רשימת הבלוגים שלי

יום שני, 19 בספטמבר 2016

בקשה לפירוק הבד"ץ של משפחת יוסף

מאת יצחק דנון

רשם העמותות מבקש (יום ב', 19.9.16) מבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את בד"ץ בית יוסף - גוף הכשרות שהקימה משפחתו של הרב עובדיה יוסף. בראשו עומד כיום הרב משה יוסף, אחיו של הרב הראשי הרב יצחק יוסף. הבד"ץ הוא מקור השפעה והכנסה מרכזי של המשפחה.

בבקשתו של הרשם נאמר, כי העמותה נוסדה בנובמבר 1998 לשם הקמת בתי דין לענייני ממונות והפעלתם, הפעלת קורסים למשגיחי כשרות, מבקרים, שוחטים ובודקים, טיפול בנושאי כשרות, ניהול והפעלת שיעורי תורה ברחבי הארץ וגמילות חסדים. לדברי הרשם, פעולות העמותה מתנהלות בניגוד לחוק, למטרותיה ולתקנונה.

בבקשה נאמר, כי בעקבות תלונה שהוגשה לרשם העמותות, בדק הלה את תיק העמותה ומצא, כי היא אינה מגישה לו דוחות כספיים ומילוליים, פרוטוקולים והודעות כמתחייב מן החוק, וכי היא אינה משלמת אגרה כדין. אי-הגשת המסמכים אינה מאפשרת לו, אומר הרשם, לפקח על פעילותה של העמותה, וייתכן שיש בכך בכדי להעיד על העדר פעילות ועל אי-קידום מטרותיה של העמותה.

לדברי הרשם, בדצמבר אשתקד הוא פנה אל העמותה בדרישה להמצאת מסמכים כנדרש על-פי חוק, וכן להבהיר מדוע מסמכים אלה לא הוגשו במשך שנים. עוד נדרשה העמותה לפרט אודות פעילותה, והאם היא פועלת לקידום כל מטרותיה. אולם פנייתו של הרשם לא נענתה, ועל כן הוא פנה אל חברי ועד העמותה בדרישה להגשת המסמכים וההבהרות בתוך שבועיים, ואולם גם פנייתו זו לא זכתה להתייחסות.

עוד נטען בבקשת הפירוק, שהוגשה באמצעות עו"ד חוי קליין, כי הרשם גילה, כי בשנת 1997 נרשמה חברה בשם זהה, בבעלותו של משה יוסף שהוא גם אחד ממייסדי העמותה. הרשם דרש מהעמותה לפרט אודות הקשר בינה לבין החברה, אך היא לא השיבה גם לפנייה זו.

בבקשה נאמר עוד, כי אחד מחברי ועד העמותה, יעקב מאיר שטרן, הודיע לרשם, כי הוא אינו חבר בעמותה והעלה טענה בדבר זיוף או שימוש בשמו ללא הסכמתו, והרשם הפנה אותו לבירור טענתו במשטרה.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה