רשימת הבלוגים שלי

יום חמישי, 1 בדצמבר 2016

*סגולה לראש חודש מפי כבוד האדמו"ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט"א*

נהגו אבותי ורבותי זצוק"ל להרבות בהדלקת נרות בראש חודש, וכן נר לכבוד רבי מאיר בעל הנס ויתנדב צדקה לכבוד רבי מאיר בעל הנס. ומובא ברבנו החיד"א זצוק"ל בספרו 'מחזיק ברכה' וזל"ק "יש מקומות שמרבים נרות לכבוד ראש חודש כמו בשבת ויום טוב, והמנהג הנכון הוא לעשות שינוי בהדלקה משבת ויום טוב, דהדלקת ראש חודש מנהג וגם אינו אלא בקצת מקומות, והדלקת שבת חובה ולכל ישראל. ובזה יתרבה כבוד ראש חודש, ויגדל עליו כבוד שבת ויום טוב.
ומצאנו שרבנו החיד"א היה מקפיד להדליק בראש חודש בנר של שבת שקורין לאמפאדא ארבע נרות (כך מביא בספר זכרון משה לר"מ אזולאי).

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה