רשימת הבלוגים שלי

יום חמישי, 8 בספטמבר 2016

בסוד שיח - שופטים

מאת הרב שאול שיף רעננה

אלול:האדמו"ר רבי אשר מסטולין זצ"ל, היה אומר שאדם בר דעת הקם בליל פסח משולחן הסדר, כבר שומע שמתדפקים על דלתו לומר סליחות. ונכדו, אדמו"ר רבי אברהם אלימלך היה מוסיף, שלכן אחר חג הפסח קוראים בתורה את פרשת אחרי מות המדברת על היום הקדוש‎.
הג"ר חיים זוננפלד זצ"ל היה מתחיל הכנותיו לימים הנוראים ביום המיוחס  ב' סיון, שלעולם חל באותו יום בו יחול יום הכיפורים, ומאותו יום ראו שמעורר עצמו לתשובה.
סיפר הגה"צ רבי חיים וולקין המשגיח ד"עטרת ישראל" : זכורני, בעת לומדי בישיבת טלז בארה"ב, ששמעתי מפי ראש הישיבה הג"ר ברוך סורוצקין זצ"ל עם שובו מארץ ישראל , שסיפר בהתפעלות רבה, שהשתתף בשמחת נישואין בעיצומו של חודש תמוז , ובאמצע השמחה החלה סטייה  משמחת חתן וכלה והחלה לשרור אווירה של קלות ראש. קם הגה"צ רבי אליהו לאפיאן זצ"ל וזעק: "איך אפשר להקל ראש עכשיו, הלא עומדים אנו בעיצומו של חודש תמוז , ועוד מעט חודש אב, ואב הלא הוא החודש  לפני אלול?!!!"  והיה רבי ברוך סורוצקין מתפעל עד מאוד, כיצד היחס  לחודש אלול , שלפני דלפני, כבר היה נחשב למעורר פחד הדין.
ומובא במנהגי ארם צובא (עמוד כב) : בארם צובא שבחלב היו נוהגים  במנחה של תשעה באב לקרוא קטע מסליחות חודש אלול.
בזהר חדש [דף מו עמוד ד'] זה לשונו: "ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים" [דברים כא, יג] דא היא ירחא דאלול וכו'. עד כאן לשונו בקיצור.  וזה לשון האר"י הקדוש זצ"ל: "ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים", את אביה זה הקב"ה  ואת אמה זה כנסת ישראל. יבכה האדם ויתחנן לפני ה' ירח ימים הוא חודש אלול שהמה ימי רחמים ורצון. עד כאן לשונו.
סיפר הג"ר ישראל שצ'יפנסקי זצ"ל : "בי"ז אלול תרצ"ט קיבלתי מברק מאבי שעלי לחזור הביתה תיכף ומיד מפני המלחמה הקרבה. מורי ורבי הג"ר ברוך בער ליוואוויץ זצ"ל ישב באותו ערב בישיבה והשתעשע עם בני הישיבה בלימוד. ברגע שהיה שייך ניגשתי וביקשתי רשות לחזור הביתה. בשמעו את הבקשה התפלא: "הייתכן לעזוב את הישיבה עשרה ימים לפני ראש השנה?! הלא הכל יודעים שמקומו של בן תורה  בימים נוראים הוא בישיבה". אמנם כששמע שזה רצון ההורים, קם על רגליו, חיבקני ונישקני בחום ואמר: אם כן סע לשלום שהרי מצוות כיבוד אב ואם בידך. יהי רצון שתגמר המלחמה לפני ראש השנה ונתראה בישיבה בעוד מועד"...
"סמר  מפחדך בשרי..."  פתח הג"ר חיים מוואלאז'ין את דרשתו  והבשר נעשה חידודין חידודין "חיל ורעדה  יאחזון, הנה יום הדין ..."! { קדוש אלול }
שבת שלום ומבורך ולהיות בשמחה תמיד.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה