רשימת הבלוגים שלי

יום ראשון, 12 במרץ 2017

ווארטים - מיוחד - לב (32) בדיחות לכבוד פורים

ש. איזה פסוקים במגילת אסתר מביאים ליטאי לשמחה?
ת. הפסוקים שקורים בניגון איכה
ש. א"כ מדוע אין קורים את כל המגילה בניגון איכה?
ת. זה כבר הוללות....
 
כמה  חמות (שויעגריות) היו לאחשווראש?
3 חמות  ואלו הם:
★שככה כדכתיב 'וחמת המלך שככה'.
★בערה כדכתיב 'וחמתו בערה בו.
★כשך כדכתיב 'כשך חמת המלך'.

פלא שהיו להמן מושגי גובה... אבא שלו היה אגגי במקצועו.

וכי מה היה אכפת למרדכי שירעילו את אחשוורוש הגוי?
 אלא שבגלל הלשנתו נתלו
שני גויים - רווח נקי של גוי אחד.

ש.מנין שהמן היה לבן?
ת. כתב רש"י: "והמן היה לבן" (שמות ט"ז ל"א)

ידוע שכל אחד מעשרת בני המן נתן אלף כיכר כסף להשלמת העשרת כיכר כסף
השאלה נשאלת מניין היה לבנו 'דלפון' את הסכום הנדרש?

אחד הניסים הגדולים במגילה הוא – 'וחמת המלך שככה'..כששויגער יכולה לשכוח
זה באמת נס...

למה לוקח ל"נטורי קרתא" הרבה זמן לקרוא את המגילה?
כי הם עושים רעש בכל "מדינה".

מהו הנס הראשון של המגילה?
שפרסי עושה משתה...

מהיכן השם ויזתא?
פעם הוא התחפש ולא הכירו אותו וכל פעם שהרים את המסכה
וזיהו את פניו אמרו:
וי זה אתה.
מאיפה יודעים שהיה רק שרותים אחד בשושן הבירה?
כתיב: ויתאפק המן‼

מהיכן יודעים שושתי היתה יתומה?
כי היה לה קרן...

איך יודעים שהמן היה אחרי דיאטה?
- איש 'צר' ואויב.

מדוע אזני המן משולשים ?
בכדי שלא יתחיבו בציצית❗
אז למה למצה אין  ציצית?
כי זמן מצה זה בלילה, ובלילה זה לא זמן ציצית.

מאיפה יודעים שושתי היתה מאתיופיה?
שכתוב: "להראות העמים והשרים את-יופיה"

היכן עבד המן?
בתנובה❗ שנאמר :"וימלא המן חימה".

מה משותף לפורים וליום הבחירות?
גם בפורים וגם בבחירות למחרת כולם מורידים את המסכות ומתגלה הפרצוף האמיתי שלהם...
רק  שאי אפשר כמו בפורים לתלות את הרשעים

מניין יודעים שבזמנם לא היו משתמשים
 בויזות?
שנאמר 'ובויזה' לא שלחו את ידם‼

מה משותף בין 'כביסה' להמן ועשרת בניו?
את שניהם בסוף תולים‼

פעם ראה המן את מרדכי מנשק מזוזה ושאל את מורדכי :תגיד, איך זה שאתה מתייחס לדבר תלוי. ענה לו מורדכי :תאמין לי כשאה תהיה תלוי גם אליך יתייחסו...

כתיב במגילה "שבעת השרים" וכתיב "מיטות שש"
ונשאלת השאלה הרי חסרה מיטה אחת?
אלא ש'אדמתא' ישן על הרצפה❗
ידוע כי 204 בנים היו לו להמן הרשע ומפני מה לא תלו רק עשרה?
רחמנות על הבעל הקורא אם היה צריך לקרוא את כולם בנשימה אחת היה נחנק❗

למה קוראים את עשרת בני המן בנשימה אחת?
כדי שלא יספיקו להגיש בג"ץ❗

כומר אחד שאל את ר' יהונתן אייבשיץ זצ"ל: הלא כל הימים טובים שלכם אתם
עושים לילה ויום, שכן במנין ישראל היום הולך אחר הלילה, ולמה בפורים
הסעודה נמשכת עד הלילה, ונמצא שאתם סועדים בלילה שאחר היום?
 השיב לו ר' יהונתן ואמר: תמה אני עליכם, הלא כל החגים שלכם אתם עושים יום
ולילה, שכן במנין העכו"ם הלילה הולך אחרי היום, ואילו חג המולד של
מושיעכם אתם עושים בלילה שלפניו?
אלא אלו ואלו צודקים, פורים שלנו בא לנו מידי גוי, לפיכך אנו נוהגים מנהג גוים, חגם של הנוצר בא לכם מידי יהודי, לפיכך אתם נוהגים בו מנהג יהודי...

מספרים על איזה בריסקע'ר שפעם בפורים ראו אותו רוקד משמחה ברחוב, שאלו
אותו מה הוא כ"כ יצא מגידרו השנה הזאת ⁉ אז הוא ענה כבר כמה ימים שאני
מחפש אביון אמיתי לקיים בו ומתנות לאביונים, ועכשיו מצאתי אחד כזה, אז
ביקשו ממנו חביריו תן לנו את הכתובת שלו, ככה גם אנחנו יכולים לקיים בו
ומתנות לאביונים , ענה להם הבריסקע'ר:
 מה איתכם אם אני יתן לכולכם את
הכתובת שלו לשנה הבאה לא יהיה לי אביון אמיתי⁉

אורח אחד בעל תיאבון הוזמן לסעודת פורים אצל בעה"ב קמצן במקצת, כשהגישו לשולחן קערה מלאה אזני המן. נטל האורח אחד ואמר: אני לוקח אחד כנגד הקב"ה, "אחד שבשמים ובארץ". שוב לקח שנים והכריז "אני נוטל שנים כנגד משה ואהרן"  אח"כ שלשה והודיע: "אני נוטל שלשה כנגד שלשה אבות" לקח עוד ארבעה ואמר בחגיגיות : "עתה אני לוקח כנגד ארבע אמהות"❗ משלקח חמשה – כנגד חמשה חומשי תורה קפץ בעל הבית ממקומו ואמר לאשתו "הסירי מהר את הקערה מן השולחן, חוששני שעוד מעט יטול כנגד ששים רבוא יוצא מצרים...❗"

מניין שבזמן אחשורוש היו נוהגים להתחפש במסכות?
אחשורוש שאל מי הוא זה ואיזה הוא?
אילו לא היה מסכה על פניו של המן הרי יכול היה לראות
בעצמו....

בהתחלה כתוב  "וימלא המן חמה", משמע שהמן היה מלא - שמן בלע"ז,
ואח"כ כתוב איש צר ואויב המן, משמע שהמן היה צר  - רזה בלע"ז,
וי"ל כאן לפני שאחשורוש התקין לו lטבעת וכאן זה אחרי....

מניין שלהמן קראו מאיר וייס?
שאחשוורוש קורא לו - מאייר, קח את הלבוש ואת הסוס.
ולגבי שם המשפחה - הרי כשתלו את הבנים שלו קראו לכל אחד בשמו: פרשנדתא
וייס, אסתפתא וייס...

מרדכי זכה בפריימריס ברוב זעום - רצוי לרוב אחיו.

בסעודת אחשוורוש היה ונהפוכו - קודם כרפס ואח''כ בוץ.

מה ההבדל בין פורים לשבתון הבחירות?
בפורים - לא הולכים לעבוד ולא בוחרים, 
בשבתון בחירות - לא עובדים ולא בוחרים.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה