רשימת הבלוגים שלי

יום שישי, 16 ביוני 2017

כ"ג סיון היום שסופרי המלך נקראים

סגולה גדולה גדולה וענקית השבת ואפשר השבת לקבל מה׳ יתברך כל מה שרוצים
השבת היא מיוחדת בתאריך שלה . וכן השבת מברכים את חודש תמוז. 
כתוב במגילת אסתר 
"ויקראו סופרי המלך בעת ההיא בחודש השלישי הוא חודש סיון בשלושה ועשרים
בו... ויכתוב ככל אשר ציווה מרדכי אל היהודים... והעיר שושן צהלה ושמחה,
ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר... **נפל פחד היהודים עליהם"*

כתוב במגילת אסתר שכל זה קרה בתאריך כ"ג סיון!

הרבי מליובאוויץ גילה לנו סודות ממה שקורה בשמים ביום זה.
והכוונה בשבת הקרובה 

זהו יום נעלה ביותר שבו כל יהודי יכול להיות בעל- הבית על כל העולם כולו
ולעשות בו כרצונו.

וכך אומר הרבי (בש"ק  כ"ג סיון תשמ"ג התוועדוית ע"מ 1651)

"בכ"ג סיון מידי שנה בשנה נקראים סופרי המלך – מלכו של עולם, והם כותבים ככל
אשר צוה מרדכי דקאי על כאו"א מישראל, "עם מרדכי" שהוא נעשה המצווה מה לכתוב,
היינו *שכאו"א מישראל נעשה בעל- הבית על כללות הנהגת העולם* כך שכל העניינים
נעשים בהתאם לרצונו.

"ואלו שתואנה הם מבקשים" ושואלים מכיון שבשנה זו חל כ"ג סיון ביום השבת כיצד
יכול להיות הענין של ויכתוב וג"ו בשבת?

*מכיון שמדובר על פיקוח נפש הרי זה דוחה את השבת **ואדרבה מצוה בגדול**.*

כלומר שבשמים מחללים את השבת לפי בקשתו של כל יהודי בגלל שזה פיקוח נפש ומצוה בגדול! (ע"כ)"

דרך אגב, שמעתי בשם בעל  "הדברי-חיים" מצאנז,  שביקש מכל מי שנולד לו בן
בתאריך זה שיקרא לו בשם מרדכי.

אני קורא מכאן לפי בקשתו של כ"ק הרבי מליובאוויטש לכל יהודי שיודע לא לאבד את
מה שנותנים לו, לנצל ברצינות את יום השבת הקרובה ושכל אחד יחליט ויצווה למלך
(אחשוורוש, אחרית וראשית שלו) ויבקש בכל המצטרך החל ועד ביאת
משיח צדקנו בקרוב ממש.

וכפי שכתוב במגלת אסתר ביום זה, *כן תהיה לנו!*

נהנת תדאג שגם מכירך ידעו ויבקשו. 
שבת שלום

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה