רשימת הבלוגים שלי

יום שישי, 4 באוגוסט 2017

ווארטים


"חבר אמיתי זה אחד שרואה את העצב בעיניך, כשאחרים מאמינים לחיוך שעל פניך"

רבי אייזל חריף רגיל היה לקנתר את החסידים שבסלונים עירו.  פעם אחת אמר לאחד מהם:
הקדוּשה של רבי אברהם רבכם מהיכן?  יודע אני בו, שאינו גדול בתורה כלל.
השיב החסיד:
לא בתורה הדבר תלוי, אלא בבחירה הדבר תלוי.
הואיל ורבים מישראל בחרו אותו לרבי, קדושה ירדה עליו מאליה.  דוגמת תרומה: כיוון שתרם אדם מישראל חיטה פשוטה לשם תרומה, מיד חלה עליה קדושה.
ליגלג עליו רבי אייזל:
חסיד עם-הארץ!  בפירוש שנינו: "חרש, שוטה וקטן שתרמו – אין תרומתם תרומה"

מתנגד זקן נכנס למניין של חסידים על-מנת להתפלל מנחה.  עד שנטל ידיו ואמר "אשר יצר" מלה במלה נגש אליו חסיד אחד, מן החריפים שבחבורה, וקרא לו בקול רם:
זקן שוטה!
נעלב המתנגד והגישו לדין.  ראשון טען המתנגד ותבע את עלבונו.  וכשהגיע תורו של החסיד להחזיר תשובה, משך בכתפיו ואמר:
תמה אני, מה תביעה יש לך עלי?  אם אתה מותר לך להיות זקן שוטה, אני מדוע אסור לי לאמר "זקן שוטה"?...

שבת אחרי מנחה נכנס חקרן לבית-מדרש של חסידים ומצא אותם מסיבים בסעודה שלישית.  התכוון ללגלג עליהם ואמר להם:
שתו ואיכלו, חסידים, ופטמוּ את הנשמה היתרה שלכם.
נענה אחד מן המסובים ואמר לו:
היכבד ושב עמנו ופטם גם אתה את הנשמה היתירה שלך.
גיחך החקרן:
אני אין לי אלא נשמה אחת.
החזיר לו החסיד:
אבל יתירה היא...

 אמר מתנגד לחסיד:
בוא וראה, מה בינינו לבינכם.  אנו, כיוון שגומרים להתפלל, מיד אנו לומדים פרק משניות ואומרים קדיש דרבנן, ואילו אתם – עוד "אשרי" ו"בא לציון" בפיכם וכבר אתם שותים "תיקון".
החזיר לו החסיד:
מה תימה יש בדבר?  אתם תפילתכם תפילה מתה היא, ודין הוא שתלמדו עליה משניות ותאמרו עליה קדיש, ואילו אנחנו – תפילתנו תפילה חיה היא, ויפה לגימה לחי.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה