רשימת הבלוגים שלי

יום חמישי, 22 בספטמבר 2016

הרב אשכנזי נגד הרב טברדוביץ? לשקר אין רגלים (2)

שקר נוסף במסכת הבדיות והכזבים שהופצו בשבועות האחרונים בכפר חב"ד: המד"א הרב אשכנזי, הורה לרב טברדוביץ' להפסיק לענות תשובות על מראות.
שומו שמיים!!! אנה נוליך את הבושה. הרב טברדוביץ', שכבר שנים רבות עוסק בענייני מראות וטהמש"פ, הפך לכלי משחק בידי הרב אשכנזי שאוסר עליו לענות בעניינים אלו.
אך מה לעשות, ולשקר אין רגליים ואף לא ידיים.
ראשית, בהכרח לציין כי למרבה התדהמה הייתה הפעם עובדה אחת אמיתית, נכונה ומדוייקת אותה ציינו המכפישים, ועליה לית מאן דפליג. כיוון שאמירת אמת היא מצרך נדיר אצלם, ניתן לה מקום של כבוד ונצטט אותה במלואה: "הרב טברדוביץ' – אחד מגדולי תלמידי החכמים ומורי ההלכה החב"דיים".
אך בנוגע לעובדות היבשות? – הנה הן לפניכם:
לפני למעלה משנה פנה הרב טברדוביץ' לרב אשכנזי בשאלה האם הוא יכול לענות בכפר על מראות. בהיותו מקפיד על קלה כבחמורה, ידע הרב טברדוביץ' כי בקשת רשות בעניין זה אכן נצרכת, כיוון שאחד מתפקידיו הבסיסיים של רב קהילה הוא לענות על מראות, ועל כן כל מי שחפץ לקחת חלק בכך, עליו ליטול תחילה את אישורו של הרב המקומי (בשולי הדברים חשוב לציין, כי בכפר חב"ד ישנו אדם נוסף שהוא למדן ובר אוריין, שפנה בזמנו לגרמ"ש אשכנזי ע"ה בבקשה לקבל אישור ללמוד קורס בענייני מראות ולקבל הסמכה לכך. הגרמ"ש סרב לבקשתו באופן חד משמעי, וענה לו כי מראות זה עניין השייך לרב – ורק לרב).
הרב אשכנזי שליט"א ענה על אתר לרב טברדוביץ', שהוא מודע לכך שהוא עונה במשך שנים רבות על שאלות מעין אלו בכפר חב"ד, ובוודאי שיכול להמשיך בזה כפי שנהג מאז ומעולם. זאת ועוד: הרב אשכנזי הוסיף כי כאשר ישהה בחו"ל הוא עצמו ישלח לרב טברדוביץ' את הפונים אליו בענייני מראות, וכי הוא מסמיך אותו לכך.
לפני מס' שבועות שוחח הרב אשכנזי עם הרב טברדוביץ' על עניינים שונים בהלכה. במהלך השיחה אמר לו הרב אשכנזי, כי כיוון שנודע לו שהרב טברדוביץ' שולח לעיתים את השואל לקבלת חוו"ד נוספת (כאשר יש ספק במראה וכו'), הרי שמן הראוי שיפנה את השואל אליו ככתובת לקבלת אותה חוו"ד נוספת. בפרט, הדגיש הרב אשכנזי, שבפתח לשכתו קיימת תיבה המיועדת להנחת שאלות מסוג זה, וממילא ניתן כך להשיג אותו ביתר קלות (כיוון שאין צורך למצוא אותו פיזית, במקרים שאינם דחופים). הרב אשכנזי אמר שוב באותו מעמד לרב טברדוביץ' שכמובן הוא יכול להמשיך ולקבל מראות, והוא יכול לענות לכל אלו שרגילים לשואלו באופן קבוע או אף פוגשים אותו באקראי.
הרב טברדוביץ' מצידו, שמח על האפשרות שנקרתה לידו להוריד מהעומס המוטל עליו, ותלה מודעה שהוא מבקש לא להשאיר אצלו מראות, אלא להשאירם בתיבה שבלשכת הרב אשכנזי.
ברגע כמימרא נשלח אחד ממלחכי הפינכה לצלם את המודעה, לפרסמה ולהפיצה תוך הוספת כיתוב זדוני ומרושע: "הרב אשכנזי אסר על הרב טברדוביץ' לענות על מראות. הרב טברדוביץ' נפגע עד עמקי נשמתו!".
הרב אשכנזי פנה מיד לרב טברדוביץ' על מנת לברר את העניין – שכן הוא מעולם לא אסר עליו לענות על מראות, ואדרבה. הרב טברדוביץ' ענה שפשוט כל השנים היו משאירים מראות בביתו, והיתה לו טרחה גדולה להחזיר טלפונים לאנשים. הוא פשוט זיהה את ההזדמנות להפחית את כמות הפונים אליו שלא באופן אישי, כיוון שהוא מבכר לענות רק פנים אל פנים, כדי שלא יצטרך לטרוח להחזיר טלפונים. מי שרוצה להשאיר את המראה בתיבה – הוא מעדיף שיעשו זאת אצל הרב אשכנזי.
למרות שהרב טברדוביץ' פרסם ביוזמתו הבהרה ברורה - ובאותו מקום בו הייתה תלויה המודעה הראשונה! - שהוא רק מבקש שלא להשאיר אצלו מראות בלי שהוא נמצא, הרי שההשמצות הפרועות לא הפסיקו לרגע.
אלא מאי? הרב טברדוביץ' הינו איש אמת, ועקב מחול השדים שנוצר (ובפרט בעמדנו בחודש הרחמים והסליחות), ראה צורך להמציא מכתב ברור בכתב ידו ובחתימתו שכל ההכפשות מצוצות מן האצבע ואינן אלא עורבא פרח.

להמשך כנסו כאן:הנה נוסח המכתב – כמו גם הצילום שלו – במלואו:

"לכל מאן דבעי
הנני להבהיר שהרב אשכנזי מעולם לא אמר לי שלא לענות על שאלות, ואדרבה כשבקשתי רשותו לכך הסכים מיד כמו שהסכים אביו הרב ע"ה.
והיתה בקשה שלי להשתדל שלא להשאיר שאלות בתיבה אצלי, דבר הכרוך בטירחא להחזיר תשובה ולחפש בטלפון את השואל והעדפתי שישאירו שאלות בתיבה אצל הרב מרא דאתרא.
ואני מבקש שלא להשתמש בשמי למחלוקת ולפגיעה ברב והאמת והשלום אהבו ושתהיה כתיבה וחתימה טובה ולשנה טובה ומתוקה
ד. טברדוביץ כפר חב"ד"
חד וחלק. חד משמעי. ברור כשמש. מצד אחד ישנם אנשים המנסים בכל מחיר בעולם לסכסך בין המד"א הרב אשכנזי לבין הרב טברדוביץ', להמציא שקרים וללבות מחלוקת בכפר. מהם המחשיבים עצמם מו"צים בעיני עצמם, ממלאי מקום, מחליפים ראויים וממשלת צללים.
ובכן: אין לנו שום ספק בעולם, שבדיוק כמו בסיפור מילוי המקווה, שגם לאחר שהוכח שחור על גבי לבן ובתוספת תמונות (שדווקא היו צבעוניות ולא שחור-לבן...) כי אין גבול לשקר, הרי שהם ימצאו אמתלאות וטצדקי שבעצם גם המכתב של הרב טברדוביץ' הוא מסולף (הנה כמה המלצות מעניינות לשקרים – "הרב טברדוביץ' בעצם התכוון לרב אשכנזי הקודם"... "המילים להחזיר תשובה במכתב של הרב טברדוביץ' כוונתם שצריך להחזיר את הרב אשכנזי בתשובה"... "הנה, הרב טברדוביץ' כתב "הרב מרא דאתרא" אבל לא כתב את זה בסמיכות של יותר משני מילים למילה 'אשכנזי'"... "הוא חתם רק בראשי תיבות של שמו הפרטי, הוכחה מוחצת לכך כי אולץ לכתוב את המכתב"... וכן הלאה).
דבר אחד ברור לכל בר דעת ואדם החף מדעות קדומות ואינטרסים אישיים: נערכת פה במשך חודשים רבים תעמולה והסתה פרועה נגד המד"א הרב אשכנזי שליט"א, שבמשך כל אותם חודשים לא ענה ולא הגיב באופן פומבי – לא הוא ולא על ידי שלוחיו – להשתוללות חסרת הרסן של אותם עסקנים ועושי דברם. הוא אינו מחובר לקבוצות הוואצאפ ולא מגיב באתרים. הרוב הדומם – שעמד עד כה גם משתומם – החליט להפסיק לשתוק. יראה הקהל את העובדות וישפוט כמיטב שיקול דעתו.
העסקנים המושכים בחוטים, שנדהמו מעוצמת התגובה של הקהל ומהתמיכה הגורפת לה זוכה הרב, מנסים מזה זמן רב לפעול לפי מאמר המשנה במסכת אבות "עשה לך רב" (=צור לך רב שנוח לך, מתאים לדעותיך ומהווה חותמת גומי לכל גחמה), ואם זה לא הולך אזי "וקנה לך חבר" (=שלח אנשים וידידים שינסו לקנות ולשחד בכסף את הרב ולהשתיק אותו), ואם כלו כל הקיצין וגם שיטה זו אינה מביאה תוצאות, אזי "והוי דן את כל האדם" (=איומים על הרב בפועל ממש שידאגו שיהיה עסוק בחקירות משטרה ובדיונים בבתי משפט). וכולם נתקיימו ברב אשכנזי שליט"א, וסייג לחכמה שתיקה (לעת עתה).
ורק נעלם מעיני העסקנים הנ"ל פירושה האמיתי, על פי תורה, של המשנה הנ"ל, וכפי שמפורש בברטנורא על אתר:
עשה לך רב – "עשה אותו רב עליך..." (ועיין בהמשך דבריו שלעניין הלכה יש לשמוע לדברי רב אחד, ולא שניים ושלושה לפי בחירה מזדמנת!).
וקנה לך חבר – "...אבל ברב לא שייך לומר קנה לך רב!".

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה