רשימת הבלוגים שלי

יום ראשון, 1 בפברואר 2015

דמו של מרן הגר"ד פוברסקי רותח כדמו של זכריה הצדיק! תלמיד פוניבז' במאמר נוקב על הדם שנשפך בפוניבז

מאת תלמיד פונוביז'

המדרש בקהלת-רבה, על הפסוק "ומקום הצדק שמה הרשע", עוסק במעשה הריגתו של זכריה ובנקמת דמו: רבי יונתן בעא קמיה (שאל לפני) רבי אחא: באיזה מקום הרגו את זכריה? בעזרת ישראל או בעזרת נשים? אמר לו: לא בעזרת נשים, ולא בעזרת ישראל, אלא בעזרת כהנים. ולא נהגו בדמו לא כדם צבי ולא כדם איל: בדם איל וצבי כתיב בהם בתורה (ויקרא יז) "ושפך את דמו וכסהו בעפר", אבל זכריה הצדיק לא נהגו בדמו לא כדם איל וצבי אלא שפכוהו על האבנים, דכתיב (יחזקאל כד): "כי דמה בתוכה היה על צחיח סלע שמתהו". כל כך למה? להעלות חימה ולנקום נקם. ועל כך כתיב (קהלת יב, א): וזכור את בוראיך בימי בחורותיך.
 
 
..בשעה שעלה נבוזראדן להחריב את ירושלים רמז הקב"ה לאותו הדם שיהיה תוסס ועולה. רנ"ב שנה, מן יואש עד צדקיה מה עשו? גרפו עליו כל עפר, ועשו כל ערימה, ולא נח, והיה הדם תוסס ומרתיח (מעלה קצף). אמר הקב"ה לדם: זה הזמן שתפרע את שטר-הצוואה שלך. כיון שעלה נבוזראדן וראה את הדם, אמר להם: מה טיבוֹ של דם הזה, שתוסס כך? אמרו לו: דם פרים ואילים וכבשים שהיו שוחטין ומקריבין. הביא פרים וכבשים ואילים ושחט עליו, ולא שתק ולא נח ולא עמד. מיד הביאן, תלאן בגרדון, אמר להם: אמרו לי מה טיבו של דם זה, ואם לא - אסרק את בשרכם במסרקות של ברזל! אמרו לו: הואיל והקב"ה רוצה לתבוע דמו מידנו - נגלה לך, אמרו לו: כהן ונביא ושופט היה מתנבא עלינו את כל הדברים האלה שאתה עושה עמנו, ולא היינו מאמינים בו, ועמדנו עליו והרגנוהו על שהיה מוכיחנו.
 
לפני 27 שנים שפך הרב שך בראשות המחבלים הארורים ימ"ש את דמו של גדול הדורות קודש הקדשים רבן של כל ישראל מרן ראש הישיבה הגר"ד פוברסקי זצוק"ל . זכור לי עדיין שמרן ראש הישיבה שראה את אותם מחבלים רוקדים בשמחת תורה, אמר להם מה לכם ולרקוד עם התורה הקדושה אותה אתם מחללים יום יום...
 
דמו של מרן זצוק"ל ושל בנו יבלט"א מרן ראש הישיבה הגרב"ד שליט"א זועקים אלינו מתוך היכל הישיבה, שם מסר נפשו על לימוד התורה יומם ולילה ללא הפוגה. מי יכול לשכוח את מרן זצוק"ל מגיע בכוחות על אנושיים בשעה 1 בלילה להיכל הישיבה ללמוד תורה עד תפילת השחר ללא הפסקה תוך שממית עצמו על התורה בבחינת אדם כי ימות באוהל. ולעומת זאת ראש הכת שלהם היה עסוק במחלוקות ובהפגנות ובאלימות אכזרית עם אותם הני בריוני.
 
ואותה כת מרשעת אכזרית רצחנית בראשות ראש הכת שלהם הרב שך, עמד ושפך את דמו של מרן ראש הישיבה כמים באלימות אכזרית ומילולית במכות בהפגנות בזריקת סטנדרים בשביתות מחאה בפוליטיקה ובהכנסת רפש לישיבה. מי יכול לשכוח את הייסורים הנוראים שמרן ראש הישיבה זצוק"ל עבר על ידי אותה כת מרושעת ואכזרית שממשיכים היום את דרכו של מורם ורבם שם רשעים ירקב.
 
דמו של זכריה רותח!!! דמו של מרן ראש הישיבה רותח!!! הדם מבעבע ולא יפסיק עד שיבקשו מחילה ממרן ראש הישיבה ויוקיעו מתוכם את אותו רשע מרושע בן בליעל ששנאתו לתורה וקנאתו בגדולתו וקדושתו של של מורנו ורבנו העבירה אותו על דעתו ודעת קונו.
 
כמה אקטואלי המשפט הזה היום אמרו לו: כהן ונביא ושופט היה מתנבא עלינו את כל הדברים האלה שאתה עושה עמנו, ולא היינו מאמינים בו, ועמדנו עליו והרגנוהו על שהיה מוכיחנו.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

שים לב: רק חברים בבלוג הזה יכולים לפרסם תגובה.