רשימת הבלוגים שלי

יום שישי, 21 ביולי 2017

המאבק על הרב הראשי לראשון לציון

לכבוד: ר' חיים שאולזון הי"ו 
הנני בא בשם אברכי המשי והקהילה החרדית האשכנזית הליטאית והחסידית לזעוק ועל מה ? העניין הוא כזה מיום לכתו למנוחת עולמים של מורנו הרב עזרן זיע"א ששימש רבות בשנים כמרא דאתרא לעדת הספרדים ועדות המזרח והיה בבחינת "אור המאיר" וייצג בכבוד את הקהילה החרדית לאחר תום ימי השלושים התחילו כבר אז הדיבורים שהפכו למעשים של השאלה שכולם עוסקים בה והיא "מי יחליף את הרב עזרן זיע"א כמרא דאתרא ק"ק ראשון לציון .
כיום מכהן כבוד אב"ד הרב יהודה דוד הלוי וולפא שליט"א שלמעשה נותן מענה לצרכים התורניים הן לבעלי התשובה במסגרת מוסדות "מצאנו מים " הכולל, הישיבה קטנה וכו' אלא מאי? הציויינים לא שקטו והראייה היא שרק השבוע הוגש בג"צ ע"י תושב חסיד של הרב לוי שמועמד להיות מרא דאתרא הרב לוי שמכהן כחבר לשכת הרבנות וראש מוסדות ישיבת ההסדר ומשוייך וכך גם הוא מצהיר שייך לציויינים הדתיים "המזרחי" נכון שהרב לוי תלמיד חכם אך רק כדאי לתאר את המצב בשנת השמיטה הוא זה שחותם על תעודות כשרות"היתר מכירה" כאשר הרב וולפא אינו מסכים כלל ועיקר והמחלוקת ידועה בדבר. 
כאמור השבוע הוגש בג"צ נגד עיריית ראשון לציון והעומד בראשה וכנגד שר הדתות הרב אזולאי על מנת לקבל הסבר מדוע עד כה לא התקיימו בחירות לרשות משרת רב העיר כמרא דאתרא יש לציין כי לרב לוי יש חסידים רבים כולם מהמזרחי והוא מצהיר שהוא אינו שייך לא לאגודה ולא לדגל . ואותם חסידים אשר עוד התחילו מזמן את הניסיונות לקדם את בחירתו של הרב לוי שליט"א כמרא דאתרא תוך וזאת מידיעה שהרב לוי עם ייבחר ישמש כרב עיר אחד כלומר לכשהרב וולפא שליט"א למעשה הרב לוי יכהן כרב גם לעדת הספרדים וגם לאשכנזים . דבר תמוה 
אין אנו באים להטיל דופי באיש אך איך ייתכן שהרבנים הרב נחשוני שמשמש כמרא דאתרא מצד אגודת ישראל לקהילת החסידים וכן הרב יצחק פישר שליט"א המייצג את דגל בק"ק ראשון לציון וכן הרבנים הגאונים הרב טולדאנו שליט"א והרב חכמוף שליט"א לא מעמידים כמובן בהסכמת גדולי דור מועמד ליטאי חרדי וב"ה יש רבים שיש להם סמיכה לכושר לרב עיר מאנ"ש מרוב שהרבנים הגאונים שליט"א "ישנים" הקהל של הציויינים פועל במלוא המרץ להכשרת הדרך ולסלילת הדרך להיבחרו של הרב לוי שליט"א כרב עיר כלומר בתרגום עוד רבנות מקומית שהציויינים מהמזרחי יכבשו ואנו שואלים על מה ולמה האם אין מועמדים בעלי יכולת תורנית שיכולים להתמודד מול הרב לוי ואולי לזכות במשרה הרמה ? על כן באנו לעורר באמצעות ר' חיים והאתר המבורך את הנושא אגב ראש העיר מר צור אשר הרב לוי הוא מרא דאתרא בבהכ"נ בו מר צור מתפלל "ביהכ"נ "בית -א-ל " מצודד בבחירותו של הרב לוי ולפי היחס שמקבל הציבור החרדי הדבר משתמע כי גם מעט מאנ"ש והמוסדות הרמים שיש לאנ"ש בק"ק ראשון לציון לא מקבלים לא את התקציבים ולא את מקומם למרות שבעיר ק"ק ראשון ליצון ישנם שלוש ישיבות קדושות מתפתחות ישיבת עטרת שלמה בניהולו של ראש הישיבה הרב סורוצקין שליט"א הישיבה הגבוהה בניהולם של הרבנים הגאונים הרב ישראל מאיר דרוק שליט"א והרב יאיר ישראלי שליט"א וכן ישיבת גור המעטירה על כן לא ברור  מדוע לא עולים לגדויילים הגאונים הרב שטיינמן שליט"א והרב ר' חיים קנייבסקי שליט"א על מנת לדון ולהעמיד מועמד מוסכם מאנ"ש או ליטאי או חסידי שייתן מענה לחוסר ברב עיר ולאחרונה לא רק שהציויינים הגישו בג"צ אלא גם מחתימים בעיר עצומה הקוראת לראש העיר לפעול בדבר והגדילו לעשות כי כמה מאנ"ש של הרב לוי הגישו בג"צ שהכוונה בהגשת בג"צ (אגב מוזר בכלל שפונים למוסד חילוני גם אם הוא בבחינת "דינא דמלכותא דינא" )לקדם את הקמת הגוף הבוחר 
אנו חותמים בדאגה 
ב' משפחות מקהילה החרדית האשכנזית 
יעקב מלצו

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה