רשימת הבלוגים שלי

יום שלישי, 11 ביולי 2017

*מה אתם יודעים* *על צום י"ז בתמוז*


*למה אנחנו צמים?*
✡ חמש פורענויות אירעו ביום זה:
     *א.* נשתברו הלוחות הראשונים שהוריד משה.
     *ב.* התבטלה הקרבת קרבן התמיד בבית המקדש.
     *ג.* הובקעה חומת העיר ירושלים.
     *ד.* אפוסטומוס שרף את התורה.
     *ה.*הועמד צלם בהיכל שבבית המקדש

✡ עקב הצרות הללו,
      קבעו חכמים תענית ציבור
      על כל ישראל בי"ז בתמוז.

✡ ביום זה, קראו צרות לעמ"י, 
      ואנו עצובים וצמים על כך. 
      בתקווה ובתפילה שיום זה
     יהפוך מיום עצב ליום שמחה.

*ממתי עד מתי צמים?*
✡תחילת הצום הוא בעלות השחר,
      תלוי בערים השונות.

✡ מי שער בלילה אסור לו 
      לאכול החל מעלות השחר. 
      מי שישן בלילה וקם מוקדם 
      אסור לו לאכול אלא אם כן התנה
      (בינו לבין עצמו) לפני שהלך לישון
      שכוונתו לקום מוקדם ולאכול.


*מי צריך לצום?*
✡ כל אדם בריא חייב לצום.
✡ ילדים קטנים (לפני בר מצווה)
      פטורים מלצום, אבל
      ילדים שכבר מבינים
      את משמעות הצום והצער,
      ראוי לא לתת להם לאכול 
      מעדנים וממתקים,
      אלא רק אוכל פשוט.
✡ מעוברות ומניקות, פטורות מלצום,
      ואם הן חזקות ויכולות לצום
      ראוי לשאול רב אם צריכות לצום.
✡ בחולים יש הרבה פרטי דינים
      והרבה מחלוקות וחילוקים,
      וראוי לשאול רב.


*מותר להתרחץ?*
✡ אסור להתרחץ במים חמים, 
ובצוננים מותר.
      ולרחוץ פניו ידיו ורגליו מותר גם בחמים.
      דין זה כולל גם את אלו שפטורים מלצום.
✡ רחיצת הפה מותרת למי 
      שמצטער אם לא ישטוף את פיו, 
      אבל יזהר לא לבלוע את המים.

*ומי שאכל בטעות?*
✡ מי ששכח בטעות ואכל,
      צריך להמשיך את הצום.

*מהם ימי בין המצרים?*
✡ ימי בין המצרים אלו הימים בין י"ז בתמוז
      (כולל) עד תשעה באב (כולל) 
      בימים אלה מתאבלים יותר
      על חורבנה של ירושלים. 
      (בתשעה באב נחרב בית המקדש.)
✡ יש דברים האסורים בימי בין המצרים
      כמו לא לשמוע שירים,
      לא לקנות בגדים חדשים,
      לא לקנות כלים חדשים,
      ולא להסתפר
*יהי רצון שיבנה בית המקדש,*
*ולא נזדקק להלכות הללו כבר השנה.*
*שנזכה בע"ה לאחדות בעם, ולאהבת חינם!* 

✡ ההלכות כאן אינם לכל הדעות ולכל המנהגים.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה