רשימת הבלוגים שלי

יום רביעי, 18 בנובמבר 2020

הרבנית הצעירה של הינוקא מסדיגורה ברחה

 


מאת סאדיגערער

הלחץ על האדמו"ר הצעיר מסאדיגורה הוא מאוד קשה, אשתו הצעירה עזבה את הבית היא טוענת שהיא לא יכולה יותר להמשיך לחיות בתוך המריבה המשפחתית. האדמו"ר לא יצא כל השבת מביתו מרוב שברון לב, ומיד אחרי שבת נסע אחריה לדבר איתה ולהחזיר אותה לבני ברק.

ההסכם היה כבר כמעט מוכן, הצעיר יקרא האדמו"ר מסאדיגורה, הגדול יקרא האדמו"ר מהוסיאטין ויחזיק בבנין בירושלים, והלונדוני האדמו"ר מפשימשל סאדיגורה ויחזיק בבנין בלונדון.

אבל הנגיד אוהב השלום הרב אלימלך שפירא שהיה שונא של כבו"ק הרבי העטרת ישראל זי"ע עוד בחייו ותמך תמיד בשונאיו, נזעק שחלילה להפר את צוואת קדשו של הרבי שכל הבנים חייבים להיכנע לאח הרבי הצעיר, ולכן הם יכולים להסתפק בתואר רב קהילת ירושלים ורב קהילת לונדון, וצריכים לבוא להסתופף בצל אחיהם הרבי מבני ברק, ורק כך יהיה שלום.

הטיעון הלמדני של אלי שפירא הוא: שיש כאן בעיה שחסידי בני ברק לא יכולים להודות שהרבי טעה או הוטעה או נשלט בצוואתו המוזרה, כי אם הוא עשה זאת בשיקול דעת אז היא צוואה אכזרית, כמו שאומרים חתני האדמו"ר זצ"ל, ולכך כל הסכם שלום שאינו נותן גושנפקא לצוואה, מבזה את הרבי זצ"ל.

אך כנראה שמחלוקת, וזריקת אלמנתו מדירתה, ושבחתונת בנו הבחור לא יוכל הרבי מבני ברק להשתתף, זה יהיה כבוד!

ההסכם התפוצץ, וחסידי בני ברק פרסמו מכתב למען השלום, כנאמר אני שלום וכי אדבר המה למלחמה.

אין תגובות:

פרסום תגובה