רשימת הבלוגים שלי

יום שלישי, 29 ביולי 2014

רשימת הישראלים שחתמו על עלילת הדם נגד ישראל

על מאמר עלילת הדם חתומים גם 24 רופאים מאיטליה, בריטניה ומדינות אחרות, וכך נכתב: "ישראל מבצעת מעשי טבח איומים ופשעים נגד האנושות. העולם חייב לנקוט סנקציות מיידיות נגד ישראל, כולל הפסקת כל סחר והסכמי שיתוף פעולה עם אירופה. אנו קוראים לעולם לא לשתוק יותר. עזה לכודה במצור והתושבים נהרגים על ידי אחד ממכונות המלחמה הצבאיות המודרניות, הגדולות והמתוחכמות בעולם".
פרופ 'רחל גיורא, אוניברסיטת תל אביב
פרופ 'עמנואל פרג'ון, אוניברסיטת עברית
פרופ 'נאדרה שלהוב קבורקיאן-, אוניברסיטת עברית
ד"ר קובי סניץ, מכון ויצמן למדע, ישראל
ד"ר ענת מטר, אוניברסיטת תל אביב
ד"ר אפרת בן זאב, מרכז האקדמי רופין
פרופ 'אסעד גאנם, אוניברסיטת חיפה
פרופ 'ענת בילצקי, אוניברסיטת תל אביב
פרופ 'עדי אופיר, אוניברסיטת תל אביב
ד"ר עובדיה עזרא, אוניברסיטת תל אביב
פרופ 'צבי טאובר, אוניברסיטת תל אביב
פרופ 'ורד קראוס, אוניברסיטת חיפה

להמשך הרשימה כנסו כאן:


ד"ר יובל יונאי, אוניברסיטת חיפה
פרופ 'עודד גולדרייך, מכון ויצמן
פרופ 'דנה רון, אוניברסיטת תל אביב
פרופ 'גדי אלגזי, אוניברסיטת תל אביב
פרופ 'מירה אריאל, אוניברסיטת תל אביב
פרופסור עידן לנדאו, אוניברסיטת בן גוריון
פרופ 'אסעד גאנם, אוניברסיטת חיפה
ד"ר איילת בן ישי, אוניברסיטת חיפה
פרופ 'מיכה לשם, אוניברסיטת חיפה
ד"ר אילן סבן, אוניברסיטת חיפה
פרופ 'אבישי ארליך, המכללה האקדמית תל אביב יפו
ד"ר אייבי סישל, אוניברסיטת עברית, ירושלים
פרופ 'יהודה שנהב, אוניברסיטת תל אביב
ד"ר חנה ספרן, המכללה האקדמית לחברה והאמנויות
ד"ר יעל בן צבי, אוניברסיטת בן גוריון
פרופ 'דודי צף, אוניברסיטת עברית
ד"ר תקווה הוניג-הפרנס, ירושלים
פרופ 'דוד בלנק, אוניברסיטה
ד"ר חיים יעקובי בצלאל, אוניברסיטת בן גוריון
אליזבת ריטר, אוניברסיטת בן גוריון
פול וקסלר, פרופסור אמריטוס, אוניברסיטת תל אביב
פרופ 'טל סילוני, אוניברסיטת תל אביב
פרופ 'אמציה וייזל, אוניברסיטת תל אביב (בדימוס)
פרופ 'תמר כתריאל, אוניברסיטת חיפה
ד"ר חיים דעואל לוסקי, האקדמיה באוניברסיטת תל אביב ובצלאל לאמנות
פרופ 'מתניה בן ארצי, אוניברסיטת עברית
ד"ר רועי וגנר, אוניברסיטת עברית ירושלים
פרופ 'אורי הדר, אוניברסיטת תל אביב
פרופ 'שלמה זנד, אוניברסיטת תל אביב
פרופ 'יורי פינס, אוניברסיטת עברית ירושלים
עמירה כץ, בעברית בירושלים האוניברסיטה
פרופ 'ג'וליה הורבט, אוניברסיטת תל אביב
ד"ר אריה מ 'דובנוב, אוניברסיטת חיפה
ד"ר רז חן-מוריס, אוניברסיטת בר אילן
ד"ר עמליה סער, אוניברסיטת חיפה
ד"ר צבי שולדינר, מכללת ספיר
ד"ר אורלי לובין, אוניברסיטת תל אביב
יואב ביירך, אוניברסיטת תל אביב
פרופ 'קולמן אלטמן, טכניון
פרופ 'יוברט לו יון-, טכניון
ד"ר אודי אדיב, אוניברסיטה פתוחה
ד"ר אפרים דוידי, אוניברסיטת תל אביב
ד"ר שחר רהב, אוניברסיטת חיפה
ד"ר אורה מור זומרפלד, אוניברסיטת חיפה
ד"ר מיכאל דהן, מכללת ספיר
פרופ 'אברהם Mansbach, אוניברסיטת בן גוריון
ד"ר קרולה Hilfrich, אוניברסיטת עברית
פרופ 'פרדי רוקם, אוניברסיטת תל אביב
ד"ר דפנה הירש, האוניברסיטה הפתוחה
ד"ר סמדר שרון, מכללה למנהל המסלול אקדמי
פרופ 'שי לביא, אוניברסיטת תל אביב
פרופ 'איסי רוזן צבי, אוניברסיטת תל אביב
פרופ 'נעמי Erteschik-שיר, אוניברסיטת בן גוריון
תמר פלג שריק, תל אביב, עורך דין לזכויות אדם
פרופ 'טובה רוזן, אוניברסיטת תל אביב
פרופ 'חוה יבלונקה, אוניברסיטת תל אביב
ד"ר הללי פינסון, אוניברסיטת בן גוריון
פרופ 'רמזי סלימאן, אוניברסיטת חיפה
ד"ר Grit Schorch, אוניברסיטת תל אביב
פרופ 'רפי גרינברג, אוניברסיטת תל אביב


רשימה נוספת של אנשי אקדמיה ישראלי שחתם על עצומה. גם כאן מדובר כמובן במקבלי משכורות מן הקופה
ציבורי ובדמויות ידועות מן המימסד הרדיקאלי של אקדמיה ישראלית.
פרופ 'רחל גיורא, אוניברסיטת תל אביב
פרופ 'עמנואל פרג'ון, אוניברסיטת עברית
פרופ 'נאדרה שלהוב קבורקיאן-, אוניברסיטת עברית
ד"ר קובי סניץ, מכון ויצמן למדע, ישראל
ד"ר ענת מטר, אוניברסיטת תל אביב
ד"ר אפרת בן זאב, מרכז האקדמי רופין
פרופ 'אסעד גאנם, אוניברסיטת חיפה
פרופ 'ענת בילצקי, אוניברסיטת תל אביב
פרופ 'עדי אופיר, אוניברסיטת תל אביב
ד"ר עובדיה עזרא, אוניברסיטת תל אביב
פרופ 'צבי טאובר, אוניברסיטת תל אביב
פרופ 'ורד קראוס, אוניברסיטת חיפה
ד"ר יובל יונאי, אוניברסיטת חיפה
פרופ 'עודד גולדרייך, מכון ויצמן
פרופ 'דנה רון, אוניברסיטת תל אביב
פרופ 'גדי אלגזי, אוניברסיטת תל אביב
פרופ 'מירה אריאל, אוניברסיטת תל אביב
פרופסור עידן לנדאו, אוניברסיטת בן גוריון
פרופ 'אסעד גאנם, אוניברסיטת חיפה
ד"ר איילת בן ישי, אוניברסיטת חיפה
פרופ 'מיכה לשם, אוניברסיטת חיפה
ד"ר אילן סבן, אוניברסיטת חיפה
פרופ 'אבישי ארליך, המכללה האקדמית תל אביב יפו
ד"ר אייבי סישל, אוניברסיטת עברית, ירושלים
פרופ 'יהודה שנהב, אוניברסיטת תל אביב
ד"ר חנה ספרן, המכללה האקדמית לחברה והאמנויות
ד"ר יעל בן צבי, אוניברסיטת בן גוריון
פרופ 'דודי צף, אוניברסיטת עברית
ד"ר תקווה הוניג-הפרנס, ירושלים
פרופ 'דוד בלנק, אוניברסיטה
ד"ר חיים יעקובי בצלאל, אוניברסיטת בן גוריון
אליזבת ריטר, אוניברסיטת בן גוריון
פול וקסלר, פרופסור אמריטוס, אוניברסיטת תל אביב
פרופ 'טל סילוני, אוניברסיטת תל אביב
פרופ 'אמציה וייזל, אוניברסיטת תל אביב (בדימוס)
פרופ 'תמר כתריאל, אוניברסיטת חיפה
ד"ר חיים דעואל לוסקי, האקדמיה באוניברסיטת תל אביב ובצלאל לאמנות
פרופ 'מתניה בן ארצי, אוניברסיטת עברית
ד"ר רועי וגנר, אוניברסיטת עברית ירושלים
פרופ 'אורי הדר, אוניברסיטת תל אביב
פרופ 'שלמה זנד, אוניברסיטת תל אביב
פרופ 'יורי פינס, אוניברסיטת עברית ירושלים
עמירה כץ, בעברית בירושלים האוניברסיטה
פרופ 'ג'וליה הורבט, אוניברסיטת תל אביב
ד"ר אריה מ 'דובנוב, אוניברסיטת חיפה
ד"ר רז חן-מוריס, אוניברסיטת בר אילן
ד"ר עמליה סער, אוניברסיטת חיפה
ד"ר צבי שולדינר, מכללת ספיר
ד"ר אורלי לובין, אוניברסיטת תל אביב
יואב ביירך, אוניברסיטת תל אביב
פרופ 'קולמן אלטמן, טכניון
פרופ 'יוברט לו יון-, טכניון
ד"ר אודי אדיב, אוניברסיטה פתוחה
ד"ר אפרים דוידי, אוניברסיטת תל אביב
ד"ר שחר רהב, אוניברסיטת חיפה
ד"ר אורה מור זומרפלד, אוניברסיטת חיפה
ד"ר מיכאל דהן, מכללת ספיר
פרופ 'אברהם Mansbach, אוניברסיטת בן גוריון
ד"ר קרולה Hilfrich, אוניברסיטת עברית
פרופ 'פרדי רוקם, אוניברסיטת תל אביב
ד"ר דפנה הירש, האוניברסיטה הפתוחה
ד"ר סמדר שרון, מכללה למנהל המסלול אקדמי
פרופ 'שי לביא, אוניברסיטת תל אביב
פרופ 'איסי רוזן צבי, אוניברסיטת תל אביב
פרופ 'נעמי Erteschik-שיר, אוניברסיטת בן גוריון
תמר פלג שריק, תל אביב, עורך דין לזכויות אדם
פרופ 'טובה רוזן, אוניברסיטת תל אביב
פרופ 'חוה יבלונקה, אוניברסיטת תל אביב
ד"ר הללי פינסון, אוניברסיטת בן גוריון
פרופ 'רמזי סלימאן, אוניברסיטת חיפה
ד"ר Grit Schorch, אוניברסיטת תל אביב
פרופ 'רפי גרינברג, אוניברסיטת תל אביב

19 תגובות:

 1. כל הכבוד להם , אולי זה יעזור

  השבמחק
  תשובות
  1. כן זה יקרב את השואה הבאה.

   מחק
 2. עצוב מאד שישראלים לא מבינים את המציאות המרה- ההתחלה- חמאס מעזה ניסה להרוג את הילדים, הנשים והגברים התמימים ביישובי ישראל, באמצעות טילים. (להזכירכם- ישראל יצאה מעזה כבר לפני שנים). עד שכבר לא ניתן היה להניח לעזתים לסכן את חיינו, ואז צה"ל פתח בהפגזות על מקורות הירי. וגם אז הזהיר ככל יכולתו את האוכלוסיה האזרחית. אבל כשחמאס מציב את משגרי הטילים והפצצות שלו במוסדות אזרחיים כמו בתי ספר, בתי חולים, ודירות מגורים, אין ברירה לצבא אלא לנטרל אותם עם כל התושבים שנאלצים להישאר שם בהוראת חמאס! החותמים על ההצהרה הזו, לא רק שחוטאים לעובדות, אלא מאפשרים את השמדת ישראל, כי זו מטרת החמאס וקבוצות הטרור האיסלמיסטיות השולטות באזורים רבים. אם ישראל לא היתה נכנסת לעזה, החמאס היה חוטף ורוצח ישראלים חסרי ישע רבים, באמצעות המנהרות הרבות שבנה, והמגיעות עד לשטחינו. חמאס לא מאפשר הפרדה בין התושבים העזתים לבין חייליהם, ההיפך! הוא מתמקם ביניהם. עובדות קיימות גם אם מתעלמים מהן. צריך לשלוח את החותמים על ההצהרה הזו לגור במדינה ערבית.

  השבמחק
 3. עצוב ונורא לראות ישראלים שאינם מבינים את המצב הקיומי בו עומדת ישראל. חמאס ירה, ללא כל התגרות, רקטות על יישובים ישראלים, וסיכן בכך את התושבים. עד שצה"ל נאלץ לפתוח במבצע להחזרת השקט למדינתנו. יש לזכור- צה"ל יצא מעזה לפני שנים, אך במקום שהשלטון שם ישתמש במיליארדי הדולרים שקיבלו לטובת צמיחה ולרווחת התושבים, העדפה היתה להשקיע הכל בהרס מדינת ישראל ורצח הישראלים. לכן בנו מנהרות במטרה לחטוף ישראלים- ילדים, נשים, זקנים וככל הבא ליד, ולרצוח אותם. סתם, ללא הבחנה. זה בסדר? את משגרי הטילים ויתר חומרי הנפץ החביאו החמאסניקים במוסדות אזרחיים כגון בתי ספר, בתי חולים ובבתי המגורים. צה"ל הזהיר את התושבים לברוח משם, לפני כל הפצצה. בחלק המקרים החמאסניקים גם לא איפשרו לתושבים לברוח . הם מעדיפים להוסיף הרג וחורבן כדי להציג לעולם את המסכנות של התושבים בעזה (מה שבאמת נכון), אלא שהם אלה הגורמים לכך בכוונה תחילה. איך אפשר לפגוע בטרוריסטים הרצחניים בעזה ולהמנע מפגיעה באוכלוסייה האזרחית? בגלל החמאס זה בלתי אפשרי. הם מונעים את ההפרדה. כך שזה או הם או אנחנו .עובדות קיימות גם אם מתעלמים מהן.

  השבמחק
 4. אין מילים... מדהים, אנשים שלכאורה נקראים: נאורים, משכילים, טול קורה מבין עינך!!!
  אני הייתי מפרסמת את רשימת "הנאורים", החשוכים הללו בכל אחד מהמוסדות בהם הם עובדים וגורמת לסטודנטים להדיר את רגליהם, משעורים, חוגים, הרצאות של אותם "נאורים" קשה להבין איך הם לא מבינים שילדיהם, נכדיהם, שכניהם וכ"ו יכולים להיות בין אותם ישראלים המאויימים לאורך כל כך הרבה זמן. צבא ההגנה לישראל יצא להגן גם עליכם. צבא החמס השתמש בנשים זקנים וילדים כבשר תותחים, בזמן שהמפקדים שלו שהו הרחק מאזור הקרבות, בניגוד למפקדים שלנו שהיו כל העת בקו הראשון. הלא תבושו כך לירוק לבאר ממנה אתם שותים??? שוטים!!! זו המילה !!! ואני לא דוגלת בסתימת פיות ויצאתי כל העת נגד ההתלהמות, אבל לכזה דבר לא ציפיתי.
  על זה נאמר :" מהרסייך ומחריבייך, ממך יצאו" . צר לי שאלו שעזרנו להם להגיע למה שהגיעו, בחרו להשמיץ את מדינת ישראל. אין לנו ארץ אחרת!!! צפו בתוכנית של צביקה יחזקאלי על הנעשה באירופה. במצב העניינים , אם מישהו יקשיב לכם, אנחנו עלולים למצוא עצמנו במצב של אירופה. התעוררו!!!!!!!!!!

  השבמחק
 5. רק בזכות היהודים הנאורים מדינת ישראל תחדל להתקיים

  השבמחק
 6. אני מציע לכל הנאורים החתומים לגשת ולעזור למשפחות בעזה
  תלמדו את תושבי עזה כיצד להיות נאורים כמוכם

  השבמחק
 7. כל מילה בסלע!!! אני מתביישת במקומם. לא כתבת, אני כותבת-פשוט הזויים!!! מה שטוב ברשימה - אף לא אחד מחברי בתוכה! ואם בטעות היו, שיחפשו אותי בעזה. כן. אני כועסת

  השבמחק
 8. בושה למדינה שמחנכיה ורופאיה הם כאלה.
  לדעתי יש להוציא להם צוו מעצר מנהלי עד תום ההליכים ולהכניס אותם לצינוק לשנה בתוך המנהרות.
  יש להוקיע אותם מתוכנו ומהחברה הישראלית ולסרב לשבת בהרצאות שלהם ולקבל מהם טיפול רפואי.
  זה הסרטן האמיתי בגוף האומה,ימח שמם וזכרם.

  השבמחק
 9. ייתכן שכל האנשים ברשימה הם מלומדים בתחומם כמובן אבל אין זה אומר שהם גם . חכמים . הכרתי מספר בוגרי אוניברסיטאות ובוגרי הטכניון בעלי תואר שני ואף שלישי
  אשר מלבד הידע בתחומם הם ממש סתומים - טמבלים גמורים . מכאן שהעובדה שהם
  דוקטורים או פרופסורים מתנשאים אין הם חשובים בעניין פוליטי או לאומי יותר מכל פרחח וסוטה . תנו להם לנבוח . אל תתרגשו . הם דומים לחרדים המטורפים שהתחבקו עם אחמינג'אד ועם אלה המפגינים בחו"ל יחד עם המוסלמים והאנטישמים נגד ישקאל

  השבמחק
 10. האם הם מציאותיים או יושבים למעלה באולמות האקדמיה וחולמים....
  רדו למספר ימים, בלו מזמנכם היקר עם תושבי הדרום ואז תביעו את דעןתיכם "הנאורות".

  השבמחק
 11. רדו ושבו עם תושבי הדרום ואז המציאות תתפח מעט על פניכם.
  מי צריך אויבים לאחר קריאת דעות "אנשי האקדמיה"אשר ראשיהם בשמים ורחוקים מאד מהמציאות בה אנו חיים.

  השבמחק
 12. להושיבם בעזה תחתית שיהנו מהקולגות וליצור מצב שלא יראו ובעיקר לא ישמעו נעמי

  השבמחק
 13. ממשלות ישראל לדורותיהן ניסו לפתח קשרי כלכלה ובנייה עם תושבי עזה שהיו מביאים לשגשוגה בקנה מידה עולמי. התגובות המקומיות למאמצי ישראל להעסיק אותם בהמוניהם בתחומנו ולהקים אזורי תעשייה בקרבתם, היו התנכלויות ופיגועים של השכבה השלטת שם נגד בני עמם שביקשו לקיים את משפחותיהם. המעברים שהיו מלכתחילה שערים פשוטים הפכו למחסומים מבוצרים - להגנת המקומיים ודרכי האספקה אליהם. השמאל הישראלי מעולם לא צייץ מלה טובה על ממשלת ישראל, שהרי יכלה לסגור כליל את המעברים ולתת להם להתבוסס ברוע של עצמם. לשם מה בנו מנהרות כאשר הייתה להם אפשרות לקיים עמנו קשרים על פני האדמה? ברוב תמימותי אני מצפה שהשמאל השפוי יארגן הפגנות נגד… החמאס, המרצח והמפקיר את ילדיו למוות.
  השמאל הקיצוני ההזוי-בזוי, המובל ע"י אנשים יפי נפש ורפי שכל (שחלקם מכונים סופרים, אומנים, עיתונאים וכיו"ב) והמלהגים דברי נבלה, נותן בדיעבד לגיטימציה להאשמות השטנה נגדנו במרחב העולמי הצבוע. מין הומניזם מזויף המתייג אותנו כצמאי דם. אני מקווה שההוויה הישראלית והסולידריות החברתית בימים קשים אלה תפנה עורף לחבורה זו הידועה בציבור ותביע את שאט נפשה מדרכם. ישראל היפה, הדואבת והמחבקת, חייבת להפנים את האמירה הצודקת: "ידינו לא שפכו את הדם הזה".
  כבן למשפחה שכולה - דברים אלה נכתבים בדם ליבי המחסיר פעימה עם כל שם חדש הנוסף לרשימה.
  אהוד קוטיק
  זוהי רשימה קצרה שהעברתי לחברים עוד לפני שנחשפתי לדברי הבלע של המשכילים בני העוולה. נראה שההתבהמות שלהם עולה על כל דמיון.

  השבמחק
 14. ממליץ לשכן את כל ה"מלומדים" למשך שנה באחד מישובי עוטף עזה, עדיף ללא ממ"ד. מעניין מה תהיה דעתם לאחר מכן.

  השבמחק
 15. כל אלה שרוצים לרעתינו וכילותינו, שילכו כולם לעזאזל. הייתי רוצה לשלוח את כל אלא שחושבים שהם מושכלים לחיות בעזה לכמה חדשים ואחר כך נדבר
  צבי - קנדה

  השבמחק
 16. תמי

  אני לא מאמינה למקרא עיני! כל קבוצת המלומדים היתה כנראה מסוממת כשחתמו ובגלל זה גם חתמו פעמים ושלוש!

  השבמחק
 17. לא מזהה אף שם מוכר ! האם מישהוא בדק ?

  השבמחק
 18. גבי מצפון הארץ17 באוגוסט 2014 בשעה 4:36

  כדי שירגישו את אשר עשה ועושה צהל וגם יבינו אני מציע לכל אנשי האקדמיה לעיל לעבור לגור בישובי עוטף עזה ולהרגיש את הרגשות והחיים של התושבים. רק עם ניסיון אישי ,שיביעו את דעתם.אני בטוח שישנו את דעתם.

  השבמחק

שים לב: רק חברים בבלוג הזה יכולים לפרסם תגובה.