רשימת הבלוגים שלי

יום רביעי, 28 בפברואר 2018

סוד גדול של מצות מחצית השקל:

מי שאומר רז זה ביום תענית אסתר, בעת שמפריש מחצית השקל, מובטח לו שהוא בן עולם הבא. ולא יקרה לו שום מקרה רע ופגע רע כל אותה השנה.ואפילו בר מינן נגזרה עליו או על ביני ביתו גזירה רעה .נקרעת בזכות סוד ברי"ת שלו"ם.ואינו בא לידי חסרון כיס באותה שנה.ויהיה מוצלח בכל מעשי ידיו.ויהחה אהוב למעלה ונחמד למטה.והמתמיד בה מידי שנה בשנה יראה זרע יאריך ימים.
ביום תענית אסתר אחר מנחה יאמר:
לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה הרני בא לקיים מצות מחצית השקל, כאשר ציוני יהוה אלהי לתקן שורשה במקום עליון, ועל ידי מצות המחצי"ת יצמ"ח קרן שכינת עוזינו ויכנעו 400 קליפות.יתמו חטאים מן הארץ.אז תצמיח קרן ישועה בקרוב אמן.
ויהי נועם ה' אלוהינו עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו ומעשה ידינו כוננהו.  וכך יעשה יאמר אני מפריש צדקה כנגד.
1.שכינת עוזנו.
2.ירושלים וציון.
3.בעד האולם.
4.בעד המפתן.
5.בעד עזרת ישראל.
6.בעד עזרת נשים.
7.על חוב ישראל, ולכל משפחתו,וחוב עצמו ואשתו וביני ביתו..ויאמר פסוק זה 3 פעמים.
"ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה: (ויכוין במילת ושבי"ה ששם יהו"ה ישוב לשכינה ואלינו בזכות מצות הצדקה).
ויאמר: אני בצדק דמארי עיינין ומצדיקי הרבים עלי ועל כל ישראל הוא י.ה.ו.ה (ראה השם עם הנקוד למטה) עושה חסד לאלפים ואלהינו מרחם.אל מלא רחמים עשה עימנו צדקה וחסד ממעון שמיך החביב מרשימו ויקרא דת"ת דאצילות הויה.
שבחים אנו נותנים לאלוהינו בגזירת צדק ה' שתהיה חביבה לבעלה.אני עושה צדקה להושיע ירושלים קריה נאמנה לפדיון חובותינו יהיה תמורת מארי דאצילו צלותין ובעותין אנו מבקשים ממך מתורת כתר מצחצוחי מצחצח ומניר לכל העולם תכתיר עלי הא כתרא בהאי שעתא רשימו דדיקנא הנקרא בו"ל הזיווה היא הנפרעת מן הגויים העושים צדקה בסוד וחסד לאומים חטאת ואנו י.ה.ו.ה. ( ראה נקודו למטה) אלוהינו אין אנו כן אלא אני מכוין לרומם קרנן של ישראל סבא המדבר עלי בצדקה כי על ידי מתעורר צדיק ומתחבר בצדק ומביא שלום בכתר ברית שלום לעשות שלום בן ישראל לאביהם שבשמים את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח וקרנו תרום בישועתך יושיע ציון יקרין מפז חפץ מהולל בשבחים אני עבדך (יזכיר שמו ושם אמו) העושה צדקה בעד ציון היונק מחביב זיו נהורין צלותין ובעותין בעד ציון צועקים אני פב"פ ( יזכיר שמו ושם אמו) הצועק עליה.( יבכה ויוריד דמעות) ציון במשפט תפדה ושביה בצדק ה'.
ויאמר פרק שיר המעלות בשוב ה' את שיבת ציון היינו כחולמים אז ימלא שחוק פינו ולשונינו רינה אז יאמרו בגויים הגדיל ה' לעשות אלה הגדיל ה' לעשות עמנו היינו שמחים שובה ה' את שביתנו כאפיקים בנגב הזורעים בדמעה ברינה יקצורו הלוך ילך ובכה נושא משך הזרע בוא יבוא ברינה נושא אלומותיו.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה