רשימת הבלוגים שלי

יום חמישי, 19 בדצמבר 2013

הרב חיים פסח הורוביץ - דומ"ץ בעלז באשדוד ותלמיד בעל האמרי חיים מויז'ניץ זצ"ל - מצטרף להכרזתו של הרב מאיר הייזלר חבר בד"ץ קרליץ - שמותר לעלות להר הבית בזמן הזה

מאת מקדאשער

במחלוקת המפורסמת - בין שיטת החזון איש הסובר שמצוות כיבוש ארץ ישראל היא אף בזמן הזה - ולבין שיטת סאטמרהסוברת שאסור למרוד באומות עד בוא המשיח - אזי הרב הורוביץ מצדדכשיטת מרן החזון איש זצ"ל, ולכן הפעילים החרדיים של הר הבית, נפגשו השבוע ארוכות (בליל י"ד טבת תשע"ד) עם הרב הורוביץ- במזכירות בד"ץ רבני הקריות של אשדוד, כאשר במהלך הפגישה אזי תיארו לו בעוגמה - שלמרות שישנה פסיקת בג"ץ -הקובעתשהר הבית צריך להתנהל בחלוקה שווה כמו במערת המכפלה (רמדאן לערבים וחול המועד ליהודים) - הרי עכ"ז אזי הבכירים במשטרה ובשב"כ מתאוננים על כך -שהיהודים אינם באים לממש את זכותם על ההר,
וכשהרב הורוביץ ניסה להשיב שמדובר באיסורי כרת ואי אפשר להתיר את זה, אזי הוא נשאל מדוע החשמונאים הרשו לעצמם להיכנס ולכבוש את הר הבית בטומאה -בה בעת שאוסרים זאת כיום,
וכשהרב הורביץ ניסה להשיב ולטעון - שהחשמונאים פעלו תחת אילוצי כיבוש ומלחמה, אזי הפעילים הטיחו בו - וכי כיום זהו לא לצורך כיבוש ומלחמה - שהרי כל זמן שאי אפשר לבנות את ביהמ"ק- אזי המקום עדיין טעון כיבוש -וזהו כבר לא תלוי בנשק או בטנקים - אלא בנוכחות יהודית בלבד -כמו שנאמר בתחבולות עשה לך מלחמה - וכמו שקוראים לזה אצל גורמי ההתיישבות "עובדה פוליטית",
וכשהרב הורביץ ניסה לחמוק בטיעון "מה תעשו עם רש"י ובעלי התוספות - הסוברים שבניין ביהמ"קיירד מן השמים" אזי הפעילים השיבו לו - שרש"י ותוס' מצטטים את המדרש תנחומא - שלעתיד לבוא (לאחר תחיית המתים) אזי הקב"ה יעשה חומת אש מסביב לבית המקדש - אולם אין בכוונת המדרש הנ"ל לחלוק על ה-סִפְרִי- הקובע שיש מצווה לבנות את ביהמ"ק- בכל הזמנים ובכל הדורות - בגלל הפסוק של ועשו לי מקדש,
וכשהרב הורביץ ניסה להבין "מדוע נופלים עליי - בזמן שיש רבנים יותר גדולים ממני" אזי הובהר לו שגורל מקום בית המקדש תלוי כעת על המילה שלו בלבד - ואין לו כל אפשרות להתחמק מכך - וזאת מאחר שהוא מפורסם בעולם החסידי כולו - כדיין הפוסק לאמיתה של תורה - מבלי חששות או פחדים וחשבונות פוליטיים כלשהם, וכן שהוא אף מפורסם כחברו הטוב שלהאדמו"ר מתולדות אברהם יצחק -עוד מזמן שהם למדו יחדיו אצל מרן האמרי חיים זצ"ל,   
ולאחר שהרב הורוביץ שקע במחשבות והרהורים ארוכים - אזי הוא לפתע שאל - מה זה יעזור באם הציבור החרדייתחיל להיכנס - ולבקר בתוך הר הבית ???
וכמובן שהפעילים היו דרוכים לרגע הזה - ולכן בתיכף ומיד אזי הם התחילו להסביר את חזונם - שברגע שאלפי יהודים יתחילו להיכנס להר הבית מידי יום ביומו - אזי במשך הזמן המשטרה תתחיל לבצע את פסיקת הבג"ץ לחלוקה שווהבהר הבית - וממילא באותן הימים שהמתחם כולו יהיה בנוכחות יהודית בלבד (כגון: שבתות חגים וראשי חודשים) - אזי יוכלו להניח גדר ארעית מסביב לעזרה שזהו מצווה בפני עצמה - וממילא העולם כולו יתחילו להתרגל שיש ליהודים בעלות חלקית על המקום - כשלאחמ"כ כבר לא תהיה בעיה להקריב קרבן פסח(כפי דעת החת"סשזהו גם בזה"ז)...,

ואז הרב הורוביץ קבע - את הפסיקה - אשר תיכנס לדפי הזהב של ההיסטוריה - כדלקמן:
למרות שחז"ל קבעו - שבאם יש טרחה לחפש אוכל כשר בשעת מלחמה - אזי מותר לחיילים לאכול נבילות וטריפות - הרי אעפ"כ אין להתיר כניסה להר הבית ללא טבילה - וזאת משום שאין בזה טרחה יתירה - אולם לגבי השטח הקטן של העזרה - אזי מותר להיכנס לשם אף בלא פרה אדומה - ובתנאי שיש צורך וחשיבות בכך !!!,

ובתיכףומייד - אזיהפעילים הנ"ל החלו להזדעק ולטעון - שגם לגבי טבילה במקווה - יש בכך טורח מרובה בימי הקור...,
ומאידך אזי הרב הורוביץ התעקש - שהוא אינו רואה אפשרות להתיר כניסה להר הבית - בלא טבילה באותו יום,
וכשהפעילים הנ"ל ניסו לטעון - שגם לגבי טבילה במקווה - יש בכך טורח מרובה - בגלל דיני חציצה וכד',
אזי הרב הורוביץ השיב - שדיני חציצה הינן מדרבנן בלבד - ולצורך כיבוש הר הבית -אזי אפשר לוותר עליהן, 
וכשהפעילים הנ"ל המשיכו לטעון -האיך ינהגו בנשים - אשר רוצות להיכנס ולהתפלל שם???
אזי הרב הורוביץ קבע - שאכן לגבי הנשים - אזי הן פטורות לעת עתה - מלטבול במקווה- בכדי להיכנס להר הבית,
וכשהפעילים הנ"ל נפרדו בשאלה - האם הם רשאים לפרסם זאת ???
אזי הרב הורוביץ השיב - בחיוב !!!

ומעניין לעניין באותו עניין - אזי ראש ישיבת שפת אמת הרב שאול אלתר -נשאל את אותו שאלה - מדוע לחשמונאים היה מותר להיכנס ולכבוש את הר הבית בטומאה - ואילו בזמן הזה אוסרים זאת,
אזי הוא השיב - שישנם מפרשים אשר מבארים - שהחשמונאים עשו זאת מבחוץ בלבד, וכשהוא נשאל - האיך בדיוק הם כבשו את ביהמ"ק מבחוץ - בה בעת שביהמ"ק היה כמו מבצר - והאיךבדיוק הם טיהרו את ביהמ"ק מגופות האויב ???
אזי הוא השיב - שבין כה וכה - כבר כתוב בספר ויואל משה - שכיבוש ארץ ישראל - איננה נוהגת בזמן הזה,
וכשהזכירו בפניו - את מכתבו של סבו האמרי אמת זצ"ל -שכיבוש ארץ ישראל נוהגת גם בזמן הזה,
אזי הוא הפטיר - אני לא יודע - זה מחלוקת -ואני לא רוצה להתיר זאת על הכתפיים שלי (נישט אוף מיינעפלייצעס...),

תגובה 1:

שים לב: רק חברים בבלוג הזה יכולים לפרסם תגובה.