"ג), נניח שזה נכון ונתי לא המציא את המציאות הנוחה עבורו, הכיצד העז לטעון בפניו של הרב אפרתי (במכתב הידוע שבגינו כמעט נזרק מיתד, אילולי רחמיו של הגרי"ש, ובעוד מקרים), כי "אני רוממתי וגידלתי את הרב אלישיב, ואם הוא "יפשל", לדוגמא, ישלח אותך למסע חיזוק יחד עם הגראי"ל, אני אחליף אותו", האם זו היא ההשקפה הטהורה?? הוראת הרב שך?? או שנתי גרוסמן לא מאמין לשקרים שהוא המציא. אותו דבר בעניין פוניבז', רבים הם הסוברים כי עניין המרקוביץ' הוא חלק מההשקפה כפי שנמסרה ע"י מרן הגרא"מ שך, הכיצד שלח גרוסמן למשפחת כהנמן, כי אם יוותרו לגרודנא על הבניינים, "יתד" יהפוך להיות "שוינא", איה היא ההשקפה הטהורה של הרב שך בעניין השמירה על ישיבת פוניבז' לאורו הבהיר, בלי שום פגימה ח"ו??
אכן רבים הם השואלים, מה פסול מצא נז"ג בגראי"ל מלבד פשרנותו?? אמנם הוא לא גדול אבל מה, הוא סתם מתעלל בו?? אין עשן בלא אש!!, והתשובה לזה היא ברורה בב' אופנים, האחד, כידוע נז"ג כמו רוב כתבי יתד, גדל והתחנך על ברכי הגרד"צ קרלנשטיין באשדוד, כידוע מי שלמד שם (וכהיום עוד יותר), רבים הסיכויים שהוא הופך לתלמיד מושבע שלו, עד כדי מחיקת כל שאר גדולי ישראל שלא מתאימים לאינטרסים של ישיבת הורדנא, כמצוי בכל הכתות כמו: חב"ד ברסלב חדרה ועוד, הגראי"ל כידוע היה מעורב חזק בטיפול בבעיות החמורות של ביזוי תלמידי חכמים בישיבה זו. והשני, פשוט יותר, וכפי ששמעתי בשם א' מכתבי ה"יתד" (מאלו שהם בוגרי גרודנא...), שנשאל בזמנו, מה ראה נז"ג להעדיף את הגרי"ש על פני הגראי"ל, וענה, הוא פשוט מחפש את מי שייתן לו לעשות מה שהוא רוצה.
הדברים העולים: גם אם נניח כי "דעת תורה" נקנית ע"י מי שהוא לא גדול בישראל, לא תלמיד חכם, לא ירא שמים, ולא בעל מידות, והיא "נמסרת" ו"מועברת" בנפרד מהתורה שנתקבלה מסיני, הרי שלא נתי גרוסמן הוא הוא מקבל ההקפה ואין בלתו, ואפילו אם הוא המקבל האולטימטיבי הרי שהוא לא שמר על פך השמן הטהור כפי שנמסר לו, אלא הוא ערך בהשקפה כל מיני "שינויים" לפי דעתו, כפי שניסה לעשות בדעתו של הרב שך בסוף ימיו.
ועל כן, המסתבר יותר לומר, שגרוסמן, שהשתלט על הרב שך בסוף ימיו, חש כבר כי הוא הוא המנהיג עצמו, ואם הוא היה כה מוצלח בשביל להכתיב להרב שך את החלטותיו בשנים האחרונות, מדוע אין תפקידו להמשיך ולהכתיב את ההשקפה הצרופה לכל גדולי ישראל הבאים, שהרי מבחינתו הסדר הפוך: לא דעתו של הרב שך נמסרה לנז"ג, אלא, ההשקפה הטהורה היא זו שהוא הנחיל להרב שך, והוא ימשיך להנחילה לכל גדולי ישראל, ה"י ויושיע אותנו מנתי בקרוב ממש.

תגובה 1:

  1. הגראי"ל אינו "פשרן"
    כמו שר' ניסים אינו "פשרן"
    וכמו שברב אלישיב לא היה "פשרן"

    זה שדעת שלושת הרבנים היא נגד נלחמות ברחובה של עיר כמנהג אנשי "העדה החרדית" אינו הופך אותם ל"פשרנים"

    השבמחק

שים לב: רק חברים בבלוג הזה יכולים לפרסם תגובה.