רשימת הבלוגים שלי

יום חמישי, 31 ביולי 2014

המפגש בטלז סטון - אתנן זונה ומחיר כלב!!!

עם כסף אפשר בימינו לעשות הכל, אתה יכול להיות מוחרם, ובכל זאת תמורת סכום מכובד יעלימו עין יגיעו לביתך וישתחו לך למרות שיום קודם לכן קיללו אותך. העולם החרדי הוא עולם של שקר מקצה לקצה, מעט מאוד נשאר שאפשר לומר ששם עדיין יש איזו פיסת אמת או לפחות משתדלים לחיות נכון, מציאות היא, מן הכי קנאים ועד לחרדקי"ם או בלשונם של ההשקפיסטים 'החרדים החדשים' כולם חיים 'חיים חרדים' ומהי בימינו 'חרדיות', סינטטיות, מפלגתיות ואינטרס, שבעיקרו כוחניות שמטרתו ועיקרו פיננסי להבטיח הרבה כסף משרות וטובות הנאה, מאידישקייט חסידות ואפילו מוסר כבר לא נשאר זכר, יש מי שמשתמשים בהם, אבל מעשית, הנקודה הסופית המטרה, היא האנוכיות

כל מחלוקת שאינה לשם שמים היא רעה קשה ואכזרית, שופכים בה הרבה דם, ובסופו של דבר כולם יוצאים בשן ועין, תחילתה של המחלוקת של 'העדה החרדית' ובעלזא היתה אנוכית אי רצון לאבד קהילה לטובתה של אגודת ישראל, המריבה היתה על כמויות בשר, לא על אידיאולוגיה למרות שהשתמשו בה לצעוק גיוואלד, מפני שאם הרבי מבעלזא אז היה אומר, לא ניקח כסף מן הממשלה, אבל אנו פורשים מן 'העדה החרדית' ועוברים לצידה של אגודת ישראל היו מכים בו את אותן המכות למרות שלא היה עובר על 'כח הפועל בנפעל'. המאבק היה פוליטי הם לא רצו להפסיד קהילה גדולה כמו בעלזא מפני שזו מוטטה חזק את 'העדה החרדית' בירושלים שנשארה עם מתי מעט עם כמה קהילות קטנות יחסית, במיוחד לפני 35 שנה הקהילות שעדיין ב'עדה החרדית' היו עשירית ממה שהם מונים היום, ומי שרוצה ללמוד את השנאה הזו שילמד את 'אמונתו' של הרב טוביה ווייס הרב הראשי של 'העדה החרדית' המכונה גאב"ד, לפני 35 שנה כשעדיין היה באנטוורפן, הוא היה חבר של בעלזא של חסידי גור ועוד אחרים, הוא נמנה על הצד האידיאולוגי האחר. אבל ברגע שקיבל מינוי של גאב"ד ב'עדה החרדית' פתאום בעלזא הפכה להיות טריפה, והשאלה היא מה קרה, מה נשתנה משנה קודם לכן? והתשובה על כך ברורה, קודם לא היה לו אינטרס לשנוא אותם מפני שאז בעיניו הם היו אנשים טובים ולא עשו לו שום דבר רע, ואילו היום בתוקף תפקידו אין לו ברירה אלא להלחם בהם. אז שוב, המאבק אינו אידיאולוגי, הוא מסחרי פוליטי המשתנה מיום ליום, ולא אמונה תמימה כפי שנצטווינו במקור להאמין במה שמאמינים ולא להחליף אידיאולוגיות כפי שמחליפים גופיות ותחתונים

אבל זו מציאות, 'העדה החרדית' קבעה כי בעלזא היא מחוץ לקהל היא מוחרמת ואסורה מפני שהיא לוקחת כסף מן המדינה. השאלה שהכל שואלים אם כן מדוע גור למשל אינה מוחרמת הלא גם הם לוקחים, אז התירוץ הוא כיוון שהם תמיד לקחו אז חייבים לבלוע ולחיות עימם בשלום ואילו בעלזא שרק מאוחר יותר החלה לקחת היא פסולה ואסורה. שוב, לא המציאות של לקיחת הכסף היא הבעיה, מפני שאם כן עוד עשרות קהילות לוקחות כסף ו'העדה החרדית' חיה עימם בשלום, אלא הקהילתיות, אלפי בהמות עברו מן הצד שלהם לצד האגודאי ועל כך המאבק

לכן לא היה זה פלא, כשנגיד בעלזאי הציע לשניים מראשי 'העדה החרדית' ששמם פפנהיים ורוזנפלד חצי מיליון דולר ל'בית לפליטות' שהם עומדים בראשו, בתנאי שהם נכנסים לרבי מבעלזא ויאמרו לו תודה על שהוא נתן לו את האור הירוק לתרום להם, הם לא המתינו הרבה ואמרו מיד כן, אבל כמובן בשביל למנוע מן המקטרג יכולת לרדת עליהם, במיוחד אותם קנאים המקנאים מדוע הכסף לא בידיהם, הם נכנסו להרב טוביה ווייס ואמרו לו כי הברירה היא בין כן או לא חצי מיליון והרב ווייס שמקורו מאידיאולוגיה אחרת, אמר להם כי בשביל חצי מיליון גם הוא היה הולך לבעלזער ונתן להם את האור הירוק

וכך הגיעו אתמול פפנהיים שהוא סגן יו"ר הנהלת 'העדה החרדית' עם רוזנפלד למעון הנופש של הבעלזער בטלז סטון ויקדו וישתחוו אמרו תודה על הכסף, ובעלזא כמובן ניצלה את הביקור לעשות מזה הון פוליטי להוכיח כי 'העדה החרדית' וסאטמאר וכל מי שנלחמו בהם שקרנים, מדובר במאבק על בשר בהמה ולא על אידיאולוגיה, מפני שאם המאבק היה אידיאולוגי אמיתי גם האהרוני לא היה יכול לבא לבית גיסו והיה נוהג כפי שנהג בכל השנים שאינו יושב עמו לצד שולחן אחד. יצויין כי גם עתה הוא מתקשה בכך וכשאין לו ברירה מושיבים אותם מצדדים אחרים, אבל כל זה בשביל לצאת ידי חובת הקנאים הרודפים, אבל מעשית לא מפריע להם להיפגש, מפני שהאינטרס המשפחתי והפוליטי הוא הקובע את המעשה, ומבחינה זו היה זה נצחון גדול לבעלזא אבל כשלון גדול למציאות החרדית הוכח שוב שאנו חיים בשקר אחד גדול, צועקים אידיאולוגיה ומעשית עבור אתנן זונה ומחיר כלב מוכרים את הנשמה

חיים שאולזון

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה