רשימת הבלוגים שלי

יום שישי, 12 באוקטובר 2018

שוחד ושלמונים - ככה מתנהלים הדברים בבית ר' חיים קנייבסקי

מאת טבריני


בשנים האחרונות הגיעו אל הגר"ד קוק עשרות פניות מצד אברכים וראשי כוללים חשובים בטבריה בטענות קשות כלפי נציגי הציבור בעיר.
הגר"ד קוק ביקש שימציאו לידו סקרים ,ונוכח לדעת כי ראש העיר המכהן יוסי בן דוד דוד נתפס בציבור החילוני כאדם מושחת, ואין לו סיכוי לנצח בבחירות.

לעומת זאת סגן ראש העיר מר דודיק אזולאי אשר הביא למועצה בבחירות האחרונות כ3  מנדטים, מהציבור הכללי, זוכה לאהדה רבה בעיר ומקדש שם שמים בכל הליכותיו. מה גם שהוא שומר שבת ומתפלל שלוש תפילות ביום.

כמו כן הרב קוק לקח בחשבון את העובדה שראש העיר המכהן מחלל שבת בפרהסיה, על אף המכתבים הרבים שנשלחו אליו בענין מהגר"ד קוק. במכתבים אלו ביקש הגר"ד קוק מראש העיר שישמור שבת וטהרה, ואף רמז לו כי אם לא יענה בחיוב, לא יתמוך בו בבחירות הבאות, אך ראש העיר התחמק ולא השיב דבר.
רק בחודש אלול האחרון שלח הגר"ד קוק רב חשוב ממקורביו אל ראש העיר המכהן וביקש ממנו שיפסיק לחלל שבת בפרהסיא, תשובת ראש העיר הייתה שהוא מקווה להתחזק, אך בפועל נבצר ממנו הדבר.
הגר"ד הסתפק מה לעשות כי בכל זאת ראש העיר הנוכחי מכבד מצוות, ולכן שלח את מקורבו (הרב דוד שמאי, ראש כולל בטבריה,) עם מכתב אל מרן שר התורה, בבקשה להכריע במי מהמועמדים לבחור. תשובתו של מרן שר התורה הייתה ברורה וחד משמעית כי יש לתמוך אך ורק במועמד השומר שבת, (הלא הוא מר דודיק אזולאי.)

הגר"ד קוק רצה שהדברים יפורסמו על ידי בר סמכא ולשם כך שיגר מכתב למחותנו הגר"י אפרתי שליט"א. הגר"י אפרתי נרתם מיד לעניין ואף קיבל גם מכתב מהגר"י זילברשטיין לפעול בל כוחו לפעול עבור חתנו הגר"ד קוק. בתחילה היתה תמיכה מלאה במהלך מצד  חצירו של מרן שר התורה, אך תוך כמה שעות העניין טורפד על ידי  הרב חיים שאול קנייבסקי, בנו של מרן שר התורה, הרב אפרתי חיכה במשך כשעתיים בצום גדליה על מפתן חדרו של הגרח"ק, אך לבסוף חזר לביתו בפחי נפש.
מי שהפעיל את הרב חיים שאול קנייבסקי  נגד הרב קוק, הרב אפרתי והרב זילברשטיין, הוא הקבלן מרדכי קרליץ.
יצויין כי קרליץ בונה שכונה גדולה בטבריה עילית, ולכן הוא תומך בכל כוחו בראש העיר הנוכחי, ובסגנו (יו"ר וועדת התכנון והבניה) אליהו זיגדון, אשר אישרו לקרליץ תוספת תב"ע של עשרות אחוזים, דבר שגורם צפיפות, צער וסבל לאברכים התמימים ששילמו ממיטב כספם עבור הדירות שרכשו ביוקר רב. קרליץ מקווה שראש העיר וסגנו יאשרו לו גם בעתיד חריגות נוספות ולכן הפעיל את כל התותחים בבית מרן הגרח"ק כנגד הרב קוק, הרב אפרתי והרב זילברשטיין.

ביום ראשון ז' תשרי הגיע שוב הגר"י אפרתי ושטח את השאלה בפני הגר"ח, הגר"ח השיב מיד כי מה שהגר"ד קוק אומר זה מה שצריך להיות בטבריה. בשלב זה התערב הרב חיים שאול ואמר שיש לו שלושה דפים ששלח קרליץ,, הוא הכניס את הדפים לאט לאט וביקש מאביו לקרוא. הרב אפרתי מספר כי הדפים היו מלאים בשקרים. בין היתר נכתב בהם כי  שראש העיר הנוכחי יוסי בן דוד הכין שטחים לגנרטורי שבת דבר שלא היה ולא נברא, וכן הקצה סמינר לעילוי נשמת הרבנית שושנה זילברשטיין, שגם ה שקר המצוץ מן האצבע.  

(את הסמינר שעליו מדובר הקימו כמה רבנים בטבריה בעידודה של הרבנית קוק. אליהו זיגדון בסך הכל תיווך בין חבירו א.ב. לבין הרבנית קוק, וכל זאת כדי שהרבנית תשלם את הארנונה על המבנה שעמד ריק.)

הגר"י אפרתי הוסף וטען לפני הגרח"ק כי ראש העיר הנוכחי מחלל שבת, הגר"ח השיב שיש להתנות עמו שישמור שבת באופן מלא ורק אז לשקול לתמוך בו. הגר"י אפרתי אמר שהגר"ד קוק רוצה את השומר שבת בפועל, ואז נזדעק חיים שאול ואמר לאביו כי יש להורות לגר"ד קוק שעדיף לבחור במועמד שקרליץ מבקש.

בסיכומם של דברי, ולאור שלושת הדפים מלאי השקרים שנמסרו לגר"ח, השיב הגר"ח כי יש להתנות עם מר בן דוד שישמור שבת ואז ניתן לשקול לתמוך בו.
מיד לאחר מכן הפיצו מבית הגר"ח כי הוראתו של מרן שה"ת היא היא לתמוך ביוסי בן דוד. 

אך לאחר בירור מעמיק שביררו אברכים חשובים אצל הגר"י אפרתי וכן אצל הגאון רבי ישעיהו קנייבסקי בנו של מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי הוברר הדבר כי לאורך כל הדרך דעתו של הגר"ח קנייבסקי היתה שאין צורך כלל לשאול וכי הכרעת הגר"ד קוק מכרעת ומספקת לכל הקשור לענייני העיר טבריה.

יודגש ויובהר כי הרב ישעיהו קנייבסקי אמר כמה פעמים לאברכים חשובים בטבריה כי כל מה שהולך סביב אביו  בענייני טבריה הינו שקר וכזב, בצע כסף ושלמונים והדברים מוקלטים ונמצאים בידי אברכים חשובים בטבריה. (עיין ערך אלעד וכו').

אגב באותו יום ראשון שבו נכנס הגר"י אפרתי אל מרן הגר"ח, שהה הגר"ד קוק בבני ברק, שעה שבה נפגישת הגר"י אפרתי עם הגר"ח היה באותה השעה הגר"ד קוק בבני ברק, אלא שיעקב ישראל קנייבסקי ביקש שלא יגיע עם הגר"י אפרתי, והסיבה מובנת.

אברכים חשובים שמעו מפיו של הגר"י אפרתי שהוא כלל לא ידע שקרליץ יכתוב שלושה דפים מלאי שקרים, ובפרט שיש שם הרבה פרטים פנימיים של העיר טבריה שהוא אינו מעורה בהם כלל, וכי אם היה יודע שכך קרליץ זומם לעשות  היה עושה שיעורי בית ותוקף על אתר את מגיש המכתבים.

את הדפים שהוגשו לגר"ח  לא כתב קרליץ  בעצמו אף על פי שהוא חתום עליהם, אלא כתבם אחד מאנשי אליהו זיגדון בטבריה (ר' ש.ב).

כמו כן העיד נכדו של מרן הגר"ג אדלשטיין שליט"א הרב מרדכי פלאי כי ראש הישיבה כלל לא ידע שדעת הגר"ד קוק אינה נוחה מיוסי בן דוד. וכי קרליץ התנהג בעורמה והכניס את יוסי בן דוד לראש הישיבה בשעה שבני הבית לא מצויים שם כדי שלא יסבירו לראש הישיבה את דעתו של הגר"ד קוק.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה