רשימת הבלוגים שלי

יום רביעי, 14 בפברואר 2018

בשובו בנים אומרים כי הרב ברלנד הוא המשיח

מאת ברסלבר

וואו נבואה מצמררת מפרקי היכלות של רבי ישמעאל כהן גדול! (פרקים לד- לה) נשמע מוכר למישהו???
"ועומד הקדוש ברוך הוא להוציא המשיח הוא בעצמו מבית האסורין שנאמר (חבקוק ג יג) "יצאת לישע עמך" וכתיב (קהלת ד יד) "מבית אסורים יצא למלוך" אלא כיון שיצא מבית האסורים ומסתכל בכל החיילות שנאספו עליו היה מזדעזע ואומר מי יוכל לעמוד בכל החיילות האלו?? באותו שעה.. מבקש רחמים וכל ישראל מבזין! חברין חוזרין ממנו ואומרים "הוי שנחבש שמנה שנים בבית האסורין" הוא אומר "שליח אני!" ועכשיו כשהוציאוהו מבית האסורין עומד ומבקש רחמים, באותו בזיון שמבזין אותו הקדוש ברוך הוא עונה אותו. שנאמר (תהלים כ ז) "ידעתי כי הושיע ה' משיחו" והכל נופלים תחתיו שנאמר (שם ט) "המה כרעו ונפלו":
ואחר כך הקדוש ברוך הוא מושיבו בחיקו ומחבקהו ומנשקהו(!) ומכהין זיוו מכיפה לכיפה וגבורי תורה כלו. ישראל אומרים זה לזה "כמה תעינו! סבלי עונינו ואני לא ידענו!" שנאמר (ישעיה נג ו) "כלנו כצאן תעינו". ואחר כך מנחמו לו ולאבליו שנאמר (נז יח) "דרכיו ראיתי וארפאהו ולקרא שנת רצון לה'" ועל ידי זכריה נאמר (זכריה יד א) "הנה יום בא לה'":
...באותו שעה חוזרין ישראל לדעת אחרת ומבזין למשיח ואומרים "אוי לנו שתעינו אחר משוגע זה!" אמר להם הקדוש ברוך הוא משוגע אתם קורין אותו?! עכשיו תראו את האור שלו! שהיה מהלכת סביבותיו שנאמר (תהלים נ ג) "וסביביו נשערה מאד" וכל שהאמין בו אינו נמחק מספר החיים שנאמר (דניאל יב א) "ובעת ההיא ימלט עמך":

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה