רשימת הבלוגים שלי

יום שישי, 19 במאי 2017

נקודה למחשבה • פרשת בהר

מתורגם לעברית וכמובן שאינו דומה קריאה לשמיעה 

בפרשת בהר מופיע עניין שמיטה ויובל, ואפשר ללמוד מזה מוסר השכל לחיינו. הראב"ד אומר שכל תכלית המצוות היא למען ידע האדם כי יש לו אדון ומושל בכל אשר לו. גם כשהארץ נתן לבני אדם רצה ה' שידעו כי הכל מאיתו כי לי כל הארץ, כשאדם יש לו בית יש מצווה של מזוזה בן פדיון הבן וכדו' וגם בדברים הארציים ידע כי לי כל הארץ.
המשגיח ר' ירוחם ליבוביץ בספרו דעת תורה מדבר בזה העניין: אדם שיש לו שדה צריך לעצור פעם בשמיטה וביובל ולידע כי לה' הכל, וכן בכל הדברים הגשמיים, שיעצור ויחשוב שהיא מאת ה'.
אם נתבונן נראה שאפילו מה שיש לאדם, באמת אין לו כלום, כי הרי האדם אינו נצחי, והולך מהעולם ואינו לוקח עימו רק התורה והמצוות.
שני יהודים באו לדין תורה לר' חיים מוואלוז'ין על שדה כל אחד טוען כולו שלי, הלך רבי חיים לשדה עם האנשים ועשה עצמו כמקשיב לשדה, לאחר מכן הרים ראשו ואמר: השדה טוענת שאינה שייכת לשניכם אלא אתם שייכים לה, ובבוא העת תכנסו אליה.
ידע שכל מה שיש לו, היא לזמן קצר, ויזכור מי הוא הבעל הבית האמיתי, שהוא מחיה הכל בכל רגע ורגע, כי ממך הכל ומידך נתנו לך.
ושמעתי מעשה שהיה באמריקה: עשיר גדול שהיה תומך תורה, והיו באים אליו אנשים הרבה, והיו שואלים את הפועלים היכן בעה"ב, הפועלים החליטו לשים שלטים מכוונים כדי שלא ישאלו אותם כל כך הרבה פעמים. ויהי היום ובא אליו איש לבקש תמיכה וצדקה, והעשיר הוציא לו כסף, והאיש אינו רוצה לקחת, כי מאדם כזה שכל ביתו משולט היכן יושב הבעל הבית, זה אומר שאינו יודע מי הוא הבעל הבית האמיתי. העשיר שם לב שמדבר מעומק לבבו, נתן לו המחאה על סך 10000 דולר, ואמר שמקבל מה שאומר, העשיר הורה לפועלים לשנות כל השלטים במקום לבעה"ב לכתוב למנהל.
אותו עשיר פיטר גויה שעבדה אצלו, בעלה של הגויה לקח אקדח ורץ לביתו של המעביד העשיר, ורץ לפי השלטים לחדרו של המנהל, וערל צעק היכן נמצא הבעל הבית, והעשיר היהודי ענה בתמימות, העשיר נמצא למעלה, הגוי יצא ועלה לקומה למעלה והתחיל לירות, מיד הזמינו משטרה, וכמובן שניצל. בזכות זה שידע שהכל מאת ה' ולא קרא לעצמו בעל הבית רק ידע מי הוא הבעל הבית האמיתי.
אומר הראב"ד בבעל הנפש בהקדמה שלכן נתן הבורא מצוות מעשיות וגשמיים, כי ידע האדם ויחזק הכרתו שהכל בסופו של דבר שייך לבורא.
וכל דבר שיש לאדם כשרון לזה: לכתוב, לשיר, לדבר, וכדו', ידע שיש לו שליחות בזה, לעשות בזה רצון ה'.
בואו נקבל על עצמנו שלחזק ההכרה שכל מה שיש לנו הוא מאת הבורא והוא הבעל הבית האמיתי.
ובוודאי מי שחי באופן הזה טוב לו ברוחניות ובגשמיות וחייו רגועים ומוצלחים יותר.
גוט שבת לכל עם ישראל היקרים

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה