רשימת הבלוגים שלי

יום שישי, 21 ביולי 2017

האהרונים: הסיקריקים גרועים מהחרדקי"ם


בקו החינוך הטהור של חסידי סאטמר, מאשימים את דובר הסיקריקים אותו הם מכנים: "המסית והמדיח השקרן הסורר הדובר שקרים ודובר האינטרנט", שהוא הסית לתקיפתו של הרב ראט שפעיל בנושא כבר יובל שנים

 להסיר את המסוה ולהוקע אותם כנגד השמש", פותחים חסידי סאטמר ומתייחסים לאירוע בו הותקף העסקן הירושלמי הוותיק ר' חיים רוט העוסק במשך שנים לסיוע לבחורים מול שלטונות הצבא. "בהלם גדול אוחזים בני היהדות החרדית את ההתקפה המחודשת על הגאון הצדיק ר' חיים רוט שליט"א שעומד כבר קרוב ליובל שנים למסור נפש לכל קדשי ישראל, ובפרט כנגד גזירת הגיוס מאז תשנ"ט בשליחות הבית דין של היהדות החרדית, ועל לא עוול בכפו לא מתביישים כת שקרנים וליצים והסיקריקים להתנפל על כזה גאון וצדיק באופן מופרע כזה, כשהם מוסתים ע"י המסית והמדיח השקרן הסורר הדובר שקרים ודובר האינטרנט.

"למרות שבהודעות שלו כבר ניכרים סימני הגסיסה, ואובדן הדרך והבלבול בצורה הגדולה ביותר, כמו שהציבור כבר יודע את הכלל, שאם הוא מדבר יותר מ2 דקות על השעון, צריכים רק לשמוע לטלפון איך שהוא סותר את עצמו מיניה וביה.

אבל רבותי, כעת אין זה הזמן לזה, רבותי, צריכים ליטול את עצמנו ביחד, ולהוקיע את המושחתים הירודים הללו מקרב מחננו, אנו לא יכולים להשאיר את עדת ה' כצאן אשר אין להם רועה, איננו יכולים להניח לאיש הישר בעיניו יעשה שהלאה יימשך מעשי ההשחתה ושפיכות דמים שמנוהלים ע"י אותם מושחתים וסיקריקים.

שלומי אמוני ישראל יחגרו את עצמם יחדיו בימים אלו, ויקיאו את המוסר והמלשין הזה וכל הנמשכים אחריו מקרב מחננו, כלום לא אחרת מהצורה שבה צועקים על החרדקים שיעזבו את האיזור, לא, אנו לא יכולים להניח שהשכונות שלנו יהיו טמאים ע"י אותם טיפוסים טמאים החרדקים, אבל לא, אנו לא יכולים גם להניח שהטיפוסים המופרעים הללו יסתובבו בקרב מחננו ויחריבו את כל הקדוש לנו.

כמו שכבר הבאנו לידי ביטוי, הפנים של החרדקים זה רק מסייע במטרה להראות לציבור עד כמה שאפשר לרדת רחוק, ועד כמה אכן גזירת הגיוס היא גזירת שמד ממש.

אבל כמה עוררו, שאם לפעמים רוצים להשוות את הכת שקרנים ולצים, לכת החרדקים, מוכרחים להודות באמת, שיש נקודה אחת שהם לא שווים, כי מהחרדקים אנו אוטומטית מופרדים, מהחרדקים אין אנו מפחדים שהילדים שלנו ייראו חלילה כמותם, כי אנו מקווים שכשנכניס את הרוח טהרה ואת דרך החינוך הנכונה אצל ילדינו, הם לבד ימאסו בדרך המופקרת המושחתת. אבל הטיפוסים הירודים הללו שמתלבשים באיצטלה של קנאות, עליהם אנו מפחדים, עליהם אמר רבינו הקדוש הדברי יואל מסאטמאר הוא חשש ואמר שהם עוד מחריבים יותר, כי הילדים שלנו עלולים חלילה ללמוד מהם שזה נקרא קנאות, להציק ולרדוף ולרצוח ולבזות כבוד שמים וכבוד התורה וכבוד ת"ח.

"אנו לא יכולים להמשיך לאפשר זאת, ושלומי אמוני ישראל יקחו את עצמם בכל החזיתות, עסקנים ורבנים, הנהלה וכל השאר, ויצעקו, עד כאן!

"מספיק היה לאפשר לאותם פוחזים וריקים מוסרים ומלשינים בלא שום היתר שבעולם, מחריבים ומבזים כבוד התורה וכבוד שמים, שהם יוכלו להסתובב בקרב מחננו, ולרדוף ולצעוק יהודים קדושים שמוסרים נפש על כבוד שמים.

"שלומי אמוני ישראל אומרים ברור, עד כאן! עד כאן! שלומי אמוני ישראל אומרים עד כאן לאלו שנגררים אחריהם, ושלומי אמוני ישראל אומרים עד כאן למסית ומדיח המוסר והמלשין, צא טמא ממחנינו! סגור את פיך הטמא נגד כל הקדוש לנו, ותפסיק להלשין אצל הציונים, ותפסיק להלשין באינטרנט ובכל כלי התקשורת.

"כולנו למערכה ולה' הישועה" נאמר בקו של חסידי סאטמר.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה