רשימת הבלוגים שלי

יום שני, 7 במאי 2018

מהו רבי?

איז ער מענש אדער עפעס אנדערש און העכער פון א מענטש?.. זו היא השאלה הישירה שהעמיד הרב שאולזאהן בפנינו בקשר לאדמו״רינו ומרנינו שליט''א..
פשיטא שכל אדם מבוגר המהלך בעיניים פקוחות נהיר לו שאנו מבני המין האנושי צאצאי אדם וחוה היינו נשארנו וכנראה נהיה כולנו רק בני אדם על כל המשתמע מכך לטוב ולמוטב.
אלא שעצם השאלה שהוצגה מחדדת את מבוכת המציאות שאנחנו החרדים גדלנו על תפישת קיום שמרכז הויתנו פונה לאיש העל שבקירבנו שהוא למעלה מחולשות האדם והשפעת הפניות הנסיבתיות העלולות להעיב על טהרת מידותיו  להגביל את רוחב בינתו ושלמות יושרתו (ובעצם זה לא יחודי לנו בני אברהם יצחק ויעקב מקבלי התורה אלא מדמה אותנו באופן מבהיל לדתות אחרות..)
משחר ילדותי כבר השכלתי מניסיוני שמה שמשגיח הישיבה שב ומדבר על הגאאדל בהא הידיעה שחייב להיות לנו לתל תלפיות צור חיינו הוא נושא הפועל קסמים על הדמיון, אבל במציאות אין חיה שכזאת במרחבי הקיום שלי.. אין במשמע שחסרו אז תובעים לתואר ולמעמד ולהיפך, היו ועד כמה שהיו בשפע וגם אני נתפתיתי לשעה למושחת ירושלמי רע לב זה או אחר שאימלל אותי בגילים הרגישים ביותר.. אבל בסך הכל לאורך כל שנותי לא מצאתי סימוכין לקיומו של מין האדם שהזו״א שח בו בספר האמונה והבטחון.
לאחרונה גם למדתי שבלב תעשיית הקירוב עומד הפיתוי שאנחנו החרדים מסוגלים לקשר אותך עם בני העליה האובער-מענטשן שבקירבנו שהם מלאכי אנוש חולי אהבת האדם שיזדקקו לך ולמצוקותיך ויכוונו את חייך מנקודת התבוננות גבוהה אין קץ מזו המוכרת לך.. ואצ״ל שהבדיה מושכת את הלבבות, גם אין זה סוד שמשאלת לב זאת גם אם לא הפכה לא אותי ולא את האחרים ליהודים כשרים ומאושרים ובעלי תשובה שלימה יצרה סביבה תעשייה פיננסית אדירה..
עבדכם היה רוב ימיו סוחר (מעט עצל) שצרכיו מצויים לו וראה כספים ועשירים באים והולכים אני שווה נפש מול ההון שעשוי שלא ביושר, ואני ולבי יודעים כי מה שהיה הוא שיהיה ממון ורמיה ילכו תמיד שלובי זרוע..
אבל אני כן נוטה להתרגש כאשר אני שב ורואה שתרמית זו שולחת את טלפיה למחוזות החינוך והחיים החברתיים, ופה מתחיל הנושא הזה להלחיץ.. גם האגודה החסודה המציאה את הפוליטיקה הבנויה על "מאורות האומה וגדולי ישראל" והשורה התחתונה וההלכה למעשה היא שאנחנו מצווים ומושבעים לעצום עינינו ולעמעם את שכלנו כאשר שליחי הגדולים והצדיקים מעוותים משקרים ומקלקלים כי הם שליחיהם של אלה הניצבים מעל מחוזות החשד ווהבחינה וכל עוד שם הגדולים חופף עליהם בהכרח שכהוגן הם עושים.. 
אין טעם שאנמיך השיח לניתוח פרטיותו וערכו של ''מאור אומתנו'' זה או אחר שזכיתי לקרבתו האישית כי בושתי כיהודי חרדי ונכלמתי כאדם מן הישוב.
גם לא אקרא להפוך סדרי עולם ח''ו כי לפתח חטאת רובץ, שמא נפיל סדר לקוי זה ויקום מקולקל ומאוס הימנו, רק אציע שדי לנו בחתימות והוראות שמיימיות והגיע הזמן שנזכה לראות הוראות מנומנקות על מה שסמכו והשכילו רבותנו איש ואיש בחתימותיהם, מה גם שלפענ''ד אין כל אסמכתא שבעולם להתיר שלא לנמק הוראת חכם במקום שיש לזות שפתיים וחש''ש בדברים הנוגעים בעסקנות ובפוליטיק ובפרט כאשר גלוי וידוע שאימת העסקנים המתחסדים על הרבנים והם גם תלויים בפאליטיקאים לצרכיהם. 
יהודי פשוט

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה