רשימת הבלוגים שלי

יום ראשון, 29 בנובמבר 2015

מסר מפחיד מהרב שלמה ישראל זיאת מבני ברק

שיעור  פרשת וישלח משלמה ישראל זית מבני ברק :
אליכם בני ישראל בני אהובה:  דעו כי דברים אלו לא נכתבים בגוזמא או להפחיד, כי זה דבר ה' לעם ישראל די בכל אתר,.דם אש אש אש תימרות עשן..
רבי שמעון בן יוחאי בזוהר הקדוש פרשת בא גילה לכם:  כי עתיד ה' לצאת ולהילחם בתנין הגדול, (וְקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא אִצְטְרִיךְ לְאַגָּחָא בֵּיהּ קְרָבָא, וְלֹא אַחֲרָא. כְּמָה דְּאַתְּ אָמַר, אֲנִי ה',)
כולם מפחדים להילחם באותו תנין אבל קודשא בריך הוא נלחם בו,
מהו אותו תנין? התנין הוא יסוד התוהו ובוהו, השואף לבטל כל סדר וכל תיקון בעולם, ואותו תנין מכניעו קודשא בריך הוא פעם אחר פעם, כדי שהעולם יוכל להישאר בתיקונו, ולקראת סוף תיקון העולם שמתגלה משיח בן דוד, שיסודו מעולם התוהו הלא מתוקן, אין צורך בתנין הגדול  ואז ואז יוצא קודשא בריך הוא להינקם בו ולהלחם מפני גסות הרוח שבו, זו גסות הרוח שסבל קודשא בריך הוא במשך כל השנים מבריאת העולם עד ביאת המשיח והדברים עמוקים ונוראיים,
דעו לכם כי משיח בן דוד מתקן את העבירות החמורות ביותר, כחייבי כריתות ומיתות בי"ד, גם פושעים גדולים במשך הדורות כקיין, זימרי בן סלוא, קרח, שבתאי צבי,  וכן חטאים שכתובים בתורה, חטא העגל, חטא עץ הדעת, כולם מיתקנים בסוד התשובה ותורת משיח, אבל כל בעלי הגאווה ייכרתו, גויים, מוסלמים, נוצרים, חרדים, דתיים, חילונים , ואז ידעו כולם אותי, למקטנם ועד גדלם, וביתי יקרא בית תפילה לכל העמים,
תנין גדול זה יונק כוח ג' פעמים בשנה , וְחַד יְאוֹרָא אִיהוּ, דְּמֵימָיו שְׁכִיכִין, וּבְרֵכָאן דְּמֵימִין דְּגִנְתָּא, נַפְלִין בֵּיהּ תְּלַת זִמְנִין בְּשַׁתָּא,
סוד נורא: מהם ג' פעמים בשנה?? אלו הם שלשת הרגלים של הטומאה, היינו, יז' בתמוז ט' באב וי' בטבת, ולקראת המלחמה האחרונה ותיקון עולם, כוח התנין מתגבר מאוד ויונק כוח עצום בג' רגלים אלו,
עם שטיא, יז' בתמוז שחל בשבת הייתם צריכים לצאת לרחובה של עיר ולהתפלש בעפר, בתשובה בענווה ושיפלות לעתיקא קדישא, אך מעטים אנשים אשר יודעים סוד קונם עשו כסדר הזה,
הנה מתקרב י' בטבת – הרגל השלישי שממנו יונק התנין את חיותו, חי ה' וברוך צורי כי אם לא יתעוררו ויצאו לרחובות בזעקות שוד ושבר,  יחתם עליכם חותם דם אש ותימרות עשן,
היזהרו לנפשיכם והישמרו מאוד מנביאי שקר וחוזי שוא הנותנים תאריכים לגאולה וגילוי משיח, כי תיפח נפשם של מחשבי קיצין, רק קודשא בריך הוא שולח לאליהו הנביא עת קץ הימין,
אתם המתקראים בני תורה שומרי תורה ומצוות, דתיים וחרדים מידת הדין פוגעת בכם בראשונה. כי אחריות מוטלת עליכם, תרבה הזעקה והשבר בקרב דתיים ושומרי המצוות, אין עיר מוגנת,
עמ"י בת קול יוצאת וקוראת לאוזניכם, הסירו את בגדיכם הצואים, בגדי גאווה, בגדי שחץ ותועבה, ליבשו בגדי שק, פלשו ליבכם בעפר ואפר, הסירו גאווה מתורתכם ומצוותכם, תורתכם משפה ולחוץ ופועלת לרעה כי השתמשתם בכתר של קודשא בריך הוא, לכתר לרוח מאוסה ולתנין הגדול,
גם הלומדים תורה לשמה מתוך טהרה בסוד להעשות מרכבה לשכינה "לא יפה עשיתם שחיכיתם לתורתי – ולא חיכיתם למלכותי!" סיגרו את הספרים, סיגרו את הגמרא, דף היומי, בטלו תורה פרק זמן ביום,  וצאו לרחובה של עיר,גם ילדי משיח בבתי ספר ותלמודי תורה בטלו שעת לימוד, וזעקו יחד כל שבטי ישראל לעתיקא קדישא שיעורר רוחו של משיח ותיגלה מלכות ה' על פני כל תבל וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו, כי כל זמן שלא יתגלה משיח הפורענות תלך ותגדל ואין רב או צדיק מושיע אתכם, גם כי תרבו בתפילה איני שומע,
מסר אליכם נשות ישראל: אשריכן ואשרי חלקיכן כי אתן ראשונות לעורר רוחו של משיח, וכשם שביציאת מצריים נגאלו ישראל בזכותן של נשים, כך יהיה בגאולה האחרונה, ונשות ישראל יעלו במעלתן למעלה מהגברים בסוד אשת חייל עטרת בעלה, המשיכו לעורר רוחו של משיח בצניעות ובזעקות לגילוי משיח, כי אתן מעוררות אש דקדושה, סוד המלכות נעוץ בתחילתו במקום גבוה, ולעת גילוי משיח ותיקון עוון עץ הדעת תבוטל הקללה של והוא ימשול בך, ולא תיהיה משילות של הגברים בנשים,
צאו וזעקו בכל מקום ובכל זמן לעתיקא קדישא שיעורר משיח אולי עוד תיזכו לגאולה ברחמים מרובים, וברוך היודע.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה