רשימת הבלוגים שלי

יום ראשון, 26 באפריל 2015

מחלוקת בחכמי לובלין על הכרזת צום מחר - תלמידיו שואלים היכן שמענו שרב שהלך לעולמו בגיל 102 יכריזו על כך צום?

מאת לובלינער

בית הדין של זכרון מאיר הכריז על צום היום יום בשני ח' אייר על הסתלקותו של אבינו רוענו עטרת ראשנו ותפארתנו אשר אמרנו בצלו נחי' מרנא ורבנא בעל שבט הלוי זצוקללה"ה.

תלמידיו הרבים חלקם מרביצי תורה uהיושבים על מדין כועסים ושואלים האם אי פעם צמו על צדיק שנפטר בזקנה מופלגת של מאה ושתיים שנה?

אם כבר צמים - אולי שיצומו על זה שלא נספד כהלכה, או יותר נכון לומר שלא נספד בהלוויתו כלל כי אברמלה היה עסוק בלהספיד את אביו ר' חיים?
אולי שיצומו על זה ששני נכדיו אברמלה ויאלי' יואל עשו לו טהרה מבזה לפני הלוויה וגירשו את החברה קדישא דבר שגרם לבזיון המת. מה גם שהשבט הלוי פסק שחייבים לעשות את הטהרה סמוך לקבורה. ויתירה מכן הוא ציווה שנכדיו לא יתעסקו בטהרתו כלל. אבל להם זה בער.
אולי שיצומו על זה שבמקום שאברמלה ואזנר ידאג לתאם עם המשטרה והסדרנים שיהיה סדר בלוויה כזו גדולה הוא היה עסוק בהספדים 'חבל על הזמן' ועקב כך נהרגו האברך מרדכי גרבר והחתן יצחק סאמט ז"ל.
אולי שיצומו על זה שאברמלה במקום לשפוך כסף רב על יחצנים ישלם קצת פיצויים למשפחות ההרוגים והפצועים. 
אולי שיצומו על זה שנפרצו כל גדרות הבזיון ואין פוצה פה.

בבעלזא ממתינים לארבע שמחות - ושמעון וואלף מאיים על הרבי שלא יזמין את המחנובקער

מאת בעלזער

עונת שמחות בבעלזא מתכוננים לארבע שמחות, חתונה, נכד חדש אצל אהרן מרדכי, בקרוב נין אצל הנכד שלום, וגם הבת ספרין זה או טו טו, כך ששמחה תרדוף שמחה ואין טוב מזה

אבל מה שמעניין שיחד עם השמחות יש הרבה פוליטיקה ובין היתר מה עושים עם הבן דוד ממחנובקה, הרבי מבעלזא החליט כי הוא עושה סוף למחלוקת הזו, ואמר לשמעון ווואלף קליין כי לחתונה הקרובה הוא מזמין אותו, ולא מעניין אותי אם יש הסכם או אין הסכם, את המחלוקת עוצרים פה

שמעון וואלף קליין לא רוצה בשום אופן, הוא טוען כי אם עושים שלום הוא ייצא המפסיד, 22 שנה שהוא השקיע במחלוקת הזו, והוא ייצא בלי כלום הוא לא מוכן לכך

שמעון וואלף מאיים על הרבי כי אם יזמין את המחנובקער הוא ינקוט בצעדים משלו, אבל היודעי דבר אומרים כי זה חצי שנה שמאחורי גבו של שמעון וואלף ניהלו מו"מ לסיום המחלוקת, והדברים הגיעו לכדי כך, שבליל החתונה בבעלז אמורה להיות הבר מצוה של נכדו של המחנובקער, והוא לכבודו של בן דודו הרבי מבעלזא דחה את הבר מצוה

עכשיו ממתינים לראות מי ינצח הרבי או שמעון וואלף, כאן נדע מי הבעל הבית האמיתי בבעלזא

ר' עזריאל אויערבך מתבייש מאבא שלו מכחיש שאמר כי החיילים ההרוגים קדושים

אין זה סוד כי ילדי ר' שלמה זלמן אויערבך ז"ל מתביישים בהרבה ממעשיו, הם לא רוצים שיזכרו ויידעו כי הוא היה קוק'ניק, וכי באותן שנים הוא היה בא לשמוע את דרשותיו בגלוי, הם מתביישים שיידעו כי ר' שלמה זלמן כיבד את הרב קוק להיות הפודה של בנו הבכור שמואל, והם מתביישים מעוד הרבה דברים אחרים שהיה עושה, הוא היה נוסע באוטובוס, וכאשר אשה היתה מתיישבת לצידו הוא לא היה קם ומבזה אותה אלא נוסע עוד תחנה או שניים ואז יורד וממתין לאוטובוס אחר חלילה לא לבזות. הם היו רוצים לשמוע שכאשר זה קרה אשה התיישבה לצידו הוא קם וצעק עליה פריצות

בשנים הראשונות של המדינה ר' שלמה זלמן היה בעד להודות ולהלל את ה' יתברך על המדינה, גם מאוחר יותר הוא האמין באותה אמונה אבל ידע כי הוא יסבך את בניו הקנאים, למרות שבנו עזריאל היה חתן אצל הרב אלישיב שהיה אז הרבה יותר קוק'ניק ממנו, ובכל זאת בשל הגיסים מבני ברק החזון איש'ניקים הוא חייב היה להוכיח כי אביו לא כל כך קוק'ניק, חשוב היה לו הצד הקנאי יותר, אבל זה לא הלך לו, מפני שאביו בכל הזדמנות אחרת אמר מה שהוא חשב באמת וחלק מהבנים לא אהבו זאת

היחס של ר' שלמה זלמן לחיילים ההרוגים היה ידוע מאז קום המדינה, בכל השנים הוא חזר ואמר - ויש על כך הרבה עדים - שהנופלים הם 'קדושים' ודינם כצדיקים ונכנסים ישר לגן עדן, אלו המילים שר' שלמה זלמן חזר על זה שוב ושוב, והיה גם מי שבספר סיפר כי ר' שלמה זלמן אמר לבחורים שרצו לנסוע לקברי צדיקים כי עדיף לגשת להר הרצל להתפלל לצד קברי ההרוגים הם קדושים, אבל מילים אלו צורמים לבניו שמואל ועזריאל ועוד מי שלא אוהבים את גישת האבא, הוא היה עבורם מזרחני'ק מדי

מה שמעניין, בחיי ר' שלמה זלמן הם לא העיזו להכחיש, אבל אחרי שהוא נפטר כשהוא כבר לא יכול להעמידם על מקומם הם מספרים סיפורי סבתא ומכחישים, או יותר נכון מגלגלים במילים, עזריאל אויערבך בלי שמץ של בושה מבקש לשנות דברים, אבל מפחד, אז הוא מודה כי החיילים קדושים, אבל לא רוצה לאשר כי אביו אמר את הדברים, מפני שאז עליו להתבייש מן הקנאים

אז קחו שיחה שהתפתחה בין מי לעזריאל בענין הזה:

השואל: עוד שאלה אני שמעתי משהו סיפר מעשה בר' שלמה זלמן רציתי לשאול את הרב אם זה נכון, שהיו בחורים שרצו ליסוע לקברי צדיקים והגרש"ז אמר למה ליסוע לצפון? יש פה בהר הרצל קדושים, רציתי לשאול את הרב אם זה נכון? הגר"ע: יש שם קדושים! השואל: מה? הגר"ע: יש שם קדושים. השואל: יש שם קדושים? הגר"ע: אבל הוא לא אמר את זה, זה שני דברים. השואל: לפני זה לא היה? הגר"ע: הוא לא אמר את זה. השואל: הוא לא אמר את זה. הגר"ע: אבל יש שם קדושים!! השואל: היום יש בלבול מאוד, כל ה... הגר"ע: זה שיש שם קדושים זה ברור! אחד הנוכחים:איפה? הגר"ע: בהר הרצל אין קדושים?! אחד הנוכחים: בהר הרצל???? הגר"ע: א'פיינע יידן, יהודים "בשר חסידך לחייתו ארץ" מה הפשט? אפילו איך ווייס וואס אנשים... הוא לא אמר את זה. על דברים משונים לא צריך לחזור. אחד הנוכחים: מי שנהרג במלחמה נקרא קדוש? הגר"ע: הוא בא להציל אותך


אתם רואים איך שהוא גלגל עם המילים, כי ממה נפשך, אם יש שם קדושים אז מה מפריע לו שאבא שלו אמר כי יש שם קדושים ולכו תתפללו שם תחסכו שעות של ביטול תורה, מדוע הוא צריך להכחיש זאת, ההגיון אומר כי אם יש שם קדושים אז ר' שלמה זלמן חיפש איך לחסוך לבחורים זמן ואמר להם כי הקדושים בהר הרצל הרבה יותר קרובים לישיבה - קול תורה בבית וגן בירושלים - ואז תרוויחו עוד שעות של לימוד התורה

אבל, זה לא מסתדר עם הקנאים, וגם לא עם 'הקנאים החדשים' מבית המחבלים, אז הוא משחק במשחקי מילים, ומבזה את אבא שלו

בן החייט שנהפך לאדמו"ר מביא למירון בריונים לדחוף את הקהל להרגיש שהוא 'רבי'

מאת מירונער

זקן בשם יחזקאל רוט האיש הזה קנה בבית במירון  מאז נקרא האדמו”ר מקלסבורג [לא בירה קלסבורג] למרות שאביו היה חייט פשוט, הוא כבר אדמו”ר ‏ופועל ישועות בקרב הארץ [האדמה]

אבל עד כאן לא מפריע לאף אחד, שהזקן הזה הולך כל השבוע עם שטריימל במירון, כל פעם שהוא מגיע לארץ הוא מלביש בגדי שבת ירושלמים ושטריימל, מה לעשות הזיקנה קפצה עליו , והוא מרגיש במירון כמו בשבת 

אבל למה כל שנה שאותו זקן נכנס לציון הרשב”י במירון הוא שוכר מסביבו 50 פרחחים פושעים חסידי סאטמאר  [בל”ג בעומר הם רוקדים במירון בלילה ואחרי זה נוסעים לחגוג בבתי מלון באילת], ואותם פושעים דוחפים מסביבו עד שנכנס למערה ומשם לציון , והזקן הטיפש הבן של החייט יחזקאל רוט עומד ליד הציון שעה ולאף אחד אסור ח”ו לנגוע בו מרוב קדושה 

יחזקאל מה אתה חושב בזה שאתה דוחף ופוגע ביהודים שבורים שבאים למירון להתחנן לישועה, בזכות הדחיפות לך יהיה ישועה,  כמה פעמים ניגשתי לפני ל”ג בעומר ואמרתי לך שתזהר לפגוע ביהודי בדרך העולה למקום הקודש לציון באתרא קדישה מירון , אבל כנראה תאות הכבוד חשובה לך יותר מהכל 

צא טמא ממירון , המקווה שלך שאתה לוקח 30 $ כניסה בל”ג בעומר מלא פריצות וזוהמה, ואל תשחק משחקים

הפעם לימדו לקח את משה צורן שכל כתבותיו עם פרי דימיון מפותח

מאת חב"דניק

קוראי המודיע רגילים במשך שנים לקרוא את כתבותיו של משה צורן ליטאי משכונת רמת
אלחנן שכתבותיו הם במקרה הטוב פנטזיה ובמקרה הרע שקרים מצוצים. הוא יכול לתאר
לך מושב כאילו הלך שם ולא היה ולא נברא והציבור ממשיך לאכול את הכתבות שלו במשך
שנים. בעיקר אוהבים את הכתיבה למרות שלא מאמינים למילה אחת שהוא כותב.
הפעם צורן נפל בענק ובמקרה של האסון בהלויית הרב וואזנר הוא ניפח סיפור עם
משפחת נוישטט והאלמנה שם דרשה לפרסם הכחשה גורפת על הפגיעה  במשפחה. מי שקורא
את ההתנצלות מבין עד כמה חמורה וחריפה הבעיה של צורן שבמשך שנים מעוות את
ההיסטוריה.

אגב, נוהג מעניין של משה צורן להשמיט את חב"ד בכל מקום ועיר שהוא עושה כתבה גם
כאשר שהוא מדבר עם שלוחי חב"ד, כמסורת הליטאית שלו הוא מצנזר ופוגע ומייחס
לאחרים פעולות של חב"ד

משפחת קנאים בבית שמש חזרו בשאלה

לכבוד הרב חיים שאולזון שליט"א

משפחה שלימה עם חמישה ילדים מטובי המשפחות של הקנאים מהעדה החרדית וסאטמאר עזבה מיד לאחר הפסח את ביתם בקרית הרמ"א ועברו לעיר חילונית ידועה וחזרו בשאלה הבעל ואשתו פלוס חמישה ילדים.
יש מידע על עוד כמה שבדרך ועוד הרבה מתלבטים שלא יודעים איך לעשות את הצעד.
ולמרבה הפלא כולם מחוגי העדה החרדית בבית שמש!!!!
עד שהעסקנים המטורפים לא יבינו שהמלחמה המטופשת של תעודות החבר בעניין האינטרנט ותליית הטלאי הצהוב על תיבות הדואר ופרסום מטורף כל היום למי שעדיין לא חתם על תעודות חבר עד שזה לא יפסיק אתם רק תייצרו עוד ועוד חוזרים בשאלה ובכמויות של משפחות שלמות כולל הילדים שיברחו מהגטו המלחיץ עם שנאה מטורפת לדת וליהדות.
כל גדולי המחנכים יודעים את הכלל הידוע עם ילדים אם תתנהג אליהם כמו שוטר הם יהיו עבריינים ואם תתנהג אליהם כמו אדמור הם יהיו חסידים שלך ויאהבו אותך ויקשיבו וישמעו אליך. והכלל הזה תקף גם למבוגרים ובפרט בדורות אלו השפלים עם כל הנסיונות המרים והקשיים מבית ומחוץ כמה שצריך להיות חכם ולא לדחוק יתר על המידה כי היום לכל צוציק יש לאיפה לברוח ויש לו מי שיתן לו במה וסיפוק

תזכורת למי ששכחו:


מכתבים קצרצרים


התעלמות 'יתד נאמן' ו'המבשר' מתקיפת הקצין במאה שערים פשע!!!
אני מבין את הפוליטיקה, הם לא רוצים להסתכסך עם מי שעומדים מאחורי המאבק נגד החרדקי"ם, וכאן הבעיה, בניגוד לרושם שנוצר כאילו מדובר בחיות ממאה שערים מי שהם חדלי אישים תת אנוש, יצורים מפוקפקים גם בחברתם, מדובר במי שעברו כבר מזמן את כל הגבולות ורבים וטובים טעו כאשר טענו כי אין להתייחס אליהם, נכון שמצד אחד זה חכם לא לתת להם יותר מדי תשומת לב, אבל מאידך כשהדבר גובל באלימות אסור לשתוק, חייבים לרוצץ את ידיהם ורגליהם, זכותו של כל אחד להביע את דעתו ועמדתו בכל נושא וענין אבל בכתב או בעל פה, ולא יותר מזה, להרים יד על יהודי אפילו חילוני ושיהיה ציוני מזרחיסט או אגודיסט אין זה משנה מי, הוא פשע, ומי שנוהג כך חייבים לשבור לו את ידיו ורגליו, את אלו יש להשליך בבית הסוהר ומיד. הבעיה כאן היא, שלא הם אלו שעומדים מאחורי המאבק נגד החרדקי"ם, הם המוציאים לפועל של מי שמקורם בבני ברק וגם בירושלים העומדים מאחורי מאבק שכל כולו רשעות, הם אלו שהובילו למצב הזה ואסור לשתוק להם על כך

את המאבק נגד החרדקי"ם מובילים במשותף מחבלים שונאים וירושלמים
הגיע הזמן לומר את האמת המרה גם אם היא כואבת, ובזה תבינו מדוע 'המודיע' כתב נגד ואילו 'המבשר' ו'יתד נאמן' העדיפו להתעלם. מי שעומדים מאחורי המאבק נגד החרדקי"ם הם שונאים מחבלים וירושלמים, לא אכנס כאן לשמות, אם נצטרך נפרסם אותם, מפני שהתרענו כבר מזמן כי הם עושים מעשה חמור שיוביל לרצח ושפך דם, והם חשבו שהם חכמים יותר וכי ישמרו על גבולות, הם שכחו כי מאבק מן הסוג הזה גם אם הכוונה באותה שעה היתה עניינית, - גם אם לא נסכים עימה - ברגע שהיא מתגלגלת היא יוצאת מן הידיים שלהם ועוברת לידי חיות ממאה שערים, ואז אין עוד שליטה, כפי שקרה ביום שישי לקצין במאה שערים, וכפי שקרה לאברך בבית שמש לפני שבועים, איך שמאות התנפלו עליו ירקו בפניו וכמעט רמסו אותו, לולא היו לא רחוק שוטרים הם היו מכים אותו מכות רצח. אותם מי שעודדו את המאבק נגד החרד"קים הם יריבים שותפים שבענין זה שלמים זה עם זה, הם ביקשו למחות נגד חוק הגיוס, ולא קלטו כי השתמשו בנשק חם מדי, כזה שקשה יהיה לעצור אותו ביום מן הימים

הפעילות הזו פוגעת בתיקון 'חוק הגיוס' לא נתפלא אם נפסיד את המערכה
מטרת המאבק הזה היה נגד 'חוק הגיוס' להוכיח כי לפיד וחבריו השיגו את ההיפך ממה שביקשו, אבל מה שבטוח ברגע שמתקנים את החוק אין עוד ענין להלחם בחוק. ההיפך, יש לעודד את האברכים שיעשו את הנכון על מנת שמי שרוצה ללמוד יוכל ללמוד בלי בעיות, ולשם כך חייבים להרגיע את הרחוב, מפני שכל פעולה כזו מחזקת את היאיר לפיד החדש בקואליציה הנוכחית ששמו כחלון שאינו רוצה לתקן את החוק, ופעולות מן הסוג הזה עוזרים לו ומקשים על ראש הממשלה וחברי הליכוד להצטרף לחרדים, מפני שהציבור שלהם זועם על שתיקת החרדים המאפשרים ליצורים הללו לעשות כאוות נפשם

אסור לאפשר לקנאים להשתלט על מאה שערים - אדרבה לשלוח לשם חיילים ולעצור את הפוגעים בהם שיישבו בכלא צבאי שנים
בן דודי ר' ישראל גליס יצא בהתקפה על הקצין שהגיע למאה שערים בטענה כי למקום הזה אסור להכנס ואף כתב על עצמו כי הוא מפחד להכנס למאה שערים מחשש שיפגעו בו. אני שומע זאת בפעם ראשונה וזה חמור מאוד, שהוא כיליד ירושלים, ומאה שערים היה הבית השני שלו לא יכול להכנס למאה שערים מפני שהוא מפחד מאותם יצורים מתועבים. - הסיבה שאני מכנה אותם מתועבים, בגלל האלימות, ולא בגלל הדעות ההשקפות והשיטות שזה מותר לכל אחד להאמין במה שהוא מאמין גם אם השקפתם ושיטתם עקומה - בשל כך בלבד חובת המשטרה ורשויות החוק לשלוח לשם חיילים ואדרבה שיפגעו בהם ולתפוס אחד אחד מהם ולהשליכם לבית סוהר צבאי שיתרקבו שם שנים עד אשר יבינו כי לא מרימים יד על אף אחד, וכי כל מי שינהג באלימות יקצצו לו את הידיים והרגליים ולא יאפשרו לו לשהות ברחוב חופשי. הם הקנאים מתלוננים נגד המשטרה ואחרים כי הם אלימים כשהם הסיקריקים והנטורים האלימים והכי אכזריים, ושיטיפו קודם לעצמם

אם לא יפעלו מיד נשלם מחיר כבד, מפני שדם ישפך
אם גם הפעם זה עובר בשקט בלי תגובה רצינית, תרשמו את אשר אני כותב כאן, כי בעתיד ישפך דם, יקרה הגרוע מכל, מפני שזו נותנת לגיטימציה לדברים, המחאה היא רק במילים ולא במעשים, הם התרגלו לכך ולא מפחדים יותר מאף אחד, רק מעשים יעבוד כאן, אין מנוס חייבים לצאת למלחמה ביצורים האלימים - חלילה אסור לפגוע באף אחד שאין לו עם האלימות - אותם צריכים לשבור אחת ולתמיד וזה אפשרי, מפני שאלו אחרי שיישבו שנים ידברו אחרת, מדובר בגרועים מחמאס, מפני שאנשי חמאס הם ערבים ואפשר להבין על מה שהם נלחמים גם אם הם לא צודקים. אבל יהודים שמשרתים את האוייב הם בוגדים ואת אלו יש להשליך לצינוק ולהרבה זמן, להרעיבם לענות אותם עד אשר יבינו כי בוגד משלם מחיר. שוב, מותר להם לחלוק על כולם אבל אסור להם לשרת אוייב ועל כולם אסור לנהוג באלימות, ומי שאינו קולט זאת יבין בדרך של ישיבה בכלא שנים

כל עסקן או רב שאינו קורא למלחמה נגד מי שעומדים מאחורי המבצע נגד החרדקים הם שותפים לדבר עבירה
עברנו את גבולות המותר, וכוונת שורות אלו למי שמשתתפים בבחירות לא לקנאים, מנהלי המאבק נגד החרד"קים שייכים למחנה הליטאי והירושלמי, הם חשבו כי עושים צעד נכון וטוב לעצור בעד המגמה של יאיר לפיד, אבל לא לקחו בחשבון כי משכו את החבל יתר על המידה, לא ידעו מתי לעצור ועתה הם נקלעו למצב שאחרים עושים את המלאכה והם יהיו אלו שיאשימו אותם בתוצאה. כבר מתחילת המאבק טעו כאשר התנפלו פיזית על אברכים שהלכו לצבא כשאילצו אותם להחליף בגדים, או כשלא איפשרו להם להכנס לבית הכנסת, אסור לשכוח כי האברכים הללו אינם הולכים לצבא מפני שזה רצונם, אלא מפני שאין להם ברירה אחרת, הם רוצים ללכת לעבוד לפרנס את משפחתם ואינם יכולים לעשות זאת בדרך אחרת, ובמקום לעזור להם, יורדים לחייהם ככה להפחיד אחרים, דבר שהוא אסור בתכלית האיסור מפני שאין דנים בנושאים האלו באופן כללי, אלא לכל אחד דין משל עצמו, מי שאינו לומד מי שהכולל כל יום זה בשבילו בזבוז, כי חוץ מלשתות קפה ולעסוק בנייעס הוא לא עושה שם יותר, אחד כזה מצוה שיילך לכמה חדשים לצבא ויילך לעבוד. לא כל אחד מסוגל ויכול לשבת בכולל, ואת אלו חייבים לעודד שיילכו לצבא ולעבוד מפני שכל עוד שהם חלק מן הכוללים הם מוציאים שם רע לכוללים בכלל ואז גם אלו שמתאימים וצריכים לשבת בכולל סובלים מכך. רוב רובם של המכונים חרדקי"ם עשו זאת בהוראת רבותיהם, וכל מי שפוגע בהם הוא רשע וגס רוח, שיטיף מוסר קודם לעצמו. ראשי הציבור חייבים לצאת למלחמה באותם מי שעומדים מאחורי הענין הזה ולעשות לו סוף, אחרת נגיע למצב שנפסיד הכל, כל מה שביקשו העומדים מאחורי המאבק הזה להשיג הם יפסידו בגדול

אמש ב'מרכז החדשות'

סוף שבוע של רצף אירועי טרור נגמר בפיגוע דריסה סמוך להר הזיתים. שוטרת בת 20 נפצעה בינוני ושני שוטרים נפצעו קל. אבנים הושלכו אל אמבולנסים וגם אל מכונית ראש העיר ניר ברקת. הפרות סדר באזור. הערב חיסלו לוחמי מג"ב מחבל שדקר לוחם. שבתי בנדט מ'וואלה' מסכם.

א', מ"מ בגדוד החרדי בגבעתי, הותקף בידי חרדים קיצוניים. הם תקפו את הרכב שבו ניסה להימלט וניפצו את שמשתו."ניסו לבצע בו לינץ'".

אבא טורצקי בראיון: "יש שתי קבוצות שמנסות לגרום  חילול השם בכל דרך ונזק  לציבור החרדי, אלו טרוריסטים! הקיצונים הללו תוקפים רבנים וח"כים חרדיים. "זהו אותם פורעים ואותו מקום בו הותקפו ח"כ גפני והרב אלישיב זצ"ל".

האסון בנאפל כתב חדשות 2 מדווח על עוצמת רעידת האדמה ועל הישראלים שנמצאים שם

האם שוב חיזבאללה יתקוף את ישראל? לפי פרסומים זרים ישראל תקפה שוב בסוריה. הכתב אלון בן דוד מערוץ מדווח.
מרכז החדשות0506000301
‏‎0502724949‎

מבזקים - מפה ומשם


הרב בעדני הבוקר לאחר התפילה , אני שוקל לפרוש מעשיה ציבורית.
מקורבי הרב מספרים כי אתמול הגיע לאוזנו של הרב  כי מי שינהל את הרשת ויהיה אחראי לחינוכם של ילדי ישראל הוא אדם שעשה מעשה נבלה ופירק משפחות בר מינן.
הרב העביר מסר לדרעי כי לא הגיע אליו בכלל להתיעצות בדבר החלפת המנכל, ולא ניתן לתת לאדם כזה להתעסק בחינוך ילדי ישראל

זעם רב בקרב אנשי הפלג הירושלמי נגד עיתון המודיע במסרון שפרסמו הבוקר נכתב: "מדוע כשהמשטרה מתנהגת באלימות נגד חוסמי כבישים לא נשמע שום אות מחאה נגד המשטרה מעיתון המודיע ורק כשכמה נערים תקפו חייל שהוא ביהרג ואל יעבור ודינו מיתה נזכרים לבלרי עיתון המודיע להרים קול מחאה

חיבור לקבוצות: 'ביזנייעס': יו'ר ש"ס אריה דרעי: "יש גבול! תקיפת חייל צה"ל ע"י קיצונים יהודים היא מעשה טרור. נעשה היום מעשה חמור ואני דורש מהמשטרה לעשות הכל כדי להביא את אותם פושעים לדין לאלתר.

חיבור לקבוצות: בעריש פילמר בטוויטר: ‏קורטוב צומי וכותרות שליליות על המגזר החרדי, זה בדיוק מה שרצה הטיפש הסורר ממאה שערים.

חיבור לקבוצות: גורם ב'יהדות התורה': "מדובר בקבוצה קיצונית שאלימה לחברה החרדית יותר מלציבור הכללי. זהו אותם פורעים שפגעו בגפני ומקלב. המשטרה נוהגת עימם בסלחנות ואף עומדת בקשרים עם חלק ממנהיגיה".

חיבור לקבוצות: ח"כ יעקב ליצמן: "תקיפת חייל בידי קיצוניים מהווה קו אדום שיש לגנותו בכל פה. שימוש באלימות מכל סוג שהיא הינו מעשה פסול וחילול ד'. על המשטרה למצות את הדין עם התוקפים

משרד החוץ: מניין ההרוגים באסון רעידת האדמה חצה את ה-2,500 ועלול להמשיך לעלות.

רינה מצליח ב'ערוץ 2': "גלעד ארדן כועס ומתוסכל. גורמים בליכוד אומרים שהוא שוקל את צעדיו. האם יעשה מעשה ישראל כץ ויאיים על נתניהו כדי לקבל את החינוך?".

אריאל אטיאס ב'קול חי': "בסוף המו"מ ידה של ש"ס תהיה על העליונה. יש לנו מחלוקת אידאולוגית עם הבית היהודי, אבל עבדנו איתם בממשלות העבר. שר חינוך הוא לכלל ילדי ישראל, גם לילדי מעיין החינוך התורני".

 עידו בנבג'י בטוויטר: עכשיו כשמשרד הפנים מצומק, דרעי רוצה את התחבורה וההתנגדות של ישראל כץ לא כל כך מעניינת אותו.

'ערוץ 10': שמעון גפסו הודיע שהוא חוזר למשרד ראש העיר כבר מחר בבוקר. מבדיקה של סניגורתו פנינת ינאי מתברר שאין נגדו השעייה בתיק השני.

גואל ועקנין ב'קול חי': נתניהו הפנים את האיומים של ש"ס בתקשורת ושולח הערב את מקורביו לשבת עם דרעי.

 גואל ועקנין ב'קול חי': מתיחות בין יהדות התורה לראש הממשלה בגלל חזרתו מסיכומים בקווי היסוד בעקבות התנגדות של כחלון.

'ערוץ 2': בנק הפועלים במגעים מתקדמים עם אהוד ברק על מנת שיחליף את פרס.

שיף ב'בחדרי': בליכוד מציעים הקמת ועדה משותפת לחרדים ולבית היהודי, עם נציג של ראש הממשלה, שתפתור מחלוקות לאחר הקמת הממשלה

גורמים רשמיים בנפאל דיווחו כי מניין ההרוגים ברעש האדמה עלה ל-2,336 בני אדם, מהם 2,263 בנפאל.

ברסלב נייעס: וייקרא שמו בישראל -  'יוסף חיים'. מעוז שוקרון חסיד ברסלב מבית אל, שבנו נהרג לפני כשבוע בתאונה קשה ערך היום שמחת ברית לבנו הפעוט שנולד לפני התאונה, לדבריו בשמחת הברית: "המעבר בין האבל לברית, זו הרגשה מיוחדת - קיימת שמחה עצומה בלב, ואמונה חזקה", עוד הוא הוסיף ואמר לאחר הברית: "עוד מעט אנחנו חוזרים לשבת 'שבעה', אבל השם יתברך נותן לנו את הכוחות לעבור את זה בצורה הטובה ביותר".

גואל ועקנין ב'קול חי': מתיחות בין יהדות התורה לראש הממשלה בגלל חזרתו מסיכומים בקווי היסוד בעקבות התנגדות של כחלון.

'ערוץ 2': בנק הפועלים במגעים מתקדמים עם אהוד ברק על מנת שיחליף את פרס.

שיף ב'בחדרי': בליכוד מציעים הקמת ועדה משותפת לחרדים ולבית היהודי, עם נציג של ראש הממשלה, שתפתור מחלוקות לאחר הקמת הממשלה

להמשך המבזקים כנסו כאן:

מגזין הלילה של הנייעס החרדי:

דברי עדני מתנדב יחידת האופנועים של איחוד הצלה בראיון מזירת הפיגוע: "ראיתי  שני שוטרים פצועים שרועים על הכביש, הרכב עלה על המדרכה ופגע בהם. כבר בדרך למקום הותקפנו באבנים ומכל הבא ליד, מתנדב שהגיע בהמשך חטף אבן. בכדי לצאת משם היינו זקוקים לליווי משטרתי". ואיך תושבי ירושלים מתמודדים עם סכנת פיגועי הדריסה?

אלי ברץ תלמיד ישיבת בית אורות בראיון:"רכב דרס מספר שוטרים, יש כאן המולה גדולה מאוד. מאז חטיפת הנערים השטח התחמם, וכעת החמרה נוספת, כעת שוטרי מג"ב תפסו עמדות בתוך הישיבה שלנו!". ואיך הם מצליחים ללמוד בישיבה מוקפת בערבים?

חזקי ליפשיץ שליח חב"ד בקטמנדו בראיון מנפאל:"באמצע קריאת התורה החלה רעידת אדמה חזקה, שמענו בניינים מתפרקים מסביב, מיד ברחנו החוצה, הרבה מאוד ישראלים הגיעו לבית חב"ד בכדי לחפש  מחסה, יש ישראלים פצועים ויש עוד רבים בהרים שאין איתם קשר עדיין". ומדוע האירועים הללו רודפים את נפאל שוב ושוב?

אבי שיף בראיון:"בנט הפנים שלא יקבל את משרד החוץ ולכן דורש את משרד החינוך!  המחלוקת מול ש"ס בנוגע למשרד הדתות לא נפתרה. מחר צפויה פגישה של הליכוד עם יהדות התורה ועם מפלגת כולנו". ומה ההבדלים בין פירון לבנט בתפקיד שר החינוך?

חיים גריידינגר מעריב סופשבוע בראיון: הרצון של ש"ס והבית היהודי לשלוט במשרד הדתות נובע מהיכולת של המפלגה השולטת בתיק להשפיע על מינוי רבני הערים ברחבי הארץ. מה ההבדל בין ההתנהלות של מרגי לזו של בן דהן בקדנציה האחרונה? מה יש בדתות שאין בתיקים כמו התחבורה או החינוך? והאם גם הפעם תבלוט פעילות הנציגים החרדים כלא מגזרית?

משה הלר ידיעות ירושלים בראיון: הרב משה יוסף הגיש בקשה להרחבת בנין המשרדים של כשרות בית יוסף בשכונת בית הכרם, בין היתר לצורך מגורים לשם כניראה תעבור המשפחה. מי מתנגד ומדוע?מתי עברה לשכונה עדינה בר-שלום, ומדוע הגעתה לא עוררה התנגדות? ואיך מוגדרת השכונה הותיקה בירושלים?

יועץ התקשורת משה פרידמן בראיון סוער:"מה האירוע של תקיפת החייל במאה שערים קשור אלינו?  למה חברי הכנסת החרדים צריכים לגנות, מדוע כשפורץ פורץ לבית בבת ים ראש הממשלה לא מוציא הודעת גינוי? מדובר בעבריינים, הם תקפו את הרב אלישיב ואת ח"כ מרגי וח"כ גפני שנחלץ משם בשן ועין!  זה צריך  להיות נתון לטיפול המשטרה! אנחנו לא אמורים לגנות כל מי שלובש חולצה לבנה, חליפה שחורה וכובע!". וכיצד צריך להתמודד עם העבריינים הללו?

ישי לפידות בראיון סוער: מי שתקף את הקצין ביום שישי אלו לא דתיים ולא חרדים. צריך לשים אותם בכלא להרבה מאד זמן. האם הגינוי של חברי הכנסת משרת את התקשורת? והאם קיים בציבור החרדי פחד מהקיצוניים?

להאזנה: 055-980-8000 או מכשרים: 054-981-3720

קו המהדורות המרכזיות גם מכשרים 053-7529-253


הרב ברלנד נעצר על מהירות מופרזת


רכבו של הרב אליעזר ברלנד נעצר בדרך לאמסטרדם על נהיגה במהירות מופרזת. הרב ונהגו עוכבו במשך שעה וחצי ולא הורשו לצאת מהרכב. לאחר ששילמו קנס שוחררו

קצה חוט לשאלה א' מיהו הברנש???למערכת הגיע תמונה ישנה של הברנש באשתאול בעקירת מערת הקבורה.
וכן תמונה איך שהוא בורח מיד אבשלום.

תורמים לישיבה ומעבירים ל'הגפן' מי התיר?

לכבוד הרב חיים שאולזון:
הנני פונה אליך בשם אחד הנדיבים בארץ בנוגע לסערה המתחוללת בימים אלה בישיבת 'אורייתא' בראשותו של הגר"ח שמרלר שליט"א

מדובר בסערה שהחלה לאחר שהתגלה כי ראש הישיבה הגר"ח שמרלר פועל מאחורי גבו של מקים הישיבה הרב דוד שפר שליט"א, ואסביר במה מדובר. 
ישיבת 'אורייתא' שקמה במטרה לתת תשובה לבחורים מבוגרים המחפשים מנוח לנפשם הגיעה למצב כספי קשה ובעקבות כך הוחלט על העלאת שכר הלימוד לסכום אגדי של 1,000 ש"ח בחודש לכל הורה בנוסף מקים הישיבה הרב שפר שליט"א שהוא גם אבא לילדים לקח על עצמו את נושא החובות ע"י גיוס תרומות מחו"ל ומשאר העולם עבור הישיבה מעטירת הזכויות, מה שגרם בפועל לכך שהרב שפר שליט"א כמעט אינו נמצא בארץ. 
לאחרונה הקים הגר"ח שמרלר ארגון למטרות רווח בשם 'הגפן'. ארגון שמטרתו לשדך בחורים מבוגרים עם בנות ישראל המבוגרות. הארגון הוציא לפועל מספר מצומצם של שידוכים אך כבר בשלב הקמת הארגון נשכרו משרדים מפוארים לצורך הפעלת הארגון למרות שהארגון מופעל ע"י שדכנים חיצוניים אשר אינם צריכים משרדי פאר, מחשבים וציוד יקר נוסף. בחודש האחרון פנה הגר"ח שמרלר להורי אחד הבחורים שמתגורר בחו"ל והצליח להוציא ממנו תרומה לישיבה בסך של כמה עשרות אלפי דולרים (שזה בערך הוצאות של ארבעה חודשים) אך להפתעת מנהלי הישיבה הכסף לא הוזרם לקופת הישיבה אלא לקופה של ארגון 'הגפן'. 
וכאן נשאלת השאלה. האם הגיוני להזרים כספים שיועדו לישיבה מלכתחילה לארגון חשוב ככל שיהיה במקום לקופת הישיבה שמקימיה מכתתים רגליהם בלי הפסקה בחו"ל?  
האם הגיוני לקחת סכום של עשרות אלפי דולרים לארגון פרטי בזמן שבוגרי ותלמידי הישיבה חתומים על הוראות קבע ופועלים לגיוס כספים כל השנה למען הישיבה??? 
רק אציין כי אין בכוונתי לזלזל חס וחלילה בגר"ח שמרלר שהוא תלמיד חכם גדול בפני עצמו אך הצעד הזה מעורר אי אמון בישיבה מצד לומדי הישיבה ומצד מנהלי הישיבה.

ברכת מזל טוב ממפלגת "בני תורה" בעיתון המפלגה הציונית "הפלס" לאיש סודו ויד ימינו של כ"ק אדמו"ר מסאטמאר שליט"א


מחאה על זלזול בתלמיד חכם

זה מה שפרסמת אתמול
"אתמול הייתי בב"ב בהספד על רבי חיים גריינמן בדרכי איש ודיבר שם איזה ראש ישיבה בשם בן שלמה שנשמע על העברית שלו שהוא מזרחיסט שנשרף והוא סיפר שם על איזה דיון הלכתי שהיה בין רח"ג ור' אברום שפירא שהיה רה"ר ובן שלמה כינה אותו אחד שהיה קצת ת"ח ואמר שהיה למדן שטחי יחסית לרח"ג ואני אומר איך יתכן שדווקא בהספד לרח"ג שסבל מתופעת ביזוי הת"ח הליטאית אתה בא להספיד אותו כך לא מגדילים אחד ע"י ביזוי השני וזו גם המחלה של כל המזרחיסטים שהתחזקו תמיד הם מנסים להראות שהם באמת חזרו בתשובה"

-לכבוד איש רב פעלים
לא מכיר את בן שלמה הנ"ל, אבל ככל הנראה אם קרא לא שנה, ראה בספרו של מרן הרב שפירא זצ"ל מה שכתב עליו החזו"א, מכוון לאמתה של תורה, ויש לציין שרח"ג למד בחברון בתקופתו של מרן (למרות שהיה פער שנים גדול), אמר למרן זצ"ל שהחזו"א רוצה להכירו וככה הוא נסע אליו והכירו. אני אישית שמעתי ממרן זצ"ל שהוא אכזבה של החזו"א שרצה שייכנס ללמד בפונוביז' אבל חכם עדיף מנביא והוא הלך לישיבת מרכז הרב, שם הוא למד ולימד כפי אמיתה של תורה ולא היה תלוי בפוליטיקות של שועלים קטנים
אחד מהת"ח שהרב שפירא טיפח ובסוף ערק למחנה של הרח"ג הוא ר' יענקלה פרידמן, שהיה ר"מ במרכז הרב, וכיום הוא מראשי תפרח - סתם לידיעה כללית
בכבוד רב
תלמיד מרן הגר"א שפירא זצ"ל

'המודיע' מגנה את התוקפים


הקנאים חשודים על עבירות חמורות

לכבוד מערכת בעולמם של חרדים

כל אותם חדלי אישים שמידי פעם אנו שומעים שהצליחו להגשים את עצמם בתקיפת חייל מזדמן הינם אוכלי חינם שהקשר בינם לדת הינו על בסיס תועלתניות בלבד.הם בודאי חשודים על חילול שבת והוצאת זרע לבטלה וכל מעשיהם למען כסף. הם לא מייצגים באמת אפילו לא את השיטה הקיצונית ביותר ביהדות הרצויה לפני ה'. מן הראוי לכלאם בהרעבה עד שיתאיידו

הנטורים וחמאס אותו דבר

מאת יעקי פרבר

במאה שערים יש קבוצה שדומה לפעילי חמאס, שתיהם שונאים חיילים ורוצים להרוג אותם, קיצוני מאה שערים לא עובדים, כל היום מסתובבים באפס מעשה. הם חיים מהפגנה אחת לשניה. אין להם בעיה לשבת בכלא, כי הם לא מפרנסים את המשפחות שלהם. הם מסתובבים בחוסר מעש. לכולם יש משפחות עם לפחות 15 ילדים. הם לא מכירים את הילדים שלהם. כי רובם נעצרים לעיתים קרובות. הילדים שלהם גדלים עם שנאה בעינים לחיילים בדיוק כמו ילדי עזה.

הילדים שלהם חוץ מלצעוק שאבעס נאצים.ועוד שלל קללות לא יודעים שפת בני אדם, ילדי חמאס וילדי קיצוני מאה שערים יכולים להשתתף בקייטנת הקיץ אין הבדל אידיאולוגי בין החמאס לקיצוני מאה שערים. שתיהם מאחלים מוות לחיילים. שתיהם רוקדים על דם החיילים. שתיהם מעודדים פיגועי דריסה. שתיהם נהנים כשאזרחים נהרגים בפיגועים. זה אותם חלאות שקיללו את הרב אלישיב זצ"ל, ושרפו את תמונת הרב עובדיה

כל פעם שיש מקרה של התפרעות במאה שערים, או שריפת פחים או ניפוץ רמזור או זריקת אבנים על שוטרים או קללות  ואיומים על כחות הבטחון, לנתק את המים והחשמל במאה שערים ל 3 שעות

המשטרה צריכה לעצור אותם, ובהליך מהיר להכניס לכלא כל מתפרע ל 6 חודשים

מי זוכר עוד את מוטי גרבר


קראו עצרה


בית חב"ד פועל להצלת היהודים במקום

video

קריאתו הקדושה


שבת מברכים סיון


פארייד הענק


אורח הכבוד לכינוס השלוחים האיזורי הט"ז בפריז צרפת: הרב חיים יהודה שי' קרינסקי

אורח הכבוד לכינוס השלוחים האיזורי הט"ז בפריז צרפת: הרב חיים יהודה שי' קרינסקי
 
ביום ראשון ז' אייר יתקיים הכינוס השנתי הט"ז בסמיכות לב' אייר בהשתתפות קרוב למאה וחמשים שלוחים בפריז והסביבה. הכינוס יתקיים במוסד חי' מושקא, בשעות הבוקר ידנו השלוחים בקבוצת בנושאים העומדים על הפרק ובמיוחד על הבטחון והפעולות עבור הצעירים שבשנה האחרונה מתפתח וגודל.
 
הנושא של הסנדא כללית  מהפכה הצרפתית "למעליותא" שליחותו של הרב שמואל ע"ה אזימאוו. תחילת השליחות,יחידויות, זכרונות-עדויות
 
הבנקט יתקיים בערב ואורח הכבוד שיגיע במיוחד יו"ר מרכז לעיני חינוך, מחנה ישראל ועוד, חבר אגודת חסידי חב"ד העולמית, חבר המזכירות. הרב חיים יהודה שי' קרינסקי. וכן ישתתפו כמה וכמה עסקנים מהקהילה, ובמשך הערב יראו השלוחים וידיאו על פיתוח המוסדות בשנה האחרונה
 
הכינוס מאורגן ע"י הבית ליובאוויטש בהנהלת האחים השלוחים ר' מנחם מענדל ור' לוי יצחק שיחיו אזימאוו בהשתדלות וועד הכינוס שיחיו
 
מצו"ב תמונה מלפני שנתיים

ניגון שיבנה בית המקדש

video

הטיפ היומי


הוידאו היומי

video

*סיכום השיחה היומית*


1) הוראה ממ"ש בתחילת פ' קדושים "קדושים תהיו כי קדוש אני וגו'": כאו"א מישראל צריך להתנהג באופן של "קדושה" - "קדושים תהיו", וכאשר בא מישהו לבלבל אותו ואומר לו כיצד יכול הוא להתייצב כנגד אווירת ה"חולין" שבעולם כולו מסביבו ולהתנהג באופן של קדושה - באה המענה בתורה: "כי קדוש אני" - הקב"ה נותן לכאו"א את כל הכחות הדרושים למלא את תפקידו ושליחותו בעולם ע"י ההנהגה באופן של קדושה, ובאופן של "הנה ה' נצב עליו" - ה' בעצמו נמצא עם כאו"א וכו'. 2) א' הלימודים ממצות ספה"ע, שסופרים את הימים, וכל יום היא מצוה בפ"ע, ומברכים ע"ז, ש"ספירה" מורה על חביבות הדבר – הוא יוקר הזמן. ולדעת שיש לכ"א הברירה האם לקשר את היום עם "אשר קדשנו במצוותיו" או לא. ויה"ר שתדעו את היוקר של כל יום, ושכל יום הוא "עולם" בפ"ע (מצוה בפ"ע שמברכים ע"ז), ולנצלו במילואו (ולא לדחות למחר). וההתבוננות בענין זה "אליבא דנפשי'" תביא הטבה או שינוי (אם צריך) בעבודת ה'.
1) משיחת ח"י ניסן ה'תשד"מ
2) משיחת אור ליום ועש"ק פ' תזו"מ , ה' אייר ה'תשל"א, להתמימים שי' החוזרים לאה"ק ת"ו

היום יום ז אייר - בציור


היום יום ז' אייר


ווארטים


״עבור אדם מאמין, בורא עולם זה כמו חמצן - הוא לא יכול לראות אותו, אבל גם לא יכול לחיות בלעדיו״.

״אהבה, היא שפה מיוחדת, כולם דוברים אותה, אבל רק הלב מבין אותה״

מנהג העולם שכשגומרים עם מישהו אומרים לו:כל טוב: וזה הגימטריא של 67

יצחק יוסף תומך במועמדות הילארי קלינטון לנשיאות ארה"ב בגלל שהיא אשת חבר

הורי ילד אחד רצו לדעת מה יצא ממנו כשיגדל.
הם שמו על השולחן מאה דאלאר, כרך תלמוד ובקבוקון וואדקא והחליטו ביניהם: אם הבן יקח את הגמרא סימן שיהי' רב, אם יקח  את הכסף כנראה שיהי' איש עסקים, אבל אם יפנה לבקבוק ח"ו יהי' זה אלקאהאליסט נעבעך...
הילד נכנס,  שם בכיס את השטר, רוקן את הבקבוק והתיישב מתנענע ליד הגמרא הפתוחה.
נעצו ההורים את עיניהם אחד בשני ואמרו בקול אחד: זה כנראה יהי' חב"דניק

מי ששכח לחגוג באחד באפריל ובאחד במאי יוכל בדיעבד להשלים בכ"ט בנובמבר.

אשה התקשרה ליונה מצגר ושאלה אותו אם החתול שתה מהחלב האם יש בעיה מצד בשר בחלב ואמר לה באיזה צבע החתול אמרה לו שחור אמר לה אז תפני ליצחק יוסף

מי ששכח לאכול סעודת יו"ט ביום העצמאות יש להסתפק אם יוצא ידי חובה אם ישלים סעודתו בכ"ט בנובמבר ויאכל ללא ברכה.

 חבדניק אחד נהיה חתן אצל חזונאישניק ואסר עליו חמיו שלא לישון בסוכה. מה עשה ישן בסוכת חמיו מתחת למיטה שיש בה שיעור עשרה טפחים לשיטת האדמו"ר הזקן ואין בה עשרה טפחים לשיעור חזו"א.

 בריסקער אחד התחתן עם אשה מכת השאלים בבית היא עוטפת אותו בסדין שחור הוא צועק גיוואלד והיא אומרת לו מה קרה הרי אשתו כגופו והוא אומר לה לא רואים פה את הציציות.

במלחמת המפרץ כשהיתה אזעקה היו רצים לחדר האטום ומקשיבים לדובר צהל נחמן שי ואמרו אז כולנו ברסלב נכנסים לחדר אטום ומחכים לרבי נחמן.

ספרדי אחד נסע עם הילד שלו לאומן - הילד שואל את אביו אבא למה יש פה אשכנזים-האבא אומר לו שקט שקט גם רבנו היה אשכנזי-שואל אותו הילד איך זה יכול להיות הרי קראו לו נחמן?

בכפר של הלברנץ העלו על המוקד אשה שדיברה עם שכן בעברית. פתאום אחד הילדים בוכה. אחים שלו צועקים עליו שייגעץ תשמח והוא אומר הסתירו לי את המדורה

If I'm planning to go to the Tzion of the Divrei Yoel & to Tzion of the Beirach Moshe, can I just say that I'm going to the Satmar Tziyonim?

משולח קנאי אין לך מה לחפש כאן


שו"ת בין מזרחיסט וסאטמארי

מאת סאטמארער

מ'האט געפרעגט צוויי אינגלעך, א סאטמאר און א מזרח'ניק די פאלגענדע שאלות.
ווער איז אויפגעקומען מיט דעם חלום צו מאכן א מדינה?
סאטמאר אינגל: הערצל.
מזרחי אינגל : הקב"ה.
ווער האט אנגעפירט די מלחמת השיחרור און איר געווינען?
ס. א. בן גוריון
מ. א. הקב"ה
וועם דארף מען פארדאנקן פאר אלע שלעכטע זאכן וואס די מדינה האט געברענגט?
ס. א. די ציונים.
מ. א. אלעס קומט פון אויבן
וועם דארף מען דאנקן אויף אלע גוטס וואס די מדינה האט געברענגט?
ס. א. אלעס קומט פון אויבן.
מ. א. אלעס קומט פון אויבן.

מי הם עם הספודיקים?


הגאון רבי חיים מאיר הלוי האדמור החדש משבט הלוי, עם רבי ברוך כהנא האדמור מקאלסבורג חבושים ספודיק, והעורף של הרב שמואל מאיר גלבר.

החיזוק היומי

video

סאטמאר נגד ילדים שנוסעים על אופניים


תשע"ה הגאולה השלימה


וידאו_מוסלמים_מנפצים_מרצפות_בכיפת_הסלע

video

תיק הפנים לישראל כ"ץ

מאת הרב אליהו קאופמן

    הקרב על תיק הפנים לא החל בגלל דרישותיו של משה כחלון אלא שלליכוד – ובמיוחד לנתניהו, נוח יותר שהרע יהיה כחלון, ולכחלון נוח שיוצג כהרע. ומדוע? לאחר שנתיים וחצי של עימות בין נתניהו לחרדים הרי שלא מתאים לרוה"מ לפתוח את המו"מ הקואליציוני ברגל שמאל, ועוד עם ש"ס ואריה דרעי. אבל מנגד, ימים ספורים לאחר הבחירות, קיבל נתניהו דרישה כמעט אולטימטיבית מכל ראשי הרשויות המוניציפאליות של הליכוד וגם מכאלה שמזוהים איתו, לא להעביר את תיק הפנים לדרעי. הבעיה של הללו איננה דווקא בהעברת התיק לש"ס, שהרי לאחד כמו אלי ישי הם לא היו מעוררים מהומה אם התיק הזה היה מועבר אליו, ולאוו דווקא רק מסיבות של קרבה רעיונית. דרעי הוא בבחינת "בד אדום" לכל ראש ראשות שאיננו שייך למחנה  הסוגדים לאריה דרעי. הליכוד קיבל 30 מנדטים – שליש מהח"כים בפרלמנט, ולכן זכותם של הרשויות המוניציפאליות במדינה להישלט ע"י איש ליכוד ולא ע"י נציג של שבעה מנדטים עם עבר מפוקפק בחלוקת כספים ובניהול משרד הפנים. ומהעבר הזה בדיוק פוחדים ראשי הרשויות של הליכוד.

להמשך כנסו כאן:

שרים עם לייבל מינצברג

video

ספירת העומר


ההזויים בגולובנציץ

video

הרהורים נוקבים בפגעי הזמן - התקופה הקשה לבני העדה החרדית


אוי לי אם אומר, אוי לי אם לא אומר.

ראיתי את התמונות, והקליפ שהתפרסם ממעד "שבעים זקנים" בבי"ש.

מוטב שלא אומר ולא אגיב, כי כשם שמצוה וכו'

אבל מה אעשה הלא חונכתי על ברכי הקנאות, הלא העדה החרדית מוטבע בדמינו,
אוי, אבינו שבשמים, למה צמאי דם הללו נטלו דוקא המבצר הקדוש הזה כדי
לשפוך על זה את מידותיהם השחותים.

אוי, כמה נעמה לי בהיזכרי בתקופה שהעדה החרדית היוותה "משפחה חמה" לכל בני ירושלים

קבלתי הסרט שרואים שם  מעמד ה'חרם' בבית שמש, דמעתי בשמעי הקולות של ר'
אייזיק ווייס, והצעקות של ר' יענקל חנון, והליצי לצנות של שמוליק
ווייספיש ושאר עשר מכות אשר אין להם בעולמם רק ארבעה ועשרים שעות פניות
ביום.

במר נפשי אני בוכה וצועק:

"רבי יעקל חנון יקירי! הלא כמה שעות ע"ג שעות הקשבנו לך באוזניים כרויות
בכיתות הת"ת בתו"א כשדרשת על "מידות טובות" ועל "קדושה" ?! למה בגללך אני
לא מסוגל לדבר לבניי ולצאצאי על אודות הענין של חיטוטי שכבי שאני חונכתי
עליה מעודי ועד היום הזה?!".

"רבי יענקל חנון! למה לא נשארת בשומרי אמונים יחד עם כל בני משפחתך
היקרים, כי שמה שמה המקום הנכון לכל האומללים האלו!".

איני מוחל בזה ובבא לכל אלו האנשים שהרסו את אחד היסוד שביסודות מהחינוך
שקבלתי מעודי ועד היום הזה! רבותי הגדולים שליט"א, חנכו אותי עם כבוד
ויקר לכל מערכות היהדות החרדית, ואחד מהם היה חיטוטי שכבי!

כן כן, בבחרותי עמדתי קפוא מכפור ובחום הירושלמי הלוהט לא פעם ולא פעמיים
בעצרות העדה החרדית למחות על חיטוטי שכבי!

כן כן!

מה פשעי ומה חטאתי בשביל כמה חנונים, ווייספישים, דווודוביצים,
ורוטשילדים, איני יכול להוריש זאת לבניי אחרי שוב, כי הם כבר יודעים
שהמילה 'חיטוטי שכבי' זה תעסוקה למשועממים שמסתמא יודעים בכל יום סוף זמן
תפילה וסוף זמן חצות.

אין להם מחילה סליחה וכפרה עולמית!

במעמד החרם הנורא והאיום, עם הנרות השחורים לא היה בנמצא על השטח אפילו
איש אחד שיש לו חשק לדף גמרא בכלל! לא היה תלמיד חכם אחד בנמצא, רק רבי
יעקב היקר שמצפה שזה יועיל לו לעשות איזה "שנור" "ומסיבת הוקרה" בביהמ"ד
בראדני אחרי השיר "בר יוחאי" בל"ג בעומר הבעל"ט.

נא לסלוח לי, אך כאבי הנורא מתפרץ מעומק לבי.

מה אעשה, זה אצלי כמו שאני עומד ורואה איך ביתי, הוני, רכושי, עולה
בלהבות ר"ל, והמצית עדיין עומד ושופך נפט.

היכרותי ארוכת השנים עם העסקן היקר רבי אברהם סלונים שליט"א, מה אומר ומה
אדבר, האיש הרזה והצנום הזה וכל מעשי החסד הבלתי נתפסים אליהם הייתי עד
ראיה, תפסו אותי יותר מרבי יענקל חנון על כל הרושם שבו

רבי יעקב יבא בהדרתו לבית דין של מעלה בזכותו הגדול שקיבל מילונים מאנשי
הגולה משך רבות בשנים, "על עמדו על משמר הקודש".. ורבי אברהם יבא לבי"ד
של מעלה לספר שחילק מיליונים לעניים ולשבורי לב, ולילות נדודי וטרוטי
שינה עבור הכלל והפרט.

פחות או יותר זה החילוק בין אותם המהדרים לתקוע בהשופרות המסולסלות בבית
שמש, שמשך כל ימי חייהם הם רגילים, למצוץ, לקבל ולקבל, ואלו האנשים
האמיתיים, אלו שחושבים יותר מכבוד שמים, הם יודעים לתת, לנדב, לחלק,
ולשמח כמה שיותר יהודים.

אחזור על דבריי שוב ושוב, אף כאשר אני יודע שהנם דברים היוצאים מן הלב,
ואינם נכנסים ללב:

קנאות זה אצלינו! ויואל משה זה אצלינו! מלחמה לה' בעמלק זה אצלינו! שיטה
הקדושה זה אצלנו! התבדלות זה אצלנו! מורשת ומסורת אבות זה אצלינו!

תמונות של פרצופים עם פנים נלהבות אינם משנים המציאות, ומעולם לא נוותר
על המורשה הקדושה מרבינו זיע"א ולהבחלט"א רבינו עט"ר שליט"א

נא לסלוח: זה לא קנאים, רק בדיוק המהדרים בכשרות הבשר...


מה שצועק מתוך גרונו של ר' אייזיק ווייס ור' יעקב חנון יש לזה משהו עם
קברים? ומי מדבר עוד מהשפלים ובזויים באמת שמסובבים שמה כקופה של שרצים.

אני הקטן זכיתי להכיר את השטח עוד קודם שחלמו בכלל על הגלובנציץ הזה, עוד
כאשר חניון קרתא עמדה על הפרק, והאשה ה'אם המרעיבה' האומללה שנפלה שדודה
במערכה הודות להחברה האלו, אין כאן לא קברים, ולא חיטוטי שכבי, ושום
שייכות עם שום דבר שיש לה שייכות עם קברים בבית שמש.


בשנת תש"מ טענו האנשים האלו שאין ממלא מקום לרביה"ק מסאטמאר זי"ע, כי
ישכחו מהרבי ז"ל.

בשנת תשמ"ג טענו האנשים האלו שהברך משה זי"ע מכשילים באכילת טריפות והרב
מקאשוי הוא צדיק הדור.

בשנת תשמ"ה טענו האנשים האלו שמרן הגאב"ד המנחת יצחק זי"ע טועה בפסקיו

בשנת תשמ"ו טענו האנשים האלו שרבינו זי"ע מפריע כל מחאה  על כביש שבטי
ישראל נגד חילולי שבת

בשנת תשמ"ט טענו האנשים האלו שיש להקים מוסדות נפרדים בקרית יואל, ולעגו
בקול גדול נגד המנח"י והרמ"א בכל מיני לצנות.

בשנת תשנ"ד טענו האנשים האלו ששערי חמלה הוא כפירה.

בשנת תשס"ד טענו האנשים האלו שרבינו שליט"א סוטה מדרך אבות

וככהההה.... נמשך הדבר עד... שזה עבר לנושא איסור כהנים במירון... שמחת
בית השואבה... ועוד הרבה.

וכאשר יופיע אצלי אברך עם פנים קמוטות וישאל אותי "אינך חושש שאכן יש
קברים בבית שמש???".

אני לעומתו משיב לו "ידידי יקירי, אין כאן לא טריפות ולא חילול השם, לא
חילול שבת, ולא סטייה כפירה, לא סטייה מדרך אבות ולא קהילות נפרדות לא
טומאת כהנים ולא חיטוטי שכבי, {ובדרך אגב: אין לך אדם בכל ארה"ק שהיה
דעתו שמותר לרבינו שליט"א לעלות למירון, ויסבור שאסור לבנות בבית שמש!
}רק יש כאן איזה ענינים פוליטיים שפלים, ואנא תלך לדרוש בהיסטוריה".

וכן כל שאר המערכות המטורפות שהחריבו אותנו עד היסוד כליל.

אוי, לא יכלתי להתאפק, זייט מיר אלע מוחל

הזמר החסידי בערי וועבער אצל הרב ברלנד


הזמר החסידי בערי וועבר שהתקרב בשנים האחרונות לברסלב, הגיע להולנד לשבת אצל הרב אליעזר ברלנד שליט"א

חופה מעניינת עם הרב ברלנד בהולנד

video

ששון ושמחה


ואפק ית עמך עם הרב ברלנד

video

קרית גת: שמונה ספרי תורה חולצו מהלהבות - תיעוד מאמש והבוקרשני נפגעים קל טופלו ע"י מתנדבי איחוד הצלה מסניף 'קרית גת' כתוצאה משריפה שפרצה הלילה בבית כנסת ברחוב המרגלית בקרית גת, צוותי כיבוי פעלו בזירה והשתלטו על הדליקה. 

ישראל אייכנטל ראש סניף איחוד הצלה בקרית גת סיפר: "כשהגעתי לזירה יחד עם מתנדבים נוספים בית הכנסת היה עדיין בוער ולמרבה הנס לא שהו בו מתפללים, צוותי כיבוי חילצו מהלהבות את שמונה ספרי התורה שניזוקו מאש ופיח, בזירה טיפלנו בשני נפגעים במהלך הפעולות בשטח בזמן הדליקה, למרבה הנס הנזק שנגרם לספרי התורה הוא חיצוני בלבד, נסיבות פרוץ השריפה בבדיקת חוקרי דליקות של כיבוי האש".
צילום אברהם צמח - חדשות 24
לגלריה כנסו כאן:

תיעוד מזירת האירוע בירושלים סמוך לבית אורות בהר הזיתים‎


לגלריה כנסו כאן:

מצבת הבדחן


מצבת האברך שנפטר בגיל ארבעים