רשימת הבלוגים שלי

יום שישי, 2 ביוני 2017

זו דרכה של תורה - או זו דרכה של השקפה?

בכינוס של המחבלים השבוע זעק 'השרף' המחבלי אשר דויטש כי ר' שמואל אויערבך לא המציא את דרכו אלא זו דרכה של תורה, כאילו שכל הדרכים האחרות אינן דרכה של תורה. הוא שם עצמו אפוטרופוס להכריע איזוהי דרכה של תורה. אז נאמר כאן ל'שרף' המחבלי אשר דויטש כי זה שנים שאינכם יודעים דרכה של תורה מהי, לשם כך יצרתם 'השקפה' שתפקידה לעקוף את התורה ואת ההלכה, ועשיתם מזה תורה חדשה. דרכו של ר' שמואל אויערבך הוא דרך שרוב גדולי ישראל חולקים על הדרך הזו, היא מופרכת בכל הכיוונים, לא רק בכיוון הליטאי והחסידי אפילו אצל הקנאים לא מקבלים אותה מפני שהיא כלאיים מצד אחד קנאות ומצד האחר בחירות לכנסת המינים לעיריות ולכל מקום שהקנאים זועקים ואומרים כי זה אסור בתכלית האיסור

אין לשכיזם ולתורה דבר וחצי דבר, יצרתם משהו חדש שלא היה בדור כלשהו, קיויתם עם 'השקפה' לכבוש את הציבור אבל דוקא זו פגעה בכם ועליכם לקלוט ולהבין כי אתם לא הבעלי בתים על התורה

רבה של בריסק כבר קבע לפני עשרות שנים כי 'התורה אינה קנין הרמי"ם', אתם לא הבעלי בתים על התורה ולא אתם תקבעו תורה מהי. זקני וגדולי הדור שהם רוב רובם של הרבנים הליטאים יקבעו בשביל העולם הליטאי, ואם אתם רוצים תקבעו למחבלים ותאמרו כי זו התורה המחבלית, אין לה דבר וחצי דבר עם התורה הליטאית השפויה, ואין לה דבר עם התורה החסידית לקהילותיהם וקבוצותיהם. נכון שיש לנו החרדים בעיה עם המצב הזה שבכל מקום נמצא גישה ודרך אחרת וממילא גם 'השקפה' אחרת, אבל זוהי דרכה של תורה שמאפשרת לכל גדולי הדור כל אחד במקומו לקבוע מהי דרך התורה האמיתית כפי שהם רואים אותה

המחבלים שהאמינו כי ישלטו שלטון מוחלט בעולם התורה והישיבות וכך יכבשו או ישמידו את החסידים נחלו כשלון מוחץ כשלמדו להבין כי הם המיעוט שבמיעוט, אפילו בעולם הליטאי אין לכם רוב, ולא שאסור לכם להאמין בדרככם, בבקשה, אבל אל תכריזו כי הדרך של ר' שמואל אויערבך היא דרך התורה, זו לא דרך התורה זו דרך ההשקפיזם-שכיזם ואין לו דבר וחצי דבר עם תורה ואף לא עם 'השקפה', מפני שהשקפה אמיתית היא מזוככת ונקיה ואינה בנויה על שפיכות דמים ושנאת ישראל כפי שבנויה ה'השקפה' השכיסטית-מחבלית

חיים שאולזון

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה