רשימת הבלוגים שלי

יום שישי, 12 בינואר 2018

רגישותו וכאבו של הרב שך הילדים!!! - זו הסיבה מדוע הוא רדף את מרנן ראשי הישיבה הגאונים האדירים רבי דוד פוברסקי ואהרן לייב שטיינמן זצוק"ל

רבים וטובים ביקשו להבין למה הוא רדף כל כך הרבה רבנים וראשי ישיבה ובעיקר הקרובים אליו מי שהיו יחד עמו באותה ישיבה, מי שלכאורה הוא היה צריך לעבוד עימם יד ביד ולחיות עימם בשלום ודוקא שם הוא נלחם וירד לחיי כל מי שהוא רק יכל. מציאות היא שבכל שנות הרב שך בפונוביז' הוא ניהל מלחמות של ממש עם מרן הגאון רבי דוד פוברסקי מי שהיה ראש הישיבה הרשמי, יצויין כי הרב שך הגיע לישיבה שלישי אחרי ראשי הישיבה ר' שמואל ור' דוד, ומי שהיה רשום בעמותה ובמשרדי הממשלה כראש הישיבה של הישיבה עד ליום פטירתו היה מרן הגאון רבי דוד פוברסקי זצ"ל שהשקיע כל כך הרבה כוחות בחינוך תלמידי הישיבה לא רק בשיעורים אלא גם רצה לראותם חזקים ביראת שמים, אבל הרב שך שלכאורה רצה את אותו דבר לא יכל לחיות עמו בשלום

גם את ראש הכולל של פונוביז' מרן הגאון רבי אהרן לייב שטיינמן מי שהיה קרוב מאוד אליו בהרבה תחומים וכמעט לא עשה דבר בענינים ציבוריים בלעדיו הוא רדף בצורה הכי פרועה, הרמי"ם וראשי הישיבה רק מי ששמעו את הרב שך מתבטא וראו על מה הוא נאבק קלטו, הציבור כציבור בגלל שלא יכלו לעסוק ברגישותו של הרב שך לא ידע מה כואב לו באמת

מי שילמד את מלחמתו של הרב שך בהגאון רבי דוד פוברסקי ימצא כי המלחמה היתה בעיקר בילדיו של רבי דוד שהיו מוצלחים מאוד מי שהם הפאר של הישיבות, מרן הגאון רבי בערל פוברסקי, הרב שך בשום אופן לא רצה שיהיה ר"מ בישיבה, לא היתה לו ברירה מפני שרבי אברהם כהנמן נשיא הישיבה כפה עליו את המינוי. אחר כך הוא לחם שחלילה לא יהיה ראש הישיבה. אותו דבר הוא עשה לחתנו של רבי דוד הרב פינס כאן הוא הצליח למנוע את מינויו, וזאת למרות שרבי אברהם כהנמן הציע אז להרב שך, שכל אחד מהם רבי דוד והרב שך יכניסו ר"מ לישיבה והוא יקבל אותם אוטומטית, התנאי של הרב שך היה שרבי דוד לא יביא אף אחד מילדיו וזאת למרות שבני רבי דוד כולם רמי"ם ידועים ומוצלחים ביותר, ולזה לא הסכים רבי אברהם, ולכן לא קיבלו אף אחד, לא רבי דוד ולא הרב שך מינו ר"מ, הרב שך אמר תוציא לי עין העיקר שתוציאו לרבי דוד עין

ההסבר הכואב ורגיש מאוד בענין הוא ילדיו של הרב שך, רבי אברהם כהנמן אמר אז להרב שך, מה אני אשם שהבן שלך פרופסור ולא בן תורה, הוא הציע לו שימנה את חתנו הרב ברגמן יחד עם החתן של רבי דוד והרב שך לא הסכים בשום אופן, הוא צעק כי אינו רוצה בני משפחה בישיבה - מקורבי הרב שך אמרו אז כי הרב ברגמן הוא זה שסירב להתמנות לתפקיד ר"מ בישיבה ולכן הרב שך סירב להצעת הרב כהנמן

לרבי דוד פוברסקי ולהרב אהרן לייב שטיינמן היו ילדים מוצלחים בני תורה אמיתיים רמי"ם מוכשרים מתאימים להיות  ראשי ישיבה, ואילו להרב שך היה בן ד"ר ונכדיו חילונים, זה מה שכאב לו, הוא לא יכל לשאת ולראות איך שילדי שותפיו בישיבה מצטרפים לצוות הרמי"ם ואילו הוא לא יכול להכניס אף אחד מבני משפחתו

על כך התנהלה המחלוקת הכל כך קשה, זה מה שגרם לכל כך הרבה צרות בפונוביז', וזה מה שהירבה כל כך הרבה שנאה בתוככי הציבור הליטאי הסובל מן הצרה הזו זה עשרות שנים ולא יכל לצאת מהם

חיים שאולזון

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה