רשימת הבלוגים שלי

יום חמישי, 30 באפריל 2015

תלמידי ישיבת "נועם תורתינו" – בית שמש נבחנו אצל גדולי ישראל שליט"אמאת ברסלבר

מעמד מפואר ורב רושם לכבודה של תורה ולומדיה התקיים בשבוע שעבר בעיר בית שמש כאשר קרוב למאה בחורי חמד סיימו מסכת מכות במסגרת לימודי הישיבה שנלמדה בימי בין הזמנים של חודש ניסן.
ישיבת "נועם תורתנו" בעיר בית שמש נוסדה בחודש אב תשע"ד על ידי המחנך הוותיק והדגול הרה"ג ר' שלמה שלזינגר שליט"א מחשובי הת"ח בעיר בית שמש בביהכ"נ "נצח ישראל" ובביהכ"נ דחסידי דעעש.
הרב שלזינגר שליט"א יסד את הישיבה לבקשת רבני העיר בית שמש שליט"א ובברכתם של גדולי ומאורי הדור שליט"א שעודדוהו נמרצות לייסד את הישיבה הק' ולתרום מכשרונותיו המבורכים בשדה החינוך לתועלת בחורי החמד בעיר בית שמש.

להמשך כנסו כאן:


במהלך חודש ניסן הצטרפו לשורות תלמידי הישיבה קרוב למאה בחורים מכל החוגים והעדות שלמדו בהתמדה רבה את כל מסכת מכות ואף קבלו מלגה ראויה ומכובדת כאות הוקרה והערכה.
המסכת נלמדה ע"י רמ"י הישיבה: הרה"ג ר' פנחס גולדשמיד שליט"א והרה"ג ר' אברהם שטרן שליט"א שניחנו בכושר הסברה בטוב טעם ודעת, כאשר בשיעורים אלו הצליחו להנחיל את אהבת ונועם התורה על הבחורים היקרים.
עם סיום ימי בין הזמנים נחגג סיום מסכת מכות בהיכל ביהמ"ד "נצח ישראל" ברמת בית שמש בהשתפות רבני העיר, ראשי הכוללים ואישי ציבור נכבדים שהגיעו במיוחד להוקיר ולברך את רבני הישיבה ובראשם הרה"ג ר' שלמה שלזינגר שליט"א שנטל על עצמו את עול קיום הישיבה הרחבתה ושגשוגה.
לאחר מכן נסעו התלמידים לבתיהם של מרנן ורבנן גדולי הדור שליט"א. תחילה נכנסו למעונו של הגאון רבי נתן קופשיץ שליט"א מרבני העיר אשר בחן את התלמידים במשך כשעה ארוכה, בתום המבחן הביע את התרגשותו והתפעלותו המיוחדת מידיעותיהם הנפלאות של צעירי הצאן אשר בטח יזכו בעתיד להאיר את עיני ישראל בתורתם.
בתום המבחן אף העניק הגר"נ שליט"א שי לכל אחד מהתלמידים.
לאחר מכן נסעו הבחורים לעיר התורה בני ברק. בתחילה נכנסו למעונו של מרן הגרב"ד פוברסקי שליט"א ר"י פוניב'ז ששוחח במשך זמן רב עם הבחורים בלימוד המסכתא, כאשר בתום דבריו לא הסתיר את התרגשותו הרבה למראה ידיעותיהם של בחורי החמד.
במשך זמן רב נשא מרן הגרב"ד שליט"א בפני הבחורים דברי הדרכה לקראת תחילת הזמן הבעל"ט, בדבריו אף התייחס לענין החזרה שלא לפחות מלימוד של ד' פעמים את הגמ' לפני שנכנסים לשיעור בישיבה, כמו"כ נשא דברים בשבח החזרה אשר ככל שיחזרו יותר תתבהר ותתברר התורה ביותר וירגישו את מתיקות התוה"ק.
לאחר מכן נכנסו הבחורים למעונו של מרן הגר"ג אדלשטיין שליט"א ר"י פוניבז' שקבלם בשמחה מיוחדת ואף והאציל עליהם מברכותיו שיזכו לעלות מעלה מעלה בתורה ויראת ה' ובכל מידה טובה וישרה.
 הפתעה מיוחדת נכונה להם לתלמידים כאשר בישיבת פוניבז' נתכנסו לשמוע שיחת חיזוק והתעוררות מפי הגאון רבי חיים ברמן שליט"א מרבני הישיבה.
לאחר מכן נכנסו התלמידים למעונו של כ"ק מרן אדמו"ר מטשערנוביל שליט"א שבירכם בכל עוז שיזכו לעלות מעלה מעלה ולעשות נחת רוח ליוצרם מתוך שמחה ובריאות גופא.
מכאן פנו התלמידים  למעונו של מרן רה"י הגראי"ל שטיינמן שליט"א אשר למרות חולשתו קיבלם בחום ובאהבה, בדבריו אף עודד נמרצות את רבני הישיבה שליט"א שיזכו להרחיב את גבולות הקדושה וללכת מחיל אל חיל כל הימים מתוך מנוחת הדעת.
מכאן פנו התלמידים לשמוע שיחת חיזוק מיוחדת מפי המשפיע המפורסם הרה"צ רבי אלימלך בידרמן שליט"א. בדבריו הלהיב הרה"צ שליט"א את הבחורים אודות חשיבות ימי הבחרות והחובה לנצל כל דקה אפשרית כאשר תקופה נעלית זאת היא היסוד לבנין הרוחני של חייהם. את דבריו תיבל בעובדות מחייהם של גדולי וצדיקי הדורות זי"ע אשר נצלו את ימי בחרותם ביותר ובכך זכו לעלות ולהעפיל לפסגות גבוהות בתורה ויר"ש.
בתום היום הארוך נסעו התלמידים למעונו של הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א רבה של רמת אלחנן, הגר"י שליט"א, קיבלם בהתלהבות מיוחדת ואף נשא בפניהם במשך זמן רב דברי חיזוק והתעוררות לימים אלו.
בתוך דבריו סיפר הגר"י שליט"א את העובדא הידועה על הדיבוק בראדין שנרעד והזדעזע לשמע שמו של מרן "החפץ חיים" זי"ע, וכששאלוהו על כך, לא השיב משום כל הזכויות הרבות והספרים הנוראים שחיבר, כי אם שדרגתו של החפץ חיים היא שהוא היה מתמיד בתורה.
את דבריו סיים בכך שחובת הבחורים לדעת אודות חובתם המיוחדת בימי הבחרות להשקיע עצמם ללא הרף בלימוד התורה ובד בבד לצבור ידיעות ככל היותר בהבנה מעמיקה ובעיון, ובכך יתעלו וירוו נחת.
תלמידי הישיבה הודו נרגשות לראשי הישיבה בראשות הרה"ג רבי שלמה שלזינגר שליט"א על פעליו הכבירים והמבורכים הנעשים במסירות עילאית למענם, ובמיוחד על היום המיוחד כאשר זכו לשמוע מפי גדולי ישראל שליט"א דברי חיזוק והתעוררות.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה