רשימת הבלוגים שלי

יום חמישי, 20 ביולי 2017

תחפש אצל השכן שם תמצא משוחתים

מאת הרב ישראל אהרן קלצקין

ימים אלו הם ימי בין המצרים ומצווים אנו לקונן על חורבן בית המקדש שנחרב בגלל שנאת חינם, ועל כ"א ואחד לעשות חשבון נפשו בנידון.
מסרתי פעם שיעור בענין הנ"ל והסברתי לציבור השומעים כי אין לחפש חסרונות אצל הזולת, שע"י זה מתרבה שנאת חינם, וכל אחד שיחפש רק אצל עצמו.
ואז אני שומע את אחד המשתתפים בשיעור נוזף בחבירו די בקול: בערל, שמעת מה שהוא אמר? תפסיק לחפש חסרונות אצל אחרים, תחפש אצל עצמך...
וזה הזכיר לי: מעשה ביהודי שהיה מחזר על הפתחים בימי בין המצרים ומוכר ספרי 'חפץ חיים' ו'שמירת הלשון' כדי לזכות את הרבים ולמנוע שנאת חינם, נכנס לחדר מדרגות ונקש בדלת, בעל הבית פותח את הדלת ומסתכל עליו במבט משועשע, ושואל: מה אפשר לעזור? מראה לו היהודי כי הוא מוכר ספרי חפץ חיים ושמיה"ל. ומה כתוב בהם? שואל בעה"ב, עונה המוכר: בספרים אלו מבואר חומר איסור לשון הרע ורכילות וכו'.
עונה לו הבעה"ב בשלווה: 'טעית בכתובת, לנו אין צורך לכך, אני וב"ב מקפידים ב"ה שלא לדבר לשון הרע אף פעם, אם כבר, גש לשכן בדלת ממול, אנשים מושחתים הם, אצלם בבית תמיד מדברים לשה"ר...'
 
* איך מרומז ב'ויסעו מרעמסס' שכלל ישראל היו בגלות מצרים 430 שנים?
* כל המסעות מרמזות על גלות הדורות ועל סוף הגלות והגאולה, איך?
* מה כפל הלשון בפסוק: קוה אל ה' ... וקוה אל ה'?
* מי שיש לו פת בסלו ודואג למחר, במה מתבטאת חוסר אמונתו?
ובסוף הגליון קטע שיר מהמשורר הגדול רבי יו"ט עהרליך זצ"ל שעליו התבטא הרבי מסאטמאר בעל דברי יואל זצוק"ל, 'וואו ער גייט איז יום טוב, וואס ער טוט איז עהרליך 
אגב, בסאטמער טוענים: כי בעברית הטמאה אין מושג כזה 'עהרליך' לכן אין לו תרגום בעברית

בעל מחבר 'מעדני הפרשה' על התורה

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה