רשימת הבלוגים שלי

יום שישי, 14 ביולי 2017

שמחה גדולה אצל חסידי בית ריז'ין ואפטא על שבשבוע האחרון הוכתר אדמו"ר חדש לחסידות קאפיטשיניץ באמריקה


מאת קפישניצער

שמחה גדולה אצל חסידי בית ריז'ין ואפטא על שבשבוע האחרון הוכתר אדמו"ר חדש לחסידות קאפיטשיניץ באמריקה.

כל אדמור"י בית ריז'ין שמחים ומעודדים אותו בעיקר בן דודו כ"ק אדמו"ר מבאיאן שליט"א שאף שלח את חסידיו באמריקה להשתתף בטיש ההכתרה.

האדמו"ר הוא בנו של כ"ק אדמו"ר רבי משה מרדכי העשיל בנו של כ"ק אדמו"ר רבי אברהם יהושע העשיל זצוק"ל מקאפיטשניץ.

האדמו"ר הוא בן אחר בן לאדמור"י קאפיטשניץ ולו משפט הבכורה, ואף שיש התנגדות גדולה עד למאוד אצל בן דודו האדמו"ר מירושלים, שמאוד מפחדים ממנו עקב היותו אדם ענק ומגדלותו וענוותנותו והתמדתו העצומה בתורה.

אבל הצדק שהאדמורו"ת שייכת לאדמו"ר החדש, אף כשהחליט האדמו"ר מירושלים בתשנ"ה שהוא צריך להתחיל להיות אדמו"ר (על דעת עצמו), חתמו איתו בני המשפחה מאמריקה על הסכם שאוסר לו לקרוא לעצמו קאפיטשניץ בלבד אלא "קאפיטשניץ ירושלים" ועוד כל מיני סעיפים, בעקבות דין תורה, שאכן הוא הפסיד בו. בכל זאת בהכתרה שלו לא השתתפו אף אחד מאדמור"י בית ריזין.

השבוע האדמו"ר מירושלים עשה סעודה גדולה מאוד ביור"צ האחרון והפעיל לחץ על כמה אדמורי"ם ורבנים שיבואו לאירוע, וכן כל שכן או אחד שפעם דרך בבית הכנסת הקטן שלו בעזרת תורה קיבל הזמנה וטלפונים ולחצים שיבוא לטיש.

חסידי קאפיטשניץ בפרט וחסידי ואדמו"רי בית ריז'ין בכלל, מתפללים להצלחתו של הרבי החדש בכל העניינים ושיזכה להרבות פעלים לתורה וחסידות ולכבוד בית ריז'ין.
יה"ר שהאדמו"ר כ"ק אדמו"ר רבי יקותיאל זוסיא שליט"א יצליח בכל מעשה ידיו ויחזיר עטרת בית קאפיטשניץ-אפטא-ריז'ין ליושנה ויאריך ימים על ממלכתו עד ביאת גוא"צ במהרה בימינו.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה