רשימת הבלוגים שלי

יום שישי, 21 ביולי 2017

ווארטים


"האומללים לומדים משגיאותיהם עצמם; ברי המזל לומדים משגיאות זולתם."

למה יגעל גועלטה שכב שבועיים בבית חולים?
בדקו אותו במכונת המת

ויתרוצצו הבנים בקרבה ותאמר אם כן למה זה אנוכי" ומפרש רש"י שכשעברה על בתי תורה של שם ועבר מפרכס לצאת וגם כשעברה על פתחי ע"ז מפרכס לצאת.
ולכאורה קשה מה הדאגה, בפתחי תורה רוצה לצאת כי רוצה ללמוד ובפתחי ע"ז רוצה לצאת כדי להפגין ולעשות מחאה? אלא, אומר הגר"נ טוקר זצ"ל, מכאן מוכח שבן ישיבה לא הולך להפגנות ומחאות... 

הגיעו אלי זוג תימנים מראש העין לביקור
כיביתי את המזגן,שירגישו בבית.
                  המשך יום נעים

חבר שלי בא אלי ואמר לי, תשמעי אני רוצה
פסק זמן.
אמרתי לו מה השתגעת הרגע אכלנו בשר.

שאל מתנגד לחסיד:
מה עניינם של שיריים, שאתם חוטפים מעל שולחנו של הרבי?
הסביר לו החסיד:
שיריים של צדיקים מבטלים דינים.
נענה המתנגד ואמר:
יפה אמרת.  שיריים של צדיקים מבטלים דינים, ולפיכך אין עליהם לא דין מים ראשונים ומים אחרונים, ולא דין ברכה ראשונה וברכה אחרונה.
בחבורה של מתנגדים ספר אחד מהם בגנותו של צדיק.
היה שם גם חסיד אחד, קפץ וקרא:
עפר לפיך!  הרבי יש לו כל ערב-שבת גילוי-אליהו ואתה מתחצף לספר בגנותו.
שאל המתנגד:
זו מניין לך, שיש לו גילוי-אליהו כל ערב-שבת?
השיב החסיד:
מפיו הקדוש שמעתי.
ליגלג עליו המתנגד:
שמא הוא משקר?
צעק החסיד:
רשע!  אדם, שיש לו גילוי-אליהו, ישקר?!

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה